Arhivă evenimente FET 2006

7 aprilie 2006, Bucureşti – Lansarea volumului 6 Final cu prelungiri din ciclul Ambasador la Atena de Ion Brad. Vorbitori: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Ştefan Andrei, fost ministru de Externe; acad. Dan Hăulică; ambasador Ion Brad.

25 aprilie 2006, Bucureşti – Lansarea cărţii Personalitatea juridică şi competenţele Comunităţilor Europene/Uniunii Europene de prof. univ. dr. Ion M. Anghel. Vorbitori: prof. univ. dr. Ion M. Anghel; ambasador Aurel Preda-Mătăsaru; ambasador Dumitru Ţâncu.

9 mai 2006, Bucureşti – Manifestarea Titulescu şi Europa, organizată sub auspiciile Primăriei sectorului 2, Centrului cultural „Mihai Eminescu“, în colaborare cu Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia „Nicolae Titulescu“ Olt, Casa memorială Nicolae Titulescu, Muzeul Câmpiei Boianului – Drăgăneşti, Olt. Au luat cuvântul: dr. Nicolae Cuclelis; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Laurenţiu Guţică-Florescu, director al Muzeului Judeţean Olt; Traian Zorzoliu, director al Muzeului Câmpiei Boianului – Drăgăneşti, Olt.

11 mai 2006, Bucureşti – Lansarea lucrării Rolul doctrinei în evoluţia dreptului internaţional de prof. univ. dr. Adrian Năstase, sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi Universităţii Nicolae Titulescu, prezentată de lector univ. dr. Bogdan Aurescu, preşedintele Secţiei de Drept Internaţional al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, şi prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu.

11 mai 2006, Bucureşti – Lansarea CD-ului cu înregistrarea discursului Idealul creator al lui Nicolae Titulescu, pronunţat în 1921 în Parlamentul României şi înregistrat pe placă de patefon în 1927 de BBC în colecţia „His Master’s Voice“.

22 mai 2006, Bucureşti – Lansarea volumului Un Talleyrand pentru România. Trecut imperfect. Prezent obsedant de George Apostoiu, sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţiei Culturale România în lume. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, acad. Florin Constantiniu, consilier George Apostoiu, Ovidiu Neguţ, doctorand S.N.S.P.A., şef Departament analiză şi cercetare al Asociaţiei culturale România în lume.

23 mai 2006, Bucureşti – Lansarea lucrării Tratat de drept internaţional public de prof. univ. dr. Aurel Preda-Mătăsaru, sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Asociaţiei Române de Politică Externă. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, prof. univ. dr. Ion M. Anghel, dr. Ion Diaconu, lector univ. dr. Bogdan Aurescu.

24 mai 2006, Bucureşti – Lansarea lucrării Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente. Volumul II. 1920–1947, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Adrian Constantinescu, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

10 iunie 2006, Bucureşti, Palatul Parlamentului Participarea Fundaţiei Europene Titulescu la Seminarul cu tema Locul istoriei românilor în învăţământul de toate gradele din România, organizat de Comisia Română de Istorie a celui de-al Doilea Război Mondial; Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni; Asociaţia de Balcanistică şi Slavistică din România; Asociaţia pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina; revista „Dosarele Istoriei“; revista „Magazin Istoric“. George G. Potra, directorul executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, a avut o intervenţie, subliniind necesitatea editării documentelor diplomatice româneşti, a evocării contribuţiilor româneşti în manualele şcolare şi în cursurile universitare a ideilor şi contribuţiilor româneşti privind unitatea europeană ş.a.

29 iunie 2006, Bucureşti – Lansarea lucrării Deciziile politico-administrative şi organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la teritoriul României de dr. Dănuţ-Radu Săgeată, cercetător la Institutul de Geografie al Academiei Române, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, împreună cu Editura Top Form şi Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea“.

20 iulie 2006, Bucureşti –  Lansarea lucrării Nicolae Titulesco – l’européen avant l’heure. Le Figaro 1932–1936 / Nicolae Titulescu – personalitate europeană, de Ioana Veturia Ciupercă, Editura Top Form, Bucureşti, 2006. Au luat cuvântul: Gabriela Coman, director adjunct la Fundaţia Europeană Titulescu, prof. univ. Radu Ştefan Vergatti şi George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

14 septembrie 2006, Bucureşti – Lansarea cărţii România după Malta (875 zile la Externe), volumele 1–2, de Adrian Năstase; îngrijitor de ediţie George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, lucrare redactată şi editată de Fundaţia Europeană Titulescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Constantin Ene; Adrian Severin, fost ministru de Externe; Teodor Meleşcanu, fost ministru de Externe, vicepreşedinte al Senatului, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale; Petre Roman, fost prim-ministru, fost ministru de Externe; Ion Iliescu, fost preşedinte al României; Mihai Răzvan Ungureanu, ministru de Externe; Adrian Năstase, fost ministru de Externe, fost prim-ministru, fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.

