Arhivă evenimente FET 2008

10 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Cavallioti au organizat lansarea volumului Alexandru Telemaque. Efemeride diplomatice. Pagini dintr-un început de veac XX (1906–1912), din seria „Memorii. Biografii diplomatice“. Coordonatorul seriei: ministru-consilier Dumitru Preda. Au vorbit: acad. Răzvan Theodorescu; ambasador Ion Brad; prof. dr. Georgeta Filitti; ministru-consilier Nicolae Mareş; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ministru-consilier Dumitru Preda.

11 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Seara de poezie şi muzică ocazionată de lansarea volumului de versuri Umbra dorului de Marian Ştefan. Au participat: Marian Ştefan, istoric; C.D. Zeletin, scriitor; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. A urmat un moment artistic, susţinut de Valentin Albeşteanu, violonist; Valentin Cucu, pianist.

15 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Relaţia între Constituţia japoneză şi dreptul internaţional. Probleme de drept privind participarea în operaţiuni ale forţelor Naţiunilor Unite de apărare a păcii, susţinută de dr. Shinya Murase, profesor de drept internaţional, organizată sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

15 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat simpozionul Mihai Eminescu. Dimensiuni internaţionale. Au vorbit şi prezentat traduceri în limbile engleză, spaniolă, sârbă şi rusă: scriitorul Ion Brad, ambasador; publicistul Vasile Dan, ambasador; scriitorul Constantin Ghirdă, ambasador; prof. univ. dr. Ion Avram; Mioara Porojan, diplomat; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI.

17 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Niculescu au organizat lansarea volumului Zăpezi din Miazănoapte. Ambasador în Finlanda de Neagu Udroiu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Constantin Vlad, ambasador; poetul Lucian Avramescu, director general al AM Press şi autorul, ambasador Neagu Udroiu. Au participat: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; Adrian Năstase, fost ministru de Externe, fost prim-ministru, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Eugen Simion; acad. Răzvan Theodorescu; foşti membri ai guvernului Năstase; oameni politici; diplomaţi; oameni de artă şi cultură; publicişti din presa scrisă, audio şi video.

22 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a avut loc lansarea cărţilor Diplomat pe trei continente de Ovidiu Popescu şi Diplomaţi români în Japonia anilor ’70 – evocări de Grigore Aldescu-Aldea. Au luat cuvântul: acad. Mircea Maliţa; ministru-consilier Ion Scumpieru; general Mitică Detot; Elena Diatcu , directoarea Editurii Victor.

24 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Proiecte de pace în Orientul Mijlociu. Demersuri şi perspective, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Călin Mitri, secretar III, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Ministerul Afacerilor Externe; Călin Ciortin, secretar III, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Ministerul Afacerilor Externe; Dan Stoenescu, secretar III, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, Ministerul Afacerilor Externe; Valeriu Arteni, ministru plenipotenţiar, Ministerul Afacerilor Externe; ambasador Gheorghe Tinca, fost ministru al Apărării.

31 ianuarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Criza economico-financiară mondială. Implicaţii şi consecinţe pentru România. Posibile direcţii de acţiune pentru atenuarea consecinţelor, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Ilie Şerbănescu, doctor în economie, analist, fost ministru al Reformei; Cristina Vasiloiu, publicist, analist economic; Sorin Mureşan, secretar I, Ministerul Afacerilor Externe, economist; Gheorghe Tinca, ambasador, fost ministru al Apărării.

7 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile din Serbia. Rezultate şi implicaţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportor: Bogdan Chireac, publicist, analist politic.

14 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Dimensiunea economică a relaţiei Federaţiei Ruse cu spaţiul euro-atlantic, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Constantin Gheorghe, consilier; Dinu Patriciu, om de afaceri.

21 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Statutul politico-juridic al Insulei Şerpilor, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: acad. Florin Constantiniu, istoric; ambasdador Aurel Preda-Mătăsaru.

28 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Declaraţia de independenţă a provinciei Kosovo – implicaţii regionale şi internaţionale, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; raportori: ambasador Constantin Vlad; ambasador Constantin Ghirdă.

