Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Peregrinările unui diplomat de Ion Pătraşcu. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ion Avram; acad. Dan Rădulescu; ambasador Ion Porojan; ambasador Aurel Turbăceanu; acad. Florin Contantiniu: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Pătraşcu, autor.