Arhivă evenimente FET 2007

18 ianuarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Politica europeană de vecinătate în contextul relaţiilor cu Republica Moldova şi Ucraina, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ioana Mureşan, expert, Direcţia relaţii externe UE, Ministerul Afacerilor Externe; Larisa Pasecinic, consilier al Ambasadei Republicii Moldova; Teofil Redniuk, ministru consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ucrainei la Bucureşti.

25 ianuarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Irak: început de an, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Marcel Dinu; raportori: Ion Mielcioiu, fost ambasador al României la Bagdad; Rahim A. Karim, diplomat la ambasada Irakului la Bucureşti, ataşat cultural; ambasador Constantin Vlad.

1 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile cu Federaţia Rusă după aderarea României la Uniunea Europeană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Vasile Buga, specialist în domeniul relaţiilor româno-ruse; Răzvan Victor Rusu, director general, Direcţia generală Europa extinsă, ministerul Afacerilor Externe; Piotr P. Ambros, consilier la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

8 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema România la Consiliul Europei şi la OSCE după aderarea la Uniunea Europeană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Marcel Dinu; raportori: Gheorghe Magheru, ambasador al României la Strasbourg până la sfârşitul anului 2006; Mariana Niţelea, director, Centrul de Informaţii al Consiliului Europei de la Bucureşti.

15 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Politica europeană de vecinătate în dimensiunea sa sudică: relaţiile UE cu ţările sud şi est mediteraneene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Marcel Dinu; raportori: Saloua Bahri, ambasador al Republicii Tunisia în România; Edward Iosiper, director, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa, ministerul Afacerilor Externe.

22 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile României cu SUA după aderarea la UE, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Cătălin Ioniţă, director, Direcţia SUA şi Canada, ministerul Afacerilor Externe.

26 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat seminarul Dreptul internaţional penal – evoluţie şi perspective, în cadrul seriei de manifestări Vespasian Pella, cu participarea domnului Wolfgang Schomburg, judecător la Camera de Apel a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda. Seminarul a fost dedicat memoriei reputatului specialist în drept internaţional Alexandru Bolintineanu, de la cărui naştere se împlinesc, la 26 februarie, 85 de ani.

27 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Institutul de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare, împreună cu Fundaţia Universitară a Mării Negre, au lansat volumele: Jocuri pe scena lumii. Conflicte, negocieri, diplomaţie; Tablouri din Războiul Rece. Memoriile unui diplomat român; Între război şi pace de acad. Mircea Maliţa, prezentate de acad. Florin Constantiniu, general(r) Mihail Ionescu; senator Theodor Meleşcanu.

1 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Racordarea României la politica externă şi de securitate comună a UE – PESC (Politica Externă şi de Securitate Comună), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Irina Tică Diaconu, director, Direcţia relaţii externe UE, ministerul Afacerilor Externe.

2 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea volumului Diplomaţi ai României (coordonatori: Ion M. Anghel, Valeriu Tudor, Lucian Petrescu, Petre Tănăsie), sub egida Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România, a Fundaţiei Europene Titulescu şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Lucrarea a fost prezentată de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Ion M. Anghel; prof. univ. dr. Adrian Năstase.

7 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, a avut loc lansarea volumului Sub povara marilor decizii de Constantin Corneanu. Au vorbit: acad. Florin Constantiniu; col. dr. Petre Otu; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; dr. Nicolae Rauş, editorul lucrării; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; George G Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; dr. Constantin Corneanu.

8 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Republica Moldova; semnificaţia, importanţa şi implicaţiile unor declaraţii şi poziţii recente ale conducerii de la Chişinău la adresa României, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ion Ungureanu, fost ministru al Culturii şi Cultelor, şi Valeriu Săhărneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor, ambii din Republica Moldova.

10 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Un grup de elevi şi profesori ai Liceului „Nicolae Titulescu“ din Braşov aduc un omagiu marelui om politic şi diplomat român cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la naştere.

15 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Este posibilă revitalizarea procesului de pace din Orientul Mijlociu?, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Marin Albu, ministru plenipotenţiar, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa, ministerul Afacerilor Externe; ambasador Marcel Dinu.