4 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu şi Ambasada Republicii Tunisiene au organizat conferinţa Alianţa civilizaţiilor şi dialogul intercultural, susţinută de E.S. doamna Saloua Bahri, ambasador al Republicii Tunisiene la Bucureşti. Au participat ambasadorii Algeriei, Libanului, Marocului, Spaniei. Moderatori: acad. Răzvan Theodorescu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

5 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa The Rome Statute of the International Criminal Court as a Project of Multilateralism, susţinută de prof. Sienho Yee de la Universitatea Jiaotong din Xi’an, R.P. Chineză, director al „Silk Road Institute of International Law“, organizată de Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Ministerul Afacerilor Externe.

5 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, are loc lansarea cărţii Organizaţiile internaţionale şi mediul de securitate de Paul Dănuţ Duţă, Mihail Teodor Purcărea, Ovidiu Cordoneanu, Editura Techno Media, 2008. Referenţi: prof. univ. dr. Mircea Dogaru; drd. Şerban Filip Cioculescu.

6 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile prezidenţiale din Federaţia Rusă, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Mioara Porojan, consilier; Ion Porojan, ambasador; Corneliu Vlad, publicist-comentator; Ion Mielcioiu, ambasador.

11 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Academia Naţională de Informaţii şi Editura Top Forum au organizat lansarea cărţii Contraterorism şi securitate internaţională de dr. Irena Chiru şi dr. Cristian Barna. Au prezentat: chestor general dr. Anghel Andreescu, secretar de Stat MIRA; general (r) dr. Gheorghe Văduva, cercetător CSSAS; general dr. Gheorghe Toma, profesor ANI; dr. Cristian Troncotă, decan, Facultatea de Informaţii; colonel dr. Maricel Antipa, conferenţiar UNAp; dr. Dan Dungaciu, conferenţiar Facultatea de Sociologie.

11 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (I)

13 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile cu Republica Moldova – evoluţii sau involuţii? (I), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Mircea Aldea, director la Asociaţia Română de Politică Externă (ARPR); Aurel Preda-Mătăsaru, ambasador; Ioan Popa, publicist independent; Iuliana Costin, ex-ambasador al Republicii Moldova la Comunităţile Europene.

18 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării Diplomaţia chineză – premise istorice şi spiritualitate de Anna Eva Budura, Editura GeoPolitica, Bucureşti, 2008. Au luat cuvântul: E.S. Liu Zengwen, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze; acad. Florin Constantiniu; prof. univ. dr. Constantin Vlad; acad. Mircea Maliţa; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Anna Eva Budura.

18 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (II)

20 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile cu Republica Moldova – evoluţii sau involuţii? (II), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderatori: prof. univ. dr. Adrian Năstase; Aurel Preda-Mătăsaru, ambasador; raportori: Mircea Aldea, director la Asociaţia Română de Politică Externă (ARPR); Aurel Preda-Mătăsaru, ambasador; Ioan Popa, publicist independent; Iuliana Costin, ex-ambasador al Republicii Moldova la Comunităţile Europene.

21 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema: Paremiologia titulesciană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Valeriu Tudor, ambasador; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu: Constantin Vlad, ambasador; prof. univ. dr. Ion Avram.

25 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat şi găzduit conferinţa cu tema: Titulescu. Avatarurile elveţiene ale unui Proscris, susţinută de George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Moderator: ambasador Constantin Vlad. Au vorbit: ambasador Pavel Platona; Marian Ştefan, istoric, publicist; prof. univ. dr. Ion Avram; ministru-consilier Dumitru Preda; ambasador Ioan Sbârnă; Virgil Teodorescu, istoric.

26 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (III)

27 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile cu Republica Moldova – evoluţii sau involuţii? (III), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase. Intervenţii: Nicolae Ecobescu, ambasador; Mircea Aldea, director la Asociaţia Română de Politică Externă (ARPR); Constantin Niţu, ambasador; Constantin Vlad, ambasador; prof. univ. dr. Ion Avram; Mircea Cosma; Vlăduţ Nisipeanu; lector univ. dr. Adrian Niculescu.

