Drept internaţional şi diplomaţie

international law

 

Activităţi FET:

31 mai 2011, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Universitară a Mării Negre, Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat Simpozionul cu tema Profesiunea diplomatică în România, cu participarea unor ilustre personalităţi ale vieţii diplomatice şi politice româneşti. Au prezentat comunicări: acad. Mircea Maliţa; prof. univ. dr. Dumitru Preda; prof. univ. dr. Silviu Neguţ; ambasador Doru Costea; ambasador Traian Hristea; ambasador Ion Diaconu. Moderator: ambasador Liviu Bota, preşedinte al Fundaţiei Universitare a Mării Negre (FUMN).

7 aprilie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră, Societatea Română de Drept European au organizat dezbaterea Dubla cetăţenie. Reglementări în legislaţiile naţionale şi în dreptul internaţional. Realităţi şi speculaţii. Moderator: ambasador Mihai Roşianu. Raportori: ambasador Ion M. Anghel; ambasador Ion Diaconu; ambasador Dumitru Ţâncu; ambasador Aurel Preda, Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei de politică externă a Senatului României. La dezbateri au participat: ambasador Tudor Valeriu; ambasador Ion Sbârnă; ambasador Pavel Platona; ambasador Paraschiva Bădescu; ministru-consilier Traian Pleşca. S-a dat citire unui mesaj din partea Asociaţiei românilor din Harghita şi Covasna.

4 martie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat masa rotundă cu tema Cum pot fi consemnate evenimentele diplomatice şi politice din poziţia de observator independent, o dezbatere colegială pe marginea cărţii Diplomaţie şi politică. Note de jurnal semnată de Eminescu Dragomir. Moderator: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI. Au vorbit: prof. univ. dr. Ion Avram; ambasador Paraschiva Bădescu; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; Mircea Aldea, diplomat; ambasador Ion Porojan; Alexandrina Cernov, redactor şef „Glasul Bucovinei“; Ştefan Zainea, economist, ministru-consilier, consilier municipal; prof. univ. dr. Octavian Botez; ambasador Valeriu Tudor; consilier Ion Turturică; George G. Potra, director, Fundaţia Europeană Titulescu; ministru-consilier Dumitru Preda; ambasador Eminescu Dragomir.

26 noiembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Clubul de la Bucureşti au organizat şi găzduit conferinţa Diplomaţia dunăreană, susţinută de Horst Mahr, preşedintele Asociaţiei Germane de Politică Externă (München). Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; Adriana Ţicău, europarlamentar; Dragoş Şeuleanu, om de afaceri; Petre Roman, fost prim-ministru; Adrian Năstase, fost prim-ministru, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat oameni de stat, oameni politici, diplomaţi, cercetători, ziarişti.

5 noiembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Aspecte noi ale cetăţeniei în dreptul internaţional public, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, susţinută de Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; ambasador Valeriu Tudor; ambasador Eminescu Dragomir; Ilie Ivan, ministru-consilier; prof. Laura Pană; lector univ. Adrian Niculescu; drd. Larisa Harea; Voicu Matache.

20 februarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat dezbaterea cu tema Profesionalismul în diplomaţie. Importanţa pregătirii metodice a diplomaţilor, urmată de sărbătorirea acad. Mircea Maliţa la împlinirea vârstei de 83 de ani. Moderator: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI. Au luat cuvântul: acad. Solomon Marcus; acad. Răzvan Theodorescu; ambasador Alexandru Niculescu; ambasador Dumitru Ciauşu; prof. Gheorghe Botez.

12 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema Decizia nr. 100 a CIJ – Delimitarea maritimă în Marea Neagră. Prezentarea hotărârii, susţinută de Bogdan Aurescu, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, agentul României la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga.

9 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat conferinţa România la Procesul de la Haga. Evaluare de etapă, susţinută de Bogdan Aurescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. La întrebări şi discuţii au luat cuvântul: ambasador Ion Mirescu; ambasador Ion Porojan; ambasador Eminescu Dragomir.

5 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa The Rome Statute of the International Criminal Court as a Project of Multilateralism, susţinută de prof. Sienho Yee de la Universitatea Jiaotong din Xi’an, R.P. Chineză, director al „Silk Road Institute of International Law“, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Ministerul Afacerilor Externe.

21 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Statutul politico-juridic al Insulei Şerpilor, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: acad. Florin Constantiniu, istoric; ambasdador Aurel Preda-Mătăsaru.