16 martie 2007, Bucureşti, Aula Academiei Române  – Sub egida Academiei Române, Ministerului Afacerilor Externe şi Fundaţiei Europene Titulescu, a avut loc Sesiunea omagială consacrată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu. Acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, a rostit Cuvântul de deschidere. Au susţinut comunicări: acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române – Locul lui Nicolae Titulescu în istoria naţională; conf. univ. dr. Valentin Naumescu, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe (citită de Lucian Leuştean, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe) – Nicolae Titulescu – arhitect al diplomaţiei româneşti interbelice; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu – Titulescu şi Europa.

22 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema România şi procesul lărgirii în continuare a Uniunii Europene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Marcel Dinu; raportori: Lorena Feruţă, Ioana Mureşan, Sorin Niculescu, Direcţia relaţii externe UE, ministerul Afacerilor Externe.

29 martie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Hans-Jörg Neumann, ministru-consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Federale Germania de la Bucureşti.

12 aprilie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile UE cu ţările latino-americane şi cu organizaţiile lor regionale. Implicaţii pentru România, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: E.S. dl Elard Escala, ambasadorul Statului Peru în România şi ambasador Stelian Oancea, director în ministerul Afacerilor Externe.

19 aprilie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Perspectivele evoluţiilor politice interne din Ucraina, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: ambasador Gheorghe Magheru, director în ministerul Afacerilor Externe; ministru-consilier Vasile Buga.

24 aprilie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţie Europeană Titulescu şi Editura Top Form au lansat volumele „Cruciada“ islamului şi Terorismul – ultima soluţie? de Cristian Barna, prezentate de ambasador Marcel Dinu; prof. univ. dr. Cristian Troncotă; prof. univ. dr. Dumitru Sandu; prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti.

25 aprilie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Capitel au lansat volumul Istoria Tibetului. Dalai Lama şi Panchen Lama. Mit şi realitate de Ion Buzatu, prezentată de ambasador Marcel Dinu; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, istoric; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, istoric; arh. drd. Georgeta Gabrea, director general Editura Capitel; E.S. dl Xu Jian, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România. Prezentarea cărţii a fost urmată de proiectarea unui film documentar despre Tibet.

26 aprilie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Negocierile privind statutul Provinciei Kosovo, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Raluca Irina Zidaru, director, Direcţia Balcanii de Vest şi cooperare regională, ministerul Afacerilor Externe; Bogdan Aurescu, ministru-consilier, ministerul Afacerilor Externe; Gheorghe Micu, ambasador.

3 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Noi elemente de strategie în politica externă a Federaţiei Ruse (pe marginea discursului recent al preşedintelui Vladimir Putin privind starea naţiunii) organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: prof. Vasile Buga; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Gheorghe Magheru, director în Ministerul afacerilor externe; Piotr Penteleevici Ambros, consilier la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

10 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Rezultatele alegerilor prezidenţiale din Franţa – posibile implicaţii interne şi internaţionale, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: ministru-consilier George Apostoiu; Teodora Simion, diplomat, Direcţia Europa Occidentală şi Centrală, Ministerul afacerilor externe.

14 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Seminarul din seria de manifestări Vespasian Pella Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional penal, organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, cu participarea invitatului special, Sir Michael Wood, cercetător în cadrul Centrului Lauterpacht pentru Drept Internaţional de la Universitatea Cambridge, preşedinte al Comitetului ad-hoc al experţilor în drept internaţional public din cadrul Consiliului Europei.

17 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Al X-lea Summit al SEECP – Zagreb, 11 mai 2007, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Raluca Irina Zidaru, director, Direcţia Balcanii de Vest şi cooperare regională, ministerul Afacerilor Externe; ambasador Marcel Dinu.

23 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc şi Fundaţia Europeană Titulescu au lansat volumul Eftimie Gherman – 30 de ani de exil (ediţie îngrijită de Ion Schinteie, nepotul lui Eftimie Gherman, şi Ion Apostol). Volumul, apărut la Editura Uranus, a fost prezentat de Dinu Zamfirescu, preşedintele INMER; Ion Apostol, preşedinte al Fundaţiei Titel Petrescu; Constantin Avramescu, fost parlamentar social-democrat şi liberal; Radu Dimitrescu, fost social-democrat.