8 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (IV)

15 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a lansat volumul Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică (1 ianuarie–31 decembrie 1937) (partea I, partea a II-a, partea a III-a), Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007. Au prezentat alocuţiuni: acad. Dan Berindei; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Florin Constantiniu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

15 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (V)

16 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a avut loc lansarea volumului de versuri Resemnare şi recunoştinţă de Ion Porojan, Editura Artemis, Bucureşti, 2008. Au prezentat volumul: Gheorghe Lupeş, secretar executiv al ADIRI; Ion Mielcioiu, ambasador; Nicolae Mareş, ministru-consilier; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Porojan, ambasador. Lansarea volumului a fost urmată de vernisarea expoziţiei de ceramică inspirată din cultura Cucuteni a artistului plastic Nicolae Moldovan.

17 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summitul NATO de la Bucureşti – semnificaţii şi consecinţe, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: Bogdan Chirieac. Raportori: Ana Tinca, director adjunct, Direcţia NATO, Ministerul Afacerilor Externe; Florin Abraham, director ştiinţific, Institutul „Ovidiu Şincai“.

22 aprilie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (VI)

6 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (VII)

8 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile din Italia, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra. Raportori: Andrea Menna, profesor asociat la SNSAP; Radu Bogdan, redactor şef „Nine O’Clock“.

13 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (VIII)

15 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Ucraina şi Georgia la graniţele NATO, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Ion Porojan. Raportori: Ion Porojan, ambasador; Eminescu Dragomir, ambasador; Mioara Porojan, diplomat, consilier.

19 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea volumului Diplomaţie europeană de Dumitru Mazilu. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; prof. univ. dr. Constantin Buşe; acad. Florin Constantiniu; ambasador Constantin Vlad.

20 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (IX)

22 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Orientul Mijlociu: o analiză privind continuarea procesului de pace în contextul recentelor evenimente, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Radu Homescu. Raportori: ambasador Aurel Turbăceanu; ambasador Ion Mirescu.

27 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat un Curs de istorie a diplomaţiei. Ciclul I, o serie de prelegeri săptămânale adresate elevilor de liceu din clasele a XII-a, susţinute de prof. dr. Georgeta Filitti, privind rolul celor mai iluştri oameni de stat şi diplomaţi români în istoria modernă a ţării noastre ca stat european. (X) La încheierea Cursului, Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, a mulţumit elevilor pentru interes şi participare şi le-a înmânat un Atestat; George G Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu, a dăruit din partea Fundaţiei fiecărui participant la Curs volumul Wilson – Un cruciat la Casa Albă de Charles Zorgbibe.

29 mai 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Criza energetică mondială şi necesitatea unei viziuni strategice româneşti (I), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Iulian Iancu, deputat, preşedintele Comisiei Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor; dr. Florea Neagu, analist economic, vicepreşedinte al Societăţii inginerilor de petrol şi gaze; dr. Ilie Şerbănescu, analist economic, fost ministru al Reformei; Ion Porojan, ambasador.

4 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, a avut loc lansarea lucrării Dreptul mai presus de toate (ubi societas, ibi ius) [omagiu lui Ion M. Anghel], Editura Junimea, Iaşi, 2008. Au rostit alocuţiuni: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Aurel Preda, ambasador; prof. univ. dr. Victor Duculescu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; Nicolae Ecobescu, ambasador, director al Institutului Român de Studii Internaţionale/Fundaţia Eurisc; prof. univ. dr. Ion Avram.

5 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Criza energetică mondială şi necesitatea unei viziuni strategice româneşti (II), organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Iulian Iancu, deputat, preşedintele Comisiei Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor; Ştefan Ragalie, dr. în economie, Academia Română, Centrul de economia industriei şi serviciilor; Ion Porojan, ambasador; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier.

6 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, a avut loc lansarea volumului Un parc centenar. Parcul Carol I de Virgiliu Z. Teodorescu, Muzeul Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2007. Au vorbit: prof. dr. Georgeta Filitti; prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti; conf. univ. dr. Sergiu Nistor, arhitect, preşedintele I.C.O.M.O.S.; prof. dr. Virgiliu Z. Teodorescu, istoric, autorul lucrării.

12 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema BRIC. Spre un nou pol de putere?, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Romulus Ioan Budura, ambasador; Ion Porojan, ambasador.

19 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Poziţii de politică externă în campaniile electorale ale candidaţilor la preşedinţia americană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Sergiu Celac, ambasador, fost ministru de Externe; Neagu Udroiu, ambasador.

