Volume FET

logo-fet3

 

Nicolae Titulescu, Politica externă a României (1937), ediţie îngrijită de George G. Potra, Constantin I. Turcu, Ion M. Oprea; cuvânt înainte de Teodor Meleşcanu, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, 424 p. şi 25 ilust.

Nicolae Titulescu, Romania’s Foreign Policy (1937), edited by George G. Potra, Constantin I. Turcu; foreword by Teodor Meleşcanu, Titulescu European Foundation, Encyclopaedic Publishing House, Bucureşti, 1994, 404 p. şi 25 ilust.

Adrian Năstase, Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Metropol, Bucureşti, 1995, 446 p.

Nicolae Titulescu, La Politique extérieure de la Roumanie (1937), édition soignée par George G. Potra, Constantin I. Turcu; avant-propos par Teodor Meleşcanu, Fondation Européenne Titulescu, Éditions Encyclopédique, Bucarest, 1996, 440 p. şi 25 ilust.

Adrian Năstase, Nicolae Titulescu – Contemporanul nostru / Notre contemporain, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Fundaţia Europeană Titulescu, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2002, 476 p. (română partea I, partea a II-a, partea a III-a; franceză partea Ipartea a II-a).

Titulescu. Un mare Român, un mare European, un mare Contemporan. O restituire foto-documentară realizată de George G. Potra, Cristina Păiuşan, Dumitru Preda; cuvânt înainte de Adrian Năstase; notă asupra ediţiei de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2002, 454 p., 617 de fotografii şi facsimile color şi alb-negru, cu texte traduse în engleză şi franceză.

Pro şi contra Titulescu, selecţie, cuvânt înainte, note biografice, adnotări şi explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, 688 p.

Nicolae TitulescuNicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii. Culegere de documente alcătuită de Emil Păunescu, Nicolae Petrescu, George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, 222 p. şi 21 ilust.

Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică (iulie 1927–iulie 1928), partea I, partea a II-a, volum îngrijit de George G. Potra şi Costică Prodan; au colaborat: Daniela Boriceanu, Delia Răzdolescu, Cristina Păiuşan; cuvânt introductiv de Adrian Năstase; prefaţă de George G. Potra şi Costică Prodan; notă asupra ediţiei George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, CLIX p. + 1.202 p. şi 38 ilust.

Charles Zorgbibe, Wilson – Un cruciat la Casa Albă, traducere din limba franceză de Daniela Boriceanu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, 404 p.

Istoria politicii externe româneşti în date, ediţie coordonată de Ion Calafeteanu, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, 896 p.

Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică. Corespondenţă, vol. I (1921–1931), partea I, partea a II-a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Răzdolescu, Gilbert Monney Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristina Păiuşan; cuvânt înainte de Adrian Năstase; prefaţă de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2004, 1.238 p. şi 32 ilust.

Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente, vol. I (1859–1919), ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu, George G. Potra; cuvânt înainte de Adrian Năstase, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2004, LVIII p. + 758 p.

Nicolae Titulescu, Drept civil, ediţie îngrijită şi postfaţă de Vasile Popa şi Mihaela Christi; cuvânt înainte de Adrian Năstase, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura All Beck, Bucureşti, 2004, 420 p.

Nicolae Titulescu, Drept civil, volumele I–II, cuvânt înainte de Adrian Năstase; vol. I, ediţie îngrijită şi postfaţă de Vasile Popa şi Mihaela Christi; vol. II, ediţie îngrijită şi exordiu de Vasile Val Popa, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, 564 p.

Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente, vol. II (1920–1947), ediţie îngrijită de Ion Mamina, George G. Potra, Gheorghe Neacşu, Nicolae Nicolescu, prefaţă de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, LXXIV p. + 582 p.

Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, 792 p.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. I (28 iunie–31 octombrie 1990), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, 708 p. şi 32 ilust.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. II (1 noiembrie–31 decembrie 1990), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, 458 p. şi 39 ilust.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. III (1 ianuarie–28 februarie 1991), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 448 p.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. IV (1 martie–30 aprilie 1991), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 500 p.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. V (1 mai–30 iunie 1991), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 428 p. şi 141 ilust.

Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), partea I, partea a II-a, partea a III-a, volum îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Răzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacşu; cuvânt înainte de Adrian Năstase; studiu introductiv de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 2.472 p. şi 94 ilust.