24 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-urile Uniunii Europene cu SUA (Washington, 30 aprilie 2007) şi Federaţia Rusă (Samara, 18 mai 2007), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Rodica Tomescu şi Ioana Mureşan, diplomate, Direcţia relaţii externe UE, ministerul Afacerilor Externe.

29–30 mai 2007, Chişinău  – În organizarea Fundaţiei Culturale „Onisifor şi Octavian Ghibu“, a Fundaţiei Europene Nicolae Titulescu şi Bibliotecii Municipale Bucureşti, a avut loc la Chişinău, cea de a XV-a ediţie a „Zilelor Ghibu“, consacrată celor 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu. Având ca generic Spiritualizarea frontierelor – strategie a modernităţii, ediţia a cuprins în program o serie de manifestări cultural-ştiinţifice prilejuite de ziua naşterii eminentului pedagog Onisifor Ghibu, desfăşurate în universul diplomaţiei păcii marelui diplomat şi om politic român Nicolae Titulescu.

29–30 mai 2007, Chişinău  – În cadrul celei de a XV-a ediţii a „Zilelor Ghibu“ consacrată celor 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu s-au desfăşurat şi lucrările Simpozionului de istorie Nicolae Titulescu şi Europa, având ca moderatori pe conf. univ. dr. Gheorghe Paladi din Chişinău şi dr. Georgeta Filitti din Bucureşti.

29–30 mai 2007, Chişinău  – În cadrul celei de a XV-a ediţii a „Zilelor Ghibu“ consacrată celor 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu a fost organizată o Expoziţie din donaţiile oferite de Fundaţia Europeană Nicolae Titulescu şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, expoziţie de documente şi fotografii.

29–30 mai 2007, Chişinău  – În cadrul celei de a XV-a ediţii a „Zilelor Ghibu“ consacrată celor 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu a fost lansată Bibliografia selectivă din colecţiile Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu“, intitulată Nicolae Titulescu – figură emblematică a diplomaţiei internaţionale.

29–30 mai 2007, Chişinău  – În cadrul celei de a XV-a ediţii a „Zilelor Ghibu“ consacrată celor 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu a fost lansat CD-ul realizat în seria „Români celebri“ de către Biblioteca Metropolitană (Filiala „Pan Halippa“ şi Serviciul informatizare – reprezentat de Elena Constantinescu), în colaborare cu Fundaţia Europeană Nicolae Titulescu privind viaţa şi activitatea marelui diplomat şi om politic român.

31 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Tratatul constituţional al Uniunii Europene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Olga Tudor, director adjunct, şi Alexandra Dumitrescu, secretar II, Direcţia afaceri generale UE, ministerul Afacerilor Externe.

5 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Casa Titulescu a găzduit simpozionul cu tema 40 de ani de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu din iunie 1967. Poziţia României, organizat de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de Istoria Relaţiilor Diplomatice Româneşti. Au prezentat expuneri: acad. Florin Constantiniu, istoric; acad. Mircea Maliţa, diplomat; prof. univ. dr. Gheorghe Badrus, ambasador.

6 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – La Casa Titulescu a avut loc prezentarea volumelor Proiectul politic european, de la valori la acţiune comună de dr. Radu Carp, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti, şi Introducere în teoria relaţiilor internaţionale de drd. Şerban Filip Cioculescu, apărută la Editura Militară, urmată de dezbateri, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de Relaţii Internaţionale şi Secţia de Afaceri Europene şi Drept Comunitar.

7 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Rolul G8 în administrarea problemelor globale (I), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Vasile Simileanu, director al revistei „GeoPolitica“.

14 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Rolul G8 în administrarea problemelor globale (II), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase. Dezbatere liberă.

21 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Iranul între constrângeri interne şi constrângeri externe, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Nicolae Micu; Liviu Mureşan, preşedinte executiv Fundaţia Eurisc.

22 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a lansat volumul Titulescu – Ziditor de mari idealuri de Adrian Năstase şi George G. Potra, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007. Au luat cuvântul: prof. dr. Georgeta Filitti; prof. univ. dr. Constantin Buşe; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.