20 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Capitel au organizat lansarea lucrării Istoria Hong Kong, Macao, Taiwan. O ţară, două sisteme de Ion Buzatu. Au vorbit: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; E.S. Liu Zengwen, ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti; acad. Florin Constantiniu; Florea Dumitrescu, ambasador; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; Georgeta Gabrea, director al Editurii Capitel; Ion Buzatu, ambasador.

24 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a lansat lucrarea România şi Războiul americano-vietnamez de Paul Niculescu-Mizil. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; acad. Mircea Maliţa; ambasador Ioan Romulus Budura; prof. dr. Dan Zamfirescu, directorul Editurii Roza Vânturilor; Vu Khac Nhu, însărcinat cu afaceri al Ambasadei R.S. Vietnam la Bucureşti; Ion Stoian, fost ministru de Externe; Paul Niculescu-Mizil, autorul lucrării.

25 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Muzeul Naţional de Istorie a României, Editura Oscar Print au organizat lansarea volumului Vasile Stoica în serviciul României de Ioan Opriş. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei; acad. Alexandru Zub; acad. Răzvan Theodorescu; ambasador Ion Brad, scriitor; Lia Stoica, fiica lui Vasile Stoica; Ioan Opriş, autorul volumului.

26 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Noua preşedinţie a Uniunii Europene şi pasivul comunitar, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Adrian Severin, deputat, fost ministru de Externe; Mihaela Blejan, director, Direcţia Afaceri Generale, Ministerul Afacerilor Externe; Ioana Iliescu, director adjunct, Direcţia Politici UE, Ministerul Afacerilor Externe; Cristina Vasiloiu, publicist, analist economic; ambasador Ion M. Anghel.

4 iulie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu – Cu ocazia festivităţilor care au loc în cinstea Anului Internaţional al Cartofului, Ambasada Republicii Peru şi Fundaţia Europeană Titulescu au organizat conferinţa Rolul cartofului în contextul internaţional actual, susţinută de doamna dr. Pamela Anderson, director general al Centrului Internaţional al Cartofului, cu sediul în Peru.

5 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Expunerea cu tema Olimpiada de la Beijing văzută la faţa locului de un diplomat român, prezentată de Viorel Isticioaia-Budura, ambasador al României în R.P. Chineză. Au participat cu luări de cuvânt, printre alţii: Florea Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei de prietenie româno-chineze, fost ambasador la Beijing; Ion Sideri, sculptor, fost medaliat olimpic; Victor Mociani, fost antrenor coordonator al lotului olimpic de canotaj; general Dragoş Simionescu; Su Ienwen, ministru consilier la Ambasada R.P. Chineze.

10 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Expunere cu tema Europa de Sud-Est şi Europa Centrală: două concepte geopolitice în ultimele două secole – o perspectivă academică, prezentată de acad. Răzvan Theodorescu, secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

18 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Actuala etapă a conflictului din Caucaz. Evoluţii şi reacţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Vasile Soare, director, Direcţia Europa de Est şi Asia Centrală, Ministerul Afacerilor Externe; Ion Porojan, ambasador; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; Corneliu Vlad, publicist, comentator de politică externă; col.(r) dr. Nicolae Dolghin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; Sergiu Celac, ambasador, fost ministru de Externe.

22 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Decernarea Premiului Internaţional Nicolae Titulescu de către Fundaţia Europeană Titulescu pe anii 2006 şi 2007:

– E.S. domnului ambasador Constantin Vlad pe anul 2006

– E.S. domnului ambasador Ion M. Anghel pe anul 2007

George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, a rostit un cuvânt introductiv, iar prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, a rostit o alocuţiune omagială. Au prezentat Laudatio: pentru Constantin Vlad: ambasador Ion Brad (în lipsa acestuia, a citit prof. dr. Georgeta Filitti); pentru Ion M. Anghel: ambasador Ion Diaconu. Cei doi premiaţi au dat citire alocuţiunilor de recepţie. Adrian Năstase a înmânat apoi fiecăruia dintre cei doi premiaţi diploma, medalia jubiliară Nicolae Titulescu, realizată de Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Banca Naţională a României, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naştere, precum şi un premiu bănesc.