125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu, cuprinzând discursurile rostite de acad. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române; acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române; Valentin Naumescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, la Sesiunea omagială organizată sub auspiciile Academiei Române, Ministerului Afacerilor Externe, Fundaţiei Europene Titulescu, în Aula Academiei, în data de 16 martie 2007 (în limbile română, engleză şi franceză), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 108 p. şi 16 ilust.

Adrian Năstase, George G. Potra, Titulescu–Ziditor de mari idealuri, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 618 p. şi 120 ilust.

Adrian Năstase, George G. Potra, Titulescu–Ziditor de mari idealuri, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2008, 662 p. şi 169 ilust.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. VI (1 iulie–30 septembrie 1991), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2009, 742 p. şi 125 ilust.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. VII (1 octombrie–31 decembrie 1991), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2009, 686 p. şi 105 ilust.

Ion Brad, Întâlniri de taină în Grecia, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2009, 488 p. şi 26 ilust.

Adrian Năstase, Interviuri. 2001−2004, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2009, 286 p.

Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi China de Ion Buzatu; iniţiator proiect şi prefaţă Adrian Năstase, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura Uranus, Bucureşti, 2009, 336 p.

Marcel Dinu, 42 de ani în diplomaţie. Ambasador sub patru preşedinţi, Fundaţia Europeană Titulescu, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, 498 p. şi 32 ilust.

Ioan Popa, Luiza Popa, Românii, Basarabia şi Transnistria, cuvânt introductiv de Adrian Năstase, Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, Bucureşti, 2009, 290 p.

Ioan Popa, Luiza Popa, Rumînî, Bessarabiia i Pridnestrobie, Prut International, Kişinev, 2010, 268 p.

Ion C. Popescu, Romania – Member of the United Nations Security Council. Contributions to Maintaining Regional and International Peace and Security, Titulescu European Foundation, Bucharest, 2010, 712 p.

Lucian Blaga în diplomaţia românească, cuvânt înainte de George G. Potra, Municipiul Sebeş, Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul Cultural „Lucian Blaga“ Sebeş, Fundaţia Culturală „Lucian Blaga“ Sebeş, Sebeş, 2011, 188 p. şi 77 ilust.

Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenţe de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 260 p.

Vespasian V. Pella – În slujba ştiinţei dreptului şi a cauzei păcii, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gheorghe Sbârnă, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 770 p.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. VIII (1 ianuarie–31 martie 1992), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 760 p. şi 123 ilust

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. IX (1 aprilie–30 iunie 1992), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 808 p. şi 84 ilust.

Adrian Năstase, România după Malta. 875 zile la Externe, vol. X (1 iulie–19 noiembrie 1992), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 860 p. şi 134 ilust.

Românii, Basarabia şi Transnistria de Ioan Popa şi Luiza Popa, ediţia a II-a revăzută şi completată, Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, Bucureşti, 2012, 460 p.

Premiul internaţional „Nicolae Titulescu“ 2006/2007/2008/2009/2010, (îngrijitor de ediţie George G. Potra), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2012, 128 p.

Pro şi contra Titulescu, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, vol. I–III, ediţie îngrijită, selecţie, cuvânt înainte şi postfaţă, note biografice, adnotări şi explicaţii, indice de George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2012, 624 p.+560 p.+672 p. (vol. I, vol. II, vol. III)

Brâncuşi-Titulescu. Suflete pereche, ediţie trilingvă (română, franceză, engleză), îngrijitor de ediţie şi cuvânt introductiv George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, Tg. Jiu, 2012, 176 p.

Ion Brad, Muntele Catârilor sau ambasador la Sfântul Munte, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2013, 342 p.+14 ilust.

România – Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii, vol. I–II, coordonator ambasador Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2013, 586 p.+748 p. (partea I, partea II).

Nicolae Titulescu – Opera politico-diplomatică. Corespondență, volumul II (1920-1939), partea 1 și partea a II-a, coordonator George G. Potra, Fundația Europeană Titulescu, București, 2013, 1.094 pagini şi 30 ilustraţii.

România – Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii, vol. IV, coordonator ambasador Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2014, 784 p.

România – Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Trei decenii de relații româno-americane (1955 – 1985), vol. V–VII, coordonator ambasador Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2015, 813 p. + 741 p. + 623 p. (vol. V, vol. VI, vol. VII)

Scroll to Top