26 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Casa Titulescu a găzduit simpozionul Constanţele diplomaţiei, cum şi până unde se pot moderniza, organizat de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; acad. Mircea Maliţa; ambasador Alexandru Niculescu; ambasador Valeriu Tudor; Alexandru Ghişa, director adjunct al Arhivelor Diplomatice ministerul Afacerilor Externe; Traian Pleşca, ministru-consilier.

27 iunie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Casa Titulescu a găzduit dezbaterea Reconstrucţia industrială a României ca stat membru al UE. Oportunităţi şi limite. Prezenţa conceptului refacerii industriei româneşti în programele guvernamentale şi în gândirea doctrinară românească, organizat de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

6 iulie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi Ambasadei Republicii Peru la Bucureşti, E.S. dl ambasador Gonzalo Gutierrez Reinel, ministru adjunct al Ministerului Afacerilor Externe, a susţinut conferinţa Politica externă a Republicii Peru şi relaţiile ei cu România. Au participat dl Elard Escala, ambasadorul Republicii Peru la Bucureşti; ambasadori români, universitari, cercetători, ziarişti. Delia Răzdolescu, director adjunct al Fundaţiei Europene Titulescu, a susţinut o alocuţiune introductivă. Domnii Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, şi Petre Săndulescu, ambasador, au adresat întrebări conferenţiarului.

11 iulie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de Istoria Relaţiilor Diplomatice Româneşti, a organizat simpozionul cu tema Albert Einstein şi Nicolae Titulescu, doi pacifişti şi vizionari interbelici fără de noroc în epoca lor, colaboratori în Comisia Internaţională de Cooperare Intelectuală de pe lângă Liga Naţiunilor, dedicat împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu şi a 85 de ani de la acordarea Premiului Nobel lui Albert Einstein. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; acad. Mircea Maliţa, ambasador; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Alexandru Calboreanu, preşedinte al Societăţii române de Fizică; Ion Porojan, ambasador.

12 iulie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, Ambasadei Republicii Algeriene Democratice şi Populare şi Editurii Librarium Haemus are loc lansarea lucrării Algeria. Trecut şi prezent de Kopi Kyçyku. Au luat cuvântul George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Stelian Brezeanu; E.S. dl Abdelhamid Senouci Bereksi, ambasador al Republicii Algeriene Democratice şi Populare; profesor Kopi Kyçyku.

18 septembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi ale Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, are loc dezbaterea pe tema Nouă luni de la aderarea României la Uniunea Europeană – rezultate şi neîmpliniri. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; ambasador Ion Mirescu; ambasador Ion Porojan; ambasador Valeriu Tudor; acad. Mircea Maliţa; prof. univ. dr. Horia Gavrilă, Politehnica din Bucureşti.

26 septembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu şi ale Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, are loc lansarea lucrării Convulsiile sfârşitului. Diplomaţi români la Moscova, partea II, de Mioara şi Ion Porojan, Editura Semne, Bucureşti, 2007. Au luat cuvântul: ambasador Romulus Budura; prof. dr. Florin Stroia, Institutul de istorie „N. Iorga“; consilier Ion Pătraşcu; prof. univ. dr. Ion Avram; acad. Florin Constantiniu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Ion Porojan.

8 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Seminarul din seria de manifestări „In Memoriam Vespasian Pella“ cu tema Mandatul Curţii Penale Internaţionale din 1937 şi validitatea sa. Vespasian Pella şi lupta împotriva terorismului, organizat de Ministerul Afacerilor Externe şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Secţia de Drept Internaţional. Invitat special: dr. Gregory Pemberto, Manager Postgraduate Programs Center for Policing, Intelligence and Counter Terrorism, Universitatea Macquarie, Sydney.

10 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, ale Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi ale Asociaţiei ambasadorilor şi diplomaţilor de carieră, are loc lansarea lucrării Triunghiul Dragonului. China în cel de-al Doilea Război Mondial de Anna Eva Budura. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Su Yanwen, ministru-consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei R.P. Chineze la Bucureşti; general-colonel rez. dr. Constantin Olteanu; prof. dr. Daniela Buşă, cercetător pr. la Institutul de Istorie „N. Iorga“ al Academiei Române; prof. dr. Anna Eva Budura.