24 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa cu tema Conlucrarea internaţională în ştiinţa de vârf. Perspectivele experienţelor şi cercetărilor în curs cu „Large Hadron Collider“, la Centrul European de Cercetări Nucleare – CERN din Elveţia. Participarea cercetătorilor români, susţinută de prof. dr. Mihai Petrovici, şeful Departamentului de Fizică Hadronică al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“.

25 septembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Criza financiară mondială, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Bogdan Baltazar, analist, consultant financiar; Florian Iliescu, analist financiar (broker).

2 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat conferinţa Civilizaţiile lumii şi securitatea internaţională, susţinută de ambasador Constantin Vlad. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

9 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat conferinţa România la Procesul de la Haga. Evaluare de etapă, susţinută de Bogdan Aurescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. La întrebări şi discuţii au luat cuvântul: ambasador Ion Mirescu; ambasador Ion Porojan; ambasador Eminescu Dragomir.

13–14 octombrie 2008, Aula Academiei Române, Casa Titulescu, INST  – Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Ambasada Republicii Cehe, Ambasada Republicii Slovace, Centrul Ceh şi Fundaţia Europeană Titulescu au organizat, în colaborare, Conferinţa internaţională Cehoslovacia 1968.

– 13 octombrie, orele 10,30–12,30 – Sesiunea inaugurală în Aula Academiei Române, moderată de acad. Dan Berindei. Au prezentat alocuţiuni:

– acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române

– E.S. Dagmar Repčeková, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Slovace la Bucureşti (cuvânt prezentat de Hildegard Bunčakova, ministru-consilier la Ambasada Slovaciei)

– E.S. Petr Dokládal, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Cehe la Bucureşti

– prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu

– prof. dr. Radu Ciuceanu, director al INST

– acad. Florin Constantiniu

– 13 octombrie, orele 15,00–19,00 – Sesiune de comunicări la Fundaţia Europeană Titulescu, moderată de George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu. Au prezentat comunicări:

– acad. Mircea Maliţa: „Praga ’68 văzută de la Bucureşti“;

– dr. Milan Bárta, Institutul pentru Studiul Regimurilor Totalitare, Praga: „Percepţia României în Cehoslovacia anului 1968“;

– dr. Miroslav Londák, cercetător, Institutul de istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe, Bratislava: „Anul 1968. Reforma economică şi Slovacia“;

– dr. Stanislav Sikora, cercetător, Institutul de istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe, Bratislava: „Primăvara de la Praga şi evoluţia politică în Slovacia, 1968“.

– lector univ. dr. Alexandru Oşca: „Pregătirea operativă a invaziei în Cehoslovacia. Operaţiunea Şumava (iunie 1968)“;

– dr. Dan Cătănuş, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: „România – o a doua Cehoslovacie? Despre problema sprijinului extern la o eventuală invazie sovietică“;

– dr. Vasile Buga, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: „Relaţiile româno-sovietice în contextul crizei cehoslovace“;

– dr. Florin Abraham, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului: „Influenţa Primăverii de la Praga asupra relaţiilor internaţionale. Dimensiunea conceptuală şi etică“.

Sesiunea de comunicări a fost urmată de întrebări şi discuţii. În acest segment, au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; ambasador Ion Brad; ambasador Nicolae Ecobescu; ministru-consilier Adrian Petrescu; ambasador Pavel Platona.

– 14 octombrie, orele 11,00 – Primirea delegaţiei de istorici cehi şi slovaci la INST.

16 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat conferinţa 60 de ani de la „naţionalizarea“ Academiei Române, susţinută de acad. Dan Berindei. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. La întrebări şi discuţii au luat cuvântul: ambasador Romulus Budura; ambasador Ion M. Anghel; ambasador Radu Homescu; Marian Ştefan, publicist; prof. univ. dr. Ion Opriş.

21 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Peregrinările unui diplomat de Ion Pătraşcu. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Ion Avram; acad. Dan Rădulescu; ambasador Ion Porojan; ambasador Aurel Turbăceanu; acad. Florin Contantiniu: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Pătraşcu, autor.

23 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Reuniunile la nivel înalt consacrate regândirii finanţelor la nivel global, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Invitaţi: Ilie Şerbănescu, analist economic; doctor în economie; fost ministru al Reformei; vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie; Ovidiu Mălureanu, director general, Direcţia generală de cooperare instituţională, Ministerul Afacerilor Externe; Mihai Harbic, director adjunct, Direcţia afaceri economice, Ministerul Afacerilor Externe; Ioana Iliescu, Direcţia generală Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe.