15 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Relaţia între Constituţia japoneză şi dreptul internaţional. Probleme de drept privind participarea în operaţiuni ale forţelor Naţiunilor Unite de apărare a păcii, susţinută de dr. Shinya Murase, profesor de drept internaţional, organizată sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

8 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Seminarul din seria de manifestări „In Memoriam Vespasian Pella“ cu tema Mandatul Curţii Penale Internaţionale din 1937 şi validitatea sa. Vespasian Pella şi lupta împotriva terorismului, organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de Drept Internaţional. Invitat special: dr. Gregory Pemberto, Manager Postgraduate Programs Center for Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Universitatea Macquarie, Sydney.

26 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Casa Titulescu a găzduit simpozionul Constanţele diplomaţiei, cum şi până unde se pot moderniza, organizat de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; acad. Mircea Maliţa; ambasador Alexandru Niculescu; ambasador Valeriu Tudor; Alexandru Ghişa, director adjunct al Arhivelor Diplomatice ministerul Afacerilor Externe; Traian Pleşca, ministru-consilier.

14 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Seminarul din seria de manifestări Vespasian Pella Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional penal, organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, cu participarea invitatului special, Sir Michael Wood, cercetător în cadrul Centrului Lauterpacht pentru Drept Internaţional de la Universitatea Cambridge, preşedinte al Comitetului ad-hoc al experţilor în drept internaţional public din cadrul Consiliului Europei.

29 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Hans-Jörg Neumann, ministru-consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Federale Germania de la Bucureşti.

26 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat seminarul Dreptul internaţional penal – evoluţie şi perspective, în cadrul seriei de manifestări Vespasian Pella, cu participarea domnului Wolfgang Schomburg, judecător la Camera de Apel a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda. Seminarul a fost dedicat memoriei reputatului specialist în drept internaţional Alexandru Bolintineanu, de la cărui naştere se împlinesc, la 26 februarie, 85 de ani.

21 decembrie 2005, Bucureşti Lansarea volumului Sistemul jurisdicţiilor internaţionale de lector univ. dr. Bogdan Aurescu, urmată de simpozionul In memoriam Demetru Negulescu – O viaţă dedicată dreptului internaţional, manifestări organizate de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (Secţia de Drept Internaţional).

18 aprilie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa E.S. Sir Kenneth Keith, judecător la Curtea Supremă a Noii Zeelande, cu tema Rolul Curţii Internaţionale de Justiţie în consolidarea păcii internaţionale.

13 decembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Relaţii Internaţionale a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat seminarul Delimitări maritime în practica recentă a Curţii Internaţionale de Justiţie. Regimul insulelor. Expunerea introductivă a fost susţinută de dr. Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Străine.

23 septembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit dezbaterea cu tema Metode de delimitare în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, relevanţa acestora în problematica delimitării spaţiilor maritime ale României şi Ucrainei în Marea Neagră, având ca invitat de onoare pe E.S. ambasador dr. Mohammed Bedjaoui, judecător, fost preşedinte al Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga.

11 iunie 2004, Bucureşti Lansarea lucrării Curtea Penală Internaţională de Victor Ponta şi Daniela Coman, prezentată de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion Diaconu; prof. univ. dr. Raluca Beşteliu; dr. Ion Neagu.

25 noiembrie 2003, Bucureşti – În Aula Academiei Române, Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Academia Română, a organizat conferinţa Justiţia internaţională în zilele noastre, invitat Francisco Rezek, judecător la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga.

7 mai 2003, Bucureşti – Workshopul Provocări moderne pentru diplomaţie, cu participarea lui Hans Peter Schneider, prim-consilier al Ambasadei Germaniei la Bucureşti. Manifestarea s-a înscris în cadrul Seminarului diplomatic organizat (5–11 mai) de către Asociaţia Studenţilor Europeni şi International Politics Working Group, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe, şi cu sprijinul Iniţiativei Central Europene. Au participat 27 de studenţi străini din 15 ţări europene.

9 decembrie 2002, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au marcat public Aniversarea a 20 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenţiei ONU de la Montego Bay, 1982. Au susţinut prelegeri: Palitha T.B. Kohona, şeful Secţiei Tratate a Oficiului pentru afaceri juridice al ONU, New York; ambasador Dumitru Mazilu; Mihai Silviu Gherman, membru al Comisiei ONU pentru limitele platoului continental; moderator: Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

 

 

Scroll to Top