11 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Europa: Noi echipe politice, noi strategii? Orientul Mijlociu: Noi evoluţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: consilier Constantin Gheorghe; ministru-consilier George Apostoiu.

12 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat masa rotundă cu tema Diplomaţi români în secolele lor: Costache Negri (1812–1876), agent diplomatic al Moldovei (1855–1856) şi apoi al Principatelor Unite (1859–1866); Vasile Şandru (1927–2001), ambasador al României la Belgrad (1969–1974), Madrid (1982–1986) şi Moscova (1990–1992). Au prezentat expuneri introductive: acad. Mircea Maliţa; dr. Andrei Căpuşan, acad. Florin Constantiniu.

18 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Tensiuni la graniţa turco-irakiană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti; prof. Antoaneta Stoica; Vasile Simileanu, director al revistei „Geopolitica“.

25 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summitul de la Lisabona. Tratatul de reformă a Uniunii Europene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ion M. Anghel, ambasador; Ion Diaconu, ambasador; Constantin Vlad, ambasador; Cristiana Murariu, director, Direcţia drept comunitar, ministerul Afacerilor Externe.

30 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu are loc lansarea lucrării Omagiu lui Nicolae Titulescu. 125 de ani de la naştere de Ion Grecescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Constantin Vlad, ambasador; Gheorghe Lupeş, secretar executiv al ADIRI; Daniel Braşoveanu, director al Editurii Regina din Arcadia.

1 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Stadiul actual al relaţiilor româno-ucrainene. Chestiunea platoului continental şi zona economică în Marea Neagră, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ion Diaconu, ambasador; Răzvan Rusu, director general, Direcţia Europa Lărgită, ministerul Afacerilor Externe; Bogdan Aurescu, consilier ministerul Afacerilor Externe.

4–6 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Casa Titulescu găzduieşte Licitaţia filatelică internaţională organizată de Yaman Company SRL.

6 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat prezentarea cărţii Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană de ambasador Ion M. Anghel, prof. univ. dr. Andrei Popescu, ambasador Dumitru Ţâncu.

8 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Politicile statelor comunitare privind libera circulaţie a persoanelor şi forţei de muncă, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Cătălin Necula, comisar şef, Ministerul de Interne şi al Reformei Administrative; Vasile Simileanu, redactor şef al revistei „Geopolitica“; Cristina Vergatti, avocat, doctorand; Cristina Bunea, jurist, expert la Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, doctorand.

15 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Dunărea–Marea Neagră: prioritate a politicii regionale a Uniunii Europene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Nicolae Ecobescu; raportori: Liviu Mureşan, preşedinte director general al Fundaţiei Eurisc; Niculae Micu, ambasador; Anton Sârbu, ambasador.

16 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit conferinţa Nicolae Titulescu la alegerile din 1937. Un paradox politic. Senatorul candidează pentru un post de deputat, susţinută de George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Moderator: prof. Georgeta Filitti. Au participat diplomaţi, universitari, ziarişti, studenţi.

20 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat masa rotundă cu tema 35 de ani de la debutul procesului CSCE – Dipoli, 22 noiembrie 1972. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: Nicolae Ecobescu, ambasador; Constantin Vlad, ambasador; Ion Diaconu, ambasador; Niculae Micu, ambasador; Ilie Şerbănescu, publicist; Dumitru Aninoiu, ambasador.

22 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Chestiunea autonomiei locale şi actualitatea Cartei Europene a autonomiei locale. Poate accepta Uniunea Europeană modificarea graniţelor politice ale statelor membre?, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ministru consilier George Apostoiu; raportori: Ion M. Anghel, ambasador; Constantin Vlad, ambasador; Nicolae Ecobescu, ambasador.

28 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, Adrian Năstase, a primit pe Excelenţa Sa, domnul Liu Zengwen, ambasador al Republicii Populare Chineze la Bucureşti. La primire au asistat Zhao Jianyu, secretar III al ambasadei; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

29 noiembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Kosovo – încotro? Perspective, soluţii, consecinţe, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Raluca Irina Zidaru, director, Direcţia Balcanii de Vest şi cooperare regională, ministerul Afacerilor Externe; Constantin Vlad, ambasador.

