Acordul V. Brătianu – N. Titulescu

Politica economică și financiară a guvernului Averescu
Rezistența liberală față de o nouă politică are concursul d-lui Titulescu?

Guvernul Averescu și partidul liberal sunt în tranșee, față în față, – guvernul luptând sub conducerea d-lor Garoflid și Manoilescu pentru o nouă politică economică și financiară, partidul liberal, sub conducerea d-lui Vintilă Brătianu, pentru impunerea principiului continuității, adică pentru continuarea politicei vintiliste.

Lupta până acum, nare un aspect violent: guvernul anunță doar că studiază metodele nouă, iar partidul liberal dă avertismente «politicei de aventură». Teatrul de operațiuni, dacă guvernul își va pune totuși în aplicare programul, va fi Parlamentul și o luptă disperată va începe, prin presă, în Parlament, poate chiar și pe drumul dintre Cameră sau «Dacia» și Palat….

Între doua politici economice și financiare

Enunțate timid la început, cele două politici au luat consistență și poziție: d-nii Garoflid și Manoilescu preconizează o politică de activare a vieții economice printr’o sporire a circulației fiduciare – înainte chiar a unei campanii de împrumuturi externe, – de minimum 3 miliarde de lei necesare finanțării campaniei agricole – pentru care va trebui să determine schimbarea convențiunei dintre Stat și Banca Națională ce fixează maximul de emisiune la 21 miliarde lei, pe când d. Vintilă Brătianu numește principiul economic financiar al guvernului «politică de aventură» și anunță lupta de răsturnare a guvernului, dacă se atinge de statutul Băncii Naționale.

Guvernul are însă ezitări și partidul liberal convingerea că va reuși să constrângă guvernul la abandonarea concepției sale.

Aliații guvernului și aliații d-lui Vintilă Brătianu

Atât guvernul cât și d. Vintilă Brătianu caută alianțe pentru a face să triumfe punctele de vedere respective.

Vintilă Brătianu se crede autorizat a anunța amicilor d-sale că «va merge până la Rege» , convins probabil că va obține rezistența Suveranului la un proect de modificare a Statutului Băncii Naționale, iar membri guvernului sunt siguri că nu vor întâmpina nicio opunere din partea Regelui în realizarea concepției lor. Se pare că aceasta era chiar principalul motiv pentru care d. general Averescu voia să aibă la finanțe pe d. N. Titulescu. Dar cercurile politice afirmă că și d. Vintilă Brătianu a dorit să utilizeze, pentru a face guvernul să renunțe la programul său, pe d. N. Titulescu și că, în intrevederile pe care le-a avut cu ministrul nostru la Londra, aflător în țară, l’a solicitat să intervină pe lângă d. general Averescu și să-l sfătuiască să nu se îmbarce într’o politică de aventură.

Titulescu, într’adevăr a făcut demersul cerut de d. Vintilă Brătianu și astfel se anunță că d-sa, care nu vrea să fie numai ministru la Londra ci și un fel de tutore secund al guvernului Averescu, în politica financiară și economică, – căci primul e d. Vintilă Brătianu – va da concursul său rezistenței liberale.

Și s’ar putea ca soarta guvernului Averescu să depindă de această luptă în jurul unei chestiuni ce pare mult mai puțin importantă decât este în realitate.

Ziarul Cuvântul  – Joi 24 Iunie 1926

 

1 thought on “Acordul V. Brătianu – N. Titulescu”

  1. Pingback: เว็บปั้มติดตาม

Leave a Comment

Scroll to Top