Arhivă evenimente FET 2005

14 ianuarie 2005, Bucureşti Conferinţa Dimensiunea externă a alegerilor generale din România, susţinută de prof. dr. Adrian Severin, preşedintele Secţiei de Integrare Europeană a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, cu participarea diplomaţilor străini acreditaţi la Bucureşti, urmată de o dezbatere pe această temă, desfăşurată sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, în colaborare cu Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

19 ianuarie 2005, Bucureşti – Seminarul cu tema Prevention of Human Trafficking in the Enlargening European Union. Key Role of the Border Countries, cu participarea specialiştilor finlandezi, moldoveni şi români în domeniu, organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, în colaborare cu Ambasada Finlandei la Bucureşti.

21 ianuarie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Asociaţia Română de Politică Externă, a organizat o dezbatere pornind de la lucrarea lui Ion Buzatu, Istoria relaţiilor României cu China din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, cu participarea unor istorici, analişti politici şi a ambasadorului Republicii Populare Chineze la Bucureşti.

27 ianuarie 2005, Bucureşti – Schimb liber de opinii cu tema Etica în relaţiile internaţionale contemporane (Aspecte privind principialitatea, legitimitatea, solidaritatea, avantajul tuturor în procesul globalizării etc.), patronat de Carnegie Council on Ethics and International Affairs din New York.

3 februarie 2005, Bucureşti Conferinţa Titulescu – Portugalia susţinută de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

11 februarie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Dialoguri despre lege – legea în tranziţie. Victor Babiuc ispitit de Vasile V. Popa, prezentată de prof. univ. dr. Lucian Mihai, prof. univ. dr. Marin Voicu şi prof. univ. dr. Dumitru Andrei Florescu.

17 februarie 2005, Bucureşti Masa rotundă cu tema 10 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Macedonia. Relevanţa cooperării bilaterale în context regional, organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti. Au prezentat stadiul şi istoricul relaţiilor bilaterale E.S. dl Tihomir Ilievski, ambasadorul Macedoniei la Bucureşti, şi Nicolae Niţu, primul ambasador al României la Skopje, cu participarea ambasadorilor Portugaliei, Greciei, Franţei, Croaţiei şi Serbiei şi Muntenegrului.

17 februarie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Călăuza juristului, ediţia a II-a, coordonator Tudor R. Popescu, autori: prof. univ. dr. Dumitru Andreiu Petre Florescu, dr. Adrian Bordea, dr. Gabriel Bălaşa, prezentată de prof. univ. dr. Nicolae Popa, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; prof. univ. dr. Vasile Val Popa, consilier la Consiliul Legislativ.

22 februarie 2005, Bucureşti Lansarea volumului Nicolae Titulescu – Opera politico-diplomatică. Corespondenţă, vol. I (1921–1931), partea I şi partea a II-a, apărut sub egida Fundaţiei Europene Titulescu. Lucrarea a fost prezentată de prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; ministru consilier Nicolae Mareş; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

23 februarie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Tratat de drept internaţional public, vol. III de Ion Diaconu, prezentată de prof. univ. dr. Raluca Beşteliu, lect. univ. dr. Bogdan Aurescu, preşedintele Secţiei de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

18 martie 2005, Bucureşti Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, E.S. dna Rodica Radian Gordon, ambasador al Statului Israel la Bucureşti, a susţinut conferinţa Evoluţii recente şi perspective ale păcii în Orientul Mijlociu.

21 martie 2005, Bucureşti  – Lansarea volumului General Vasile Rudeanu, Memorii din timpuri de pace şi război (1884–1929), din seria „Memorii. Biografii diplomatice“, publicat sub egida Ministerului Afacerilor Externe. Au prezentat lucrarea: acad. Dan Berindei; gen. dr. Mihai E. Ionescu; Dorin Matei, redactor şef al revistei „Magazin Istoric“; av. Emanoil Rudeanu, fiul generalului, prof. univ. dr. Dumitru Preda, coordonatorul lucrării şi George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

23 martie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente, vol. 1, 1859–1919, elaborată şi editată de Fundaţia Europeană Titulescu; salutată printr-un mesaj de prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, şi prezentată de dr. Adrian Severin, deputat, fost ministru de Externe, preşedintele Secţiei de Integrare Europeană a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

24 martie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a găzduit conferinţa A Topical Polish Initiative: „Draft Elements for a New Political Act for the United Nations”, susţinută de E.S. dl Jacek Paliszewski, ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti.

1 aprilie 2005, Bucureşti – Dezbaterea cu tema Strategie comună pentru o Românie turistică durabilă, organizată de Asociaţia română pentru cazare şi turism ecologic.

5 aprilie 2005, Bucureşti Lansarea volumelor 4 În umbra zeilor şi 5 Zonă de cutremur din seria Ambasador la Atena de Ion Brad. Au luat cuvântul Ştefan Andrei, fost ministru de Externe; prof. dr. Georgeta Filitti; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, ambasadorul Ion Brad.