6 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Turcia–Uniunea Europeană. Probleme, demersuri, soluţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: E.S. domnul Ahmet Rifat Ökçün, ambasador al Republicii Turcia; doamna Ikbal Sibel Safi, vicepreşedinte Türksak.

6 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Adrian Năstase, membru în Parlamentul României, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, a primit o delegaţie din Regatul Norvegiei, alcătuită din: Espen Barth Eide, secretar de Stat la Ministerul Apărării al Norvegiei; col. Bjorn Tore Solberg, adjunct şef secţie; Erling Alvestad, consilier principal, responsabil pentru relaţia cu România la Ministerul Apărării al Norvegiei; col. Thor Arne Lzsenstoen, ataşatul apărării Regatului Norvegiei în România. Delegaţia a fost însoţită, din partea română, de col. ing. Alexandru Nicolae Cotoară, şeful Direcţiei cooperare internaţională în domeniul apărării; mr. Bogdan Cernat, ofiţer protocol; cpt. Dragoş Ştefănescu, şef birou; Cornelia-Roxana Crăciun, însoţitor de protocol. La primire a participat şi George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

7 decembrie 2007, Slatina  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, Consiliului Judeţean Olt şi Muzeului Judeţean Olt, a avut loc Reuniunea ştiinţifică omagială consacrată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu. La reuniune au participat: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; dr. Florin Iordache, deputat; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Universitatea Valahia din Târgovişte; ambasador Gheorghe Tinca; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Jenel Copilău, preşedinte al Consiliului Judeţean Olt; Laurenţiu Guţică-Florescu, vicepreşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, director al Muzeului Judeţean Olt; prof. dr. Dorin Teodorescu, director al Direcţiei Judeţene Olt pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional. Cu această ocazie, s-au lansat volumele 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Titulescu, cuprinzând discursurile rostite de acad. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române; Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române; Victor Naumescu, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe şi prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, la Sesiunea Omagială organizată sub auspiciile Academiei Române, Ministerului Afacerilor Externe, Fundaţiei Europene Titulescu, în Aula Academiei, în data de 16 martie 2007 (prezentat de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu); Titulescu – Ziditor de mari idealuri, autori prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, şi George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu (prezentat de prof. dr. Dorin Teodorescu, director al Direcţiei Judeţene Olt pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional); România europeană, autor prof. univ. dr. Adrian Năstase (prezentat de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu şi dr. Florin Iordache). Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, a acordat interviuri posturilor de radio şi televiziune: TVR Craiova, Prima TV Slatina, Olt TV şi Radio Oltenia Craiova.

12 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării România după Malta. 875 de zile la Externe, vol. 3 (1 ianuarie–28 februarie 1991); vol. 4 (1 martie–30 aprilie 1991); vol. 5 (1 mai–30 iunie 1991) de Adrian Năstase. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; Petre Roman, fost prim-ministru al României, fost ministru de Externe; Ion Cristoiu, publicist; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.

13 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – În cursul dimineţii, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, Adrian Năstase, a primit-o pe Excelenţa Sa, doamna Marta Moszczenska, ambasador al Canadei la Bucureşti. La primire a asistat George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

13 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Rusia după alegeri, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Vasile Buga – ministru consilier, cercetător la Institutul Naţional pentru Studierea Problemelor Totalitarismului; Viaceslav Samoşkin – corespondent permanent al Grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Gheorghe Magheru – ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe; Gheorghe Constantin – consilier superior, Institutul Social-Democrat „Ovidiu Şincai“.

17 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu are loc lansarea lucrării România şi SUA. De la Războiul Rece la coaliţia antiteroristă de Ştefan Ciochinaru. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, ambasador; prof. univ. dr. Constantin Vlad, ambasador; Gheorghe Lupeş, secretar executiv al ADIRI.

20 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Hotărârile de la Lisabona, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Alexandra Dumitrescu, secretar II, Direcţia afaceri generale UE; Adina Rădulescu, consilier; Ştefan Tinca, director Direcţia Afaceri Politice, Ministerul Afacerilor Externe; Radu Enache, profesor SNSPA, director politic, Multimedia Political Communication.

2 thoughts on “Arhivă evenimente FET 2007”

  1. Pingback: สล็อตออนไลน์ เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  2. Pingback: superkaya88

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top