26 septembrie 2006, Bucureşti – Lansarea cărţii La Roumanie et la Grèce dans le quotidien bucarestois «La Roumanie»: l’image du monde hellénique et des relations roumano-greques (octobre 1912–juillet 1916). Anthologie, étude introductive, commentaires, notes, épilogue, bibliographie et index par Constantin Iordan. Avant-propos par Georgeta Filitti, Editions Pegasus Press, Bucarest, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, prof. dr. Georgeta Filitti, prof. dr. Constantin Iordan, Panayiotis Vassos, director al Editurii Pegasus Press.

29 septembrie 2006, Bucureşti – Simpozionul internaţional cu tema CAP and Euro-regions Development Policies in EU-25/27. Agricultural Policy Modeling in the pre- and post-accession period. Experiences and Expectations, organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Consiliul Judeţean Giurgiu, Institutul de Economie Agricolă din Bucureşti.

5 octombrie 2006, Bucureşti – Lansarea lucrării Întâlnire cu trecutul. Din amintirile unui ambasador în Golful Arab de Aurel Turbăceanu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Dumitru Aninoiu; prof. univ. dr. Ion Avram; Salem Abdellah Al-Jaber, ambasadorul statului Qatar la Bucureşti; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Vasile Prună, Dorin Matei, directorul revistei „Magazin Istoric“ şi al Fundaţiei culturale „Magazin Istoric“; ambasador Nicolae Micu.

6–7 octombrie 2006, Bucureşti – Academia Română – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului a organizat, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Fundaţia Europeană Titulescu, Ambasada Republicii Polone, Institutul Polonez de la Bucureşti, Conferinţa internaţională Masacrele de la Katyn şi rolul lor în construirea memoriei democratice. Au participat înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Bisericii Romano-Catolice, academicieni, şefi de misiuni diplomatice, universitari, cercetători, ziarişti. Din partea Fundaţiei Europene Titulescu, a luat cuvântul George G. Potra, directorul executiv al Fundaţiei.

10 octombrie 2006, Bucureşti – Lansarea „Revistei Române de Drept Internaţional“, nr. 2, ianuarie–iunie 2006. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Adrian Năstase, prof. univ. dr. Raluca Beşteliu, lector univ. dr. Bogdan Aurescu şi directorul Editurii C.H. Beck.

10 octombrie 2006, Bucureşti – Lansarea cărţii Diplomaţia secolului XX de Constantin Vlad, lucrare editată de Fundaţia Europeană Titulescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Teodor Meleşcanu, vicepreşedinte al Senatului României, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, fost ministru de Externe; academician Mircea Maliţa; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Constantin Vlad. A transmis un mesaj ambasador Mircea Nicolaescu.

16 octombrie 2006, Bucureşti Lansarea cărţii The Romanian Millennium. 1000 Years of History in 2500 Images, introducere prof. Virgil Cândea, membru al Academiei Române; texte: Georgeta Filitti (secolele 18–20) şi Dorin Matei (secolele 11–17), Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei, acad. Răzvan Theodorescu, prof. dr. Georgeta Filitti; Anatol Vidraşcu, directorul editurii.

18 octombrie 2006, Bucureşti  – Lansarea cărţii Construim cu succes elitismul unilateral dezvoltat de Paul Everac, Editura Ager, Bucureşti, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, directorul executiv al Fundaţiei Europene Titulescu, academician Florin Constantiniu, scriitorul Paul Everac. Au citit din carte actorii Eugen Cristea, Alexandru Bindea şi autorul.

28–29 octombrie 2006, Bucureşti  – Fundaţia Nipponica şi Societatea Uresenke România au organizat un Curs de practică specială Ceremonia ceaiului, condus de dna Michiko Nojiri, maestru de Ceremonia ceaiului din Roma, Italia.