18 aprilie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa E.S. Sir Kenneth Keith, judecător la Curtea Supremă a Noii Zeelande, cu tema Rolul Curţii Internaţionale de Justiţie în consolidarea păcii internaţionale.

20 aprilie 2005, Bucureşti – Conferinţa acad. Solomon Marcus, cu tema Paradigme universale. Au mai luat cuvântul acad. Mircea Maliţa şi Gheorghe Lupeş, secretar executiv al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

27 aprilie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit conferinţa E.S. dl Fouad Al Bittar, ambasador al Statului Palestina la Bucureşti, cu tema Recent Evolutions and Peace Prospects in the Middle East.

10 mai 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit conferinţa The Big Journey to the Century of Responsabilities, susţinută de E.S. dr. Matyas Eorsi, preşedintele Comisiei pentru Integrare Europeană al Parlamentului ungar, şeful facţiunii liberale din Adunarea parlamentară a Consiliul Europei, vicepreşedinte al Internaţionalei Liberale.

18 mai 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa E.S. dl Steven Minikes, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la OSCE–Viena, Un punct de vedere asupra perspectivelor OSCE în noile condiţii din spaţiul euro-atlantic. O evaluare americană asupra înfăptuirilor organizaţiei la împlinirea a 30 se ani de la semnarea Actului de la Helsinki.

19 mai 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Romania Redux – a View from Harvard, editată de Dan Dimăncescu, consul onorific al României la Boston. Lucrarea a fost prezentată de acad. Mircea Maliţa, preşedinte al Fundaţiei Universitare Marea Neagră; Teodor Meleşcanu, vicepreşedinte al Senatului României, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, fost ministru de Externe; general dr. Mihail E. Ionescu; Dan Dimăncescu.

16 iunie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Diplomaţie şi destin de Alexandru Niculescu, prezentată de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Mircea Maliţa; Teodor Meleşcanu, vicepreşedinte al Senatului României, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale; dr. Bogdan Baltazar; ambasador Nicolae Micu şi gen.(r) dr. Niculae Spiroiu.

28 iunie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit conferinţa Pe urmele unui mare diplomat şi navigator chinez Zheng He. 600 de ani de la începerea activităţii sale pe „Mările Vestice”, susţinută de sinologul dr. Ana Eva Budura. Au luat cuvântul George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; istoricul Kopi Kyçyku.

29 august 2005, Bucureşti Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti, împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au organizat manifestarea 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Asia, la care au participat diplomaţi, istorici, ziarişti.

12 septembrie 2005, Bucureşti Dezbaterea cu tema OSCE – istorie şi actualitate; relevanţa Organizaţiei astăzi, evocând 30 de ani de la semnarea documentelor de la Helsinki, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Asociaţia Română de Politică Externă. Au luat cuvântul: ambasador Nicolae Micu, ambasador Constantin Vlad şi Traian Hristea, director al Direcţiei Europa Lărgită din Ministerul Afacerilor Externe.

22 septembrie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Carnet pestriţ de Valentin Lipatti. Au luat cuvântul George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasadorul Ion Brad; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; scriitorul George Corbu (îngrijitor de ediţie); prof. dr. Ioan Ţepelea (editor).

29 septembrie 2005, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu, împreună cu Institutul Polonez din Bucureşti, au organizat lansarea volumelor Din istoria Poloniei şi a relaţiilor româno-polone de Ion Constantin şi România şi Polonia 1932–1939. Relaţii politice şi diplomatice de Daniel Hrenciuc. Au vorbit: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; Roland Chojnacki, directorul Institutului Polonez; prof. dr. Georgeta Filitti; prof. dr. Radu Ciuceanu; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; prof. univ. dr. Vladimir Iliescu.

12–13 octombrie 2005, Bucureşti Academia Română, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului şi Fundaţia Europeană Titulescu au organizat conferinţa internaţională Solidaritatea – 25 de ani. Istorie şi actualitate. Au luat cuvântul prof. dr. Radu Ciuceanu, directorul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului; prof. univ. dr. Vladimir Iliescu; ministru consilier Nicolae Mareş; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Jacek Paliszewski, ambasadorul Poloniei la Bucureşti; general (r) dr. Constantin Olteanu; prof. dr. Jerzy Holzer, director la Institutul de Studii Politice al Academiei Polone de Ştiinţe; dr. Andrzej Friszke, cercetător ştiinţific la Institutul de Studii Politice al Academiei Polone de Ştiinţe.

19 octombrie 2005, Bucureşti Conferinţa Globalization and Risk Management Western Techniques and Japanese Experience, organizată de Nipponica Foundation, cu sprijinul Ambasadei Japoniei, Fundaţiei Europene Titulescu, Centrului SECI, Universităţii Mării Negre, Institutului de Economie Mondială din Bucureşti.