28 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia Diplomaţilor de Carieră din România au organizat lansarea lucrării Politica independentă a României şi relaţiile româno-chineze. 1945–1975. Documente. Coordonatorul volumului ambasador Romulus Ioan Budura. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; Tu Jiang, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Populare Chineze; acad. Florin Constantiniu; ambasador Romulus Ioan Budura; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

30 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-ul Europa-Asia de la Beijing consacrat crizei financiare mondiale, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Invitaţi: prof. univ. dr. Mircea Coşea, economist, fost ministru al Reformei Economice (1993–1996), vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă; Mihai Sârbu, Direcţia Asia-Pacific, Ministerul Afacerilor Externe; Romulus Ioan Budura, ambasador.

5 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea lucrării Un om din vremuri aproape uitate de Constantin Ottescu. Au vorbit: prof. dr. Georgeta Filitti; Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei şi Editurii Istros; Constantin Ottescu, autorul volumului.

6 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Schimbare la Casa Albă. Confirmări/Infirmări. Entuziasme/Dezamăgiri. Perspective, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Neagu Udroiu, publicist, scriitor. Au participat la discuţii: Adrian Petrescu, ministru-consilier; Ion Mirescu, ambasador; Vasile Macovei, ambasador; prof. univ., general (r) Gheorghe Susanu; prof. Radu Ştefan Vergatti; Valeriu Tudor, ambasador; Ion Porojan, ambasador.

11 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea lucrării Papionul bine temperat. Însemnări diplomatice în roşu, galben şi mai ales albastru de Sicu V. Macovei. Au vorbit: Nicolae Ecobescu, ambasador; Lucian Petrescu, ambasador; Stelian Oancea, ambasador; prof. univ. dr. Ion Avram; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Vasile Macovei, ambasador, autorul volumului. Au fost prezenţi ambasadorii Braziliei, Uruguayului, Cubei şi însărcinatul cu afaceri al Chile la Bucureşti.

13 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema O radiografie a momentului politic actual în Orientul Mijlociu, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Ion Mirescu. Au participat la discuţii: Aurel Turbăceanu, ambasador; Ion Porojan, ambasador; Ion Mielcioiu, ambasador; Vasile Simileanu, director revista „Geopolitica“; Eminescu Dragomir, ambasador; Neagu Udroiu, ambasador.

18 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat simpozionul cu tema: 90 de ani de la Marea Unire. Au prezentat comunicări: prof. univ. dr. Ioan Scurtu: Încoronarea unei aspiraţii; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu: Paris 1919–1920. Victoria principiului naţionalităţilor; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu: Titulescu şi apărarea integrităţii teritoriale a României; prof. univ. dr. Constantin Vlad, ambasador: De la Marea Unire la integrarea europeană a României.

20 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Criza financiară mondială. Dezvoltări din perspectiva Summit-ului G 20 de la Washington, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României, fost ministru de Finanţe. Au participat la discuţii: Valeriu Tudor, ambasador; Romulus Ioan Budura, ambasador; Gheorghe Stroe, fost adjunct al ministrului de Finanţe; Ion Porojan, ambasador; Florea Dumitrescu, ambasador, fost ministru de Finanţe, fost guvernator al BNR; Eminescu Dragomir, ambasador.

21 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Agenţia Naţională pentru Sport, Muzeul Sportului, Fundaţia Europeană Titulescu au organizat lansarea lucrării Regina Maria şi Vânătorii de Munte în Războiul Întregirii Neamului de Nicolae Petrescu, precum şi vernisajul expoziţiei Războiul Întregirii Neamului. Regina Maria şi vânătorii de munte. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. dr. Georgeta Filitti; prof. univ. dr. Nicu Alexe; Nicolae Petrescu, director al Muzeului Sporturilor.

27 noiembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Războiul psihologic: concept şi practică, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Constantin Vlad.