10 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu – A avut loc Adunarea membrilor fondatori şi a celorlalţi membri ai Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat personalităţi din lumea academică şi universitară, politologi, diplomaţi, alţi specialişti în relaţii internaţionale. A fost prezentat şi dezbătut Raportul de activitate pe perioada 2002–2006, precum şi Proiectul planului de activităţi pentru prima jumătate a anului 2007. Adunarea Fundaţiei Europene Titulescu a procedat la alegerea prin vot secret a Consiliului, alcătuit din 17 membri, din care fac parte de drept preşedintele Academiei Române şi ministrul Afacerilor Externe al României. În urma votului, au fost aleşi: Dan Berindei (52 v); Adrian Năstase (52 v); George G. Potra (52 v); Marcel Dinu (45 v); Constantin Ene (45 v); Mircea Maliţa (43 v); Gheorghe Tinca (43 v); Traian Chebeleu (41 v); Gheorghe Buzatu (39 v); Corneliu Mihai Lungu (33 v); Laurenţiu Guţică-Florescu (31 v); Bogdan Aurescu (30 v); Georgeta Filitti (30 v); Răzvan Theodorescu (30 v); Ion Cristoiu (28 v). Consiliul a reales ca preşedinte pe prof. univ. dr. Adrian Năstase, iar ca vicepreşedinţi pe: acad. Dan Berindei; prof. dr. Georgeta Filitti; Laurenţiu Guţică-Florescu. La încheierea reuniunii, au fost acordate Diploma de Excelenţă unor personalităţi române şi străine pentru contribuţia lor deosebită la activitatea Fundaţiei Europene Titulescu, precum şi Diploma de Onoare lui Adrian Năstase.

16 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu – Lansarea volumului Obsesie şi adevăr. Diplomaţi români la Moscova de Mioara şi Ion Porojan, Editura SemnE, 2006. Au vorbit: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; ambasador Romulus Budura; acad. Florin Constantiniu; ambasador Ion Porojan.

16 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Semnificaţii şi implicaţii ale rezultatelor alegerilor pentru Congresul SUA, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ovidiu Dranga, director general al Direcţiei generale afaceri politice din Ministerul Afacerilor Externe; Corneliu Vlad, publicist-comentator revista „Lumea“; Bogdan Chirieac, redactor şef ziarul „Gândul“.

22 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea, sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei foştilor ambasadori şi diplomaţi de carieră a volumului, Armonii solare. Reflecţii şi însemnăr cu privire la America Latină de Dumitru Mazilu, Editura Aura, Timişoara, 2006. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Constanţa Călinoiu; Adrian Cosmin Vieriţă, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe; prof. univ. dr. Constantin Buşe; Elard Escala, ambasadorul statului Peru la Bucureşti; prof. univ. dr. Dumitru Mazilu.

23 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Comunităţile româneşti din ţările membre UE în perioada post-aderare organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Marcel Dinu; raportori: Iulian Costache, director Direcţia Originari din România, Departamentul Relaţiilor cu Românii de Pretutindeni, din Ministerul Afacerilor Externe; Elena Dumitru, expert parlamentar, fost ministru al Muncii; Dan Ioan Oprea, consilier pentru integrare europeană în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

29 noiembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice au organizat şi găzduit lansarea lucrărilor Terorismul, ultima soluţie? de Cristian Barna; Femei kamikaze – Terorism la genul feminin de Maria Cristina Chiru şi Irena Chiru; Lumea islamică – o reţea dinamică de sisteme de Marcela Săgeată, prezentate de ambasador Marcel Dinu, prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, conf. univ. dr. Stan Petrescu.

7 decembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Trasee energetice spre Europa Centrală şi de Sud-Est prin şi pe lângă România organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: ambasador Ion Porojan; ambasador Marcel Dinu.

11 decembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea volumului Destrămarea Iugoslaviei de dr. Nicolae Niţu şi Iulian Niţu, apărut la Editura TOP FORM-Bucureşti, urmată de dezbateri, organizată de Centrul de Studii Strategice al Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţional. Au vorbit: ambasador Marcel Dinu; ministru-consilier Gheorghe Lupeş.

14 decembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Quo Vadis, Liban?, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Aurel Călin, fost ambasador al României la Beirut până în noiembrie 2006.

15 decembrie 2006, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea, sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, a lucrării Apărarea şi securitatea europeană de conf. univ. dr. Stan Petrescu, apărută la Editura Militară. Au vorbit: ambasador Marcel Dinu şi prof. Chiş, prorectorul Academiei de Informaţii.

1 thought on “Arhivă evenimente FET 2006”

  1. Pingback: กงล้อ888

Leave a Comment

Scroll to Top