20 octombrie 2005, Bucureşti Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a avut loc reuniunea ştiinţifică dedicată împlinirii a 60 de ani de la crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a 50 de ani de la primirea României în Organizaţia Naţiunilor Unite. Expunerea Reforma ONU. Proiecte şi decizii, susţinută de ambasador Nicolae Micu, a fost urmată de dezbateri.

28–29 octombrie 2005, Bucureşti Prima Conferinţă a istoricilor din România şi Republica Moldova, organizată sub auspiciile Fundaţiei Culturale Magazin Istoric şi Departamentului Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.

3 noiembrie 2005, Bucureşti – Conferinţa Noi documente privind activitatea lui Nicolae Titulescu la Londra – 1937, susţinută de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

17 noiembrie 2005, Bucureşti Lansarea lucrării Scrisori către tovarăşa Ana de Ion Calafeteanu în cadrul unei manifestări organizate sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (Secţia de Istorie a Relaţiilor Diplomatice Româneşti), Editurii Univers Enciclopedic. Au vorbit: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Lăcustă, redactor la revista „Magazin Istoric“; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

22 noiembrie 2005, Bucureşti Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, s-a desfăşurat conferinţa cu tema US–Romanian Relations: Past, Present and Prospects, susţinută de Mark Taplin, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

29 noiembrie 2005, Bucureşti Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, E.S. dl Tapio Saarela, ambasadorul Finlandei la Bucureşti, a susţinut conferinţa cu tema Regional Cooperation Among Nordic Countries, Lessons Learned as a Message to Other Regions of Europe, urmată de dezbateri.

9 decembrie 2005, Bucureşti – Simpozionul cu tema Factorul imagine în relaţiile româno-italiene, organizat de Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso“ din Bucureşti, împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe român şi al Ministerului Afacerilor Externe italian.

Comunicări introductive; Profiluri şi evoluţii istorice în relaţiile bilaterale. În cadrul primei sesiuni Realitatea între istorie şi interpretare au luat cuvântul: Stefano Rolando, secretar general al Fundaţiei Università IULM-Milano, şi Şerban Stati, fost ambasador al României la Roma; Francesco Guida, Universitatea Roma 3 şi Ion Bulei, Universitatea din Bucureşti. În cadrul celei de a doua sesiuni Construcţia unei noi imagini (Legăturile economice. Localizări. Cooperări. Cadrul ocupaţional. Legături culturale. Reflecţii) au luat cuvântul: Paolo Bassetti, director zonal Tenaris–Silcotub; Franco Antiga, preşedinte al Băncii Italo-Române, vicepreşedinte Veneto Banco; Giuliano Tavaroli, director teritorial pentru România, Grupul Pirelli; Maria Grapini, preşedinte al Grupului Pasmatex, Timişoara; Bruno Mazzoni, Universitatea din Pisa; Ioan Pânzaru, rector al Universităţii din Bucureşti; Sorin Vasilescu, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti; Alberto Abruzzese, prorector al Universităţii IULM din Milano; Ştefan Olteanu, vicerector al Universităţii din Cluj; Stefano Alborosa, director Cefin. În cadrul celei de a treia sesiuni Turism şi mass-media: Imaginaţie şi realitate (Legăturile turistice. Imaginea celor două ţări şi popoare în respectivele sisteme mediatice) au luat cuvântul: Alin Burcea, directorul Societăţii „Paralela 45“; Gerardo Pelosi, ziarist la „Il Sole 24 Ore“; Mircea Vasilescu, redactor şef al săptămânalului „Dilema Veche“. În cadrul celei de a patra sesiuni Raporturile sociale în procesul de integrare (Raporturile sociale şi familiale. Problemele familiei. Problemele criminalităţii) au luat cuvântul: Gianni Sgritta, Universitatea La Sapienza, Roma; Aurora Liiceanu, Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academiei Române; Stefano Caneppelle, Università Catolica del Sacro Cuore. În încheiere au luat cuvântul: Roberto Antonione, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Italiei; Teodor Baconsky, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al României; Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti.

15 decembrie 2005, Bucureşti Masa rotundă cu tema Percepţia publică şi managementul informaţiei – strategii de gestionare a crizelor, organizată sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. A conferenţiat prof. Christopher Coker de la Departamentul de Relaţii Internaţionale de la London School of Economic and Political Science.

21 decembrie 2005, Bucureşti Lansarea volumului Sistemul jurisdicţiilor internaţionale de lector univ. dr. Bogdan Aurescu, urmată de simpozionul In memoriam Demetru Negulescu – O viaţă dedicată dreptului internaţional, manifestări organizate de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (Secţia de Drept Internaţional).

8 thoughts on “Arhivă evenimente FET 2005”

  1. Pingback: ks pod

  2. Pingback: ร้านอุปกรณ์การแพทย์อุดร

  3. Pingback: เช็คบัญชีมิจฉาชีพ

  4. Pingback: chafing dish factory south africa

  5. Pingback: โคเวย์

  6. Pingback: Leupold Mark 5HD M1C3 Rifle Scope For Sale Online

  7. Pingback: caluanie muelear oxidize for sale​ Romania

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top