Discursuri

033

Discursul lui Nicolae Titulescu rostit la 20 aprilie 1914, în plenul Adunării Deputaţilor, cu ocazia revizuirii Constituţiei

Inima României, 3 mai 1915 – Discurs rostit la mitingul naţional de la Ploieşti

Expunerea lui Nicolae Titulescu în legătură cu optantii unguri, 20 aprilie 1923 – Societatea Naţiunilor

Declaraţia în faţa Subcomisiei pentru reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale, 19 septembrie 1925, Geneva

Societatea Națiunilor și minoritățile, 15 martie 1929 – Conferință ținută în limba franceză la Academia Diplomatică Internațională de la Paris

Dinamica păcii, 6 mai 1929 – Conferinţă ţinută în limba germană în Reichstag, Berlin

Politica și pacea, 21 mai 1929 – Discurs rostit în limba engleză la a 54-a Conferinţă anuală a Societăţii Internaţionale de Filologie, Ştiinţe şi Arte Frumoase de la Londra

Nu există dificultate decurgând din relațiile între oameni care să reziste în fața unirii, 4 octombrie 1930 – Discurs rostit în limba franceză la şedinţa de închidere a celei de-a XI-a sesiuni ordinare a Adunării Societăţii Naţiunilor, Geneva

Progresul ideii de pace, 19 noiembrie 1930 – Conferință ținută în limba engleză la Universitatea din Cambridge

Nu putem sa rămânem încremeniți în formulele trecutului, dar nici nu am putea, în numele viitorului, să facem un salt în necunoscut, 7 septembrie 1931 – Discurs ţinut în limba franceză la şedinţa de deschidere a celei de-a XII-a sesiuni ordinare a Adunării Societăţii Naţiunilor, Geneva

Cheltuielile Societăţii Naţiunilor sunt cheltuieli pentru pace, 29 septembrie 1931 – Discurs rostit în limba franceză la şedinţa de închidere a celei de-a XII-a sesiuni ordinare a adunării Societăţii Naţiunilor, Geneva

Romania si revizuirea tratatelor, 4 aprilie 1934 – Discurs rostit în plenul Adunării Deputaților, București

Balcanii au fost prea multa vreme câmpiile însângerate ale unei omeniri nebune, 11 mai 1934 – Discurs ţinut în limba franceză la dejunul oferit în onoarea lui Tevfik Rustu-Bey, ministrul turc al afacerilor externe, Bucureşti

Securitatea este o realitate ce constă în a se asocia împotriva unui flagel comun ce se cheamă războiul, 20 iunie 1934 – Discurs rostit în limba franceză la dineul oferit în cinstea lui Louis Barthou, ministrul francez al afacerilor externe, București

Există între revizionism şi terorism legături de filiaţie, care le unesc ca pe părinte de copilul său, 10 decembrie 1934 – Discurs rostit în limba franceză în şedinţa Consiliului Societăţii Naţiunilor, Geneva

Bunul cel mai de preț al unei țări este pacea prelungită, 9 mai 1935 – Discurs rostit în limba franceză la primirea lui  Joseph Paul-Boncour, fost preşedinte al Consiliului de Miniştri al Franţei, la Camera Deputaţilor, Bucureşti

Dar fiindcă iubim pacea, noi nu suntem pacifiști orbi, 11 iunie 1936 – Discurs ţinut în limba franceză la deschiderea Conferinţei constitutive a Presei Înţelegerii Balcanice, Bucureşti

Intangibilitatea frontierelor este condiția primă a înțelegerii internaționale, 11 aprilie 1937 – Discurs ţinut în limba franceză la Societatea Medicală a Litoralului  Mediteranean, Cap Martin

Ceea ce dorim noi este să evităm războiul, nu să îl câştigăm a doua oară, 3 iunie 1937 – Conferinţa Despre metodele practice de a păstra pacea existentă, ţinută în limba engleză în Camera Comunelor, Londra

Milioane de oameni au murit în Marele Război pentru ca să se poată naşte o nouă viaţă internaţională, 4 iunie 1937 – Conferinţa Situaşia internaţională a Europei, ţinută în limba engleză la Universitatea din Oxford, New College

Tăcerea este sinonimă cu moartea. Un cuvânt spus la timp este sinonim cu viaţa, 9 iunie 1937 – Conferinţa Orientarea în politica internaţională a democraţiilor europene, ţinută în limba engleză în Camera Comunelor, Londra

Este de dorit reforma Pactului Societăţii Naţiunilor?, 9 iunie 1937 – Discurs susţinut la Chatham House (Royal Institute for Foreign Affairs) din Londra

Războiul este o calamitate. Ce se poate face pentru a-l preîntâmpina?, 14 iunie 1937 – Discurs ţinut în limba engleză la Comitetul pentru Pace şi Apărare, Londra

Ordinea în gândire, 19 iunie 1937 – Discurs ţinut în limba franceză la Universitatea Komensky, Bratislava

Nu putem salva pacea decât luptând pentru drept, 27 iunie 1937 – Conferinţă ţinută în limba franceză la Asociaţia Mutilaţilor şi a Foştilor Combatanţi, Bordeaux

Textele sunt incluse în volumul Nicolae Titulescu – Pledoarii pentru pace, ediţie îngrijită de George G. Potra şi Constantin I. Turcu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996

Scroll to Top