Scurt istoric

Fundaţia a fost constituită la 15 martie 1991, în Aula Academiei Române din Bucureşti, şi a avut drept principal scop:

– readucerea în actualitate şi perpetuarea memoriei marelui om politic şi diplomat român Nicolae Titulescu, stimularea interesului pentru personalitatea şi opera politico-diplomatică a acestuia, încurajarea cercetării ştiinţifice şi publicarea de volume care să cuprindă scrierile sale (documente oficiale, lucrări ştiinţifice în varii domenii, conferinţe, cursuri universitare, corespondenţă), conservarea patrimoniului şi a altor mărturii legate de viaţa şi opera sa;

– organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii pe teme vizând dreptul internaţional, relaţiile internaţionale, instituţiile internaţionale, integrarea europeană şi euroatlantică, securitatea internaţională, cu participarea unor importante personalităţi ale vieţii politice, diplomatice şi din medii academice din România şi din străinătate;

– desfăşurarea de activităţi care să contribuie la formarea profesională a tinerilor diplomaţi şi a viitorilor oameni politici şi de stat în spiritul ideilor convergente către unitatea Europei – burse de studiu şi de cercetare în domeniul dreptului, relaţiilor internaţionale şi ale altor aspecte privind viitorul Europei şi păcii în lume, sau cursuri de vară, cu participare internaţională, organizate anual, pentru tinerii diplomaţi;

– instituirea unui premiu anual internaţional care să fie acordat persoanelor care se remarcă prin contribuţii teoretice şi practice la promovarea idelurilor şi unităţii europene.

Printre membrii fondatori, se află prestigioase personalităţi ale vieţii politice şi academice româneşti şi din străinătate, printre care Thierry de Montbrial (preşedintele Institutului francez pentru Relaţii Internaţionale), Jean Paul Carteron (fondatorul Forumului Crans-Montana), Jean d’Ormesson (membru al Academiei Franceze), Kyra Hermers Bodart (fost Secretar al Academiei Diplomatice Internaţionale de la Paris), academicienii Dan Berindei şi Răzvan Theodorescu ş.a.

Anul 2002, când s-au împlinit 120 de ani de la naşterea ilustrului diplomat român şi care a fost şi Anul Titulescu, a însemnat un moment de revitalizare şi relansare a activităţii Fundaţiei Europene Titulescu.

Prin inaugurarea noului său sediu la „Casa Titulescu“, la 14 iunie 2002, Fundaţia revenea în circuitul manifestărilor  politice, diplomatice şi ştiinţifice dedicate problemelor de actualitate din domeniul relaţiilor internaţionale. Aici, personalităţi proeminente ale vieţii politice, diplomatice şi ştiinţifice din întrega lume au rostit discursuri şi conferinţe, au lansat cărţi, au dialogat pe marginea unor probleme de larg interes privind viitorul Europei, securitatea şi cooperarea internaţională, integrarea europeană şi euro-atlantică, NATO şi extinderea sa etc. Pe această cale s-a promovat schimbului de idei si s-a încurajat dialogul european.

Printre invitaţi s-au numărat Anders Fogh Rasmunssen, Prim-ministru al Regatului Danemarcei, Goran Persson, Prim-ministru al Regatului Suediei, Wolfgang Schüssel, Cancelar Federal al Republicii Austria, Vladimir Spidla, Prim-ministru al Republicii Cehe, Pavol Hrušovsky, Preşedintele Consiliului Naţional al Republicii Slovace, Marc Perrin de Brichambaut, Secretar General al OSCE, Palitha T.B. Kohona, şef al Secţiei Tratate a Oficiului pentru Afaceri Juridice al ONU, Philippe Etienne, ambasador al Franţei la Bucureşti, Armin Hiller, ambasador al Germaniei la Bucureşti, Richard Schifter, preşedinte al Comisiei pentru Relaţii Internaţionale al American Jewish Committee, prof. univ. Orio Giarini (membru al Institut européen de l’université de Genève), prof. univ. Martti Antero Koskenniemi si Sir Michael Wood (membri ai International Law Commission), Rob Boudewijn şi Mendeltje van Keulen (Institutul Olandez de Relaţii Internaţionale Clingendael), Helzer Jerzy, director la Institutul de Studii Politice al Academiei Polone de Ştiinţe.

În realizarea activităţilor sale ştiinţifice şi culturale, politico-diplomatice, istorico-juridice, de politologie şi geostrategie, FET a colaborat cu Parlamentul României, Academia Română, Ministerul afacerilor externe, agenţii guvernamentale, autorităţi locale, universităţi, centre şi institute de cercetare, asociaţii şi fundaţii, biblioteci, muzee şi publicaţii. Printre partenerii externi, amintim Chattam House, Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung, Centrului Internaţional pentru Pace de la Toledo, Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (Paris), Institutul Olandez de Relaţii Internaţionale Clingendael, reprezentanţe diplomatice din România şi străinătate.

Consecventă misiunii sale asumate încă de la înfiinţare, FET îşi propune lărgirea ariei preocupărilor sale prin activităţi care să se adreseze tinerei generaţii. Astfel, vor fi organizate cursuri de introducere în diplomaţie şi drept internaţional şi consular, în cadrul cărora tinerii aspiranţi la o carieră în domeniul relaţiilor internaţionale vor putea să înveţe noţiuni privind istoria relaţiilor internaţionale, tehnicile de negociere, cadrul instituţional actual al organizaţiilor internaţionale, dreptul internaţional şi consular. Fundaţia îţi propune să dezvolte un program pentru studenţii şi candidaţii pentru titlul academic de doctor, prin care să asigure acestora acces gratuit la baza sa de date şi la publicaţiile editate de ea de-a lungul anilor. De asemenea, FET intenţionează să desfăşoare o serie de activităţi pentru jurnaliştii care relatează subiecte internaţionale, prin organizarea unor dezbateri moderate de profesionişti din mass-media specializaţi în domeniul politicii externe, pe teme specifice acestui tip de jurnalism.

În perioada următoare, FET are în vedere întărirea dimensiunii sale europene şi o creştere a vizibilităţii activităţii sale prin dezvoltarea relaţiiilor şi a prezenţei sale în plan internaţional.

 

Leave a Comment

Scroll to Top