2 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Grup de reflecţie cu Sergiu Celac, fost ministru de Externe, pe tema Priorităţi previzibile de politică externă ale noii administraţii a SUA. Au participat: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Neagu Udroiu; ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Micu; ambasador Nicolae Ecobescu; Liviu Mureşan, preşedinte-director general Eurisc; general Niculae Spiroiu; ambasador Liviu Bota; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; Ilie Şerbănescu, analist economic; Corneliu Vlad, publicist-comentator; Cristiana Uzuna, avocat.

4 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Realităţi şi perspective în politica internă şi externă a Rusiei, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Ion Porojan. Au luat cuvântul: ambasador Nicolae Micu; ambasador Romulus Ioan Budura; ambasador Eminescu Dragomir; ambasador Constantin Vlad; ambasador Ioan Mielcioiu; prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti; prof. univ. dr. Gheorghe Susanu.

5 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării Din arhivele Daciei de G.S. Ştefanovski-Al Dabija, din Republica Macedonia. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. Ioan Cardula; Dumitru Manolache, publicist la „Gardianul“, autor al lucrării „Tezaurul dacic de la Sinaia. Legendă sau adevăr ocultat“; Carolina Ilica, poetă, publicistă, traducătoare, diplomată; prof. dr. Virgiliu Z. Teodorescu, istoric; Ilie Şerbănescu, analist economic, fost ministru al Reformei.

11 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Comunicarea cu tema Nicolae Titulescu în corespondenţa lui Sextil Puşcariu. Contribuţii la portretul unui ilustru diplomat, susţinută de ambasador Ioan Sbârnă, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

11 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Festivitate dedicată Zilei Naţionale a Japoniei organizată de Fundaţia Nipponica, în colaborare cu Fundaţia Europeană Titulescu şi Societatea Română de Haiku. Festivitatea a fost onorată de participarea ambasadorului Japoniei la Bucureşti, E.S. Yoshinobu Higashi, care a adresat un cuvânt de salut. A luat cuvântul, de asemenea, preşedinta Fundaţiei Nipponica, dna Kazuko Diaconu. Programul a cuprins un moment poetic haiku; colinde româneşti şi internaţionale; o demonstraţie Karate kata – Şcoala Goju; interpretare melodii lirice.

12 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării În inima Eurasiei de Nursultan Nazarbaev, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie România–Kazahstan, Misiunea diplomatică a Republicii Kazahstan la Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au vorbit: Alexandru Marian Pârvescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie România–Kazahstan; prof. univ. dr. Ion Avram; ambasador Ion Porojan; Ioan Popa, jurnalist; Kairat Aman, însărcinat cu afaceri a.i., şeful misiunii diplomatice al Republicii Kazahstan la Bucureşti.

15 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Sesiune aniversară de conferinţe consacrate împlinirii a 45 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Tunisia şi România, prezidată de E.S. doamna Saloua Bahri, ambasadoarea Republicii Tunisiene la Bucureşti, şi doamna Răduţa Dana Matache, secretar de Stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Moderator: Delia Răzdolescu, director adjunct al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: E.S. doamna Saloua Bahri, ambasadoarea Republicii Tunisiene la Bucureşti; Răduţa Dana Matache, secretar de Stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; Ovidiu Bozgan, directorul Institutului Diplomatic Român; ambasador Nicolae Iordache; ambasador Gelu Voican-Voiculescu. Au participat membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, foşti ambasadori ai României la Tunis, personalităţi ale comunităţii academice şi universitare, reprezentanţi ai mass-media.

18 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Seminarul Securing the Future of Ukraine (Asigurând viitorul Ucrainei), organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Centrul Euro-Atlantic România, Casa NATO.

Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.

 

 

Sesiunea 1:              Depăşirea disensiunilor în Ucraina

Preşedinte:                Alex Şerban, preşedinte executiv, Centrul Euro-Atlantic România, Casa NATO.

Vorbitori principali:

– dr. Sergiy Tolstov, director, Institutul de Analize Politice şi Cercetări Internaţionale, Kiev.

James Sherr, preşedinte al Programului Rusia şi Eurasia, Chatam House.

Discuţii:

– Ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe, consilier, Centrul Naţional pentru o Dezvoltare Durabilă.

Sesiunea 2:              Ce trebuie să facă Ucriana pentru a accelera integrarea sa în structurile euro-atlantice şi europene

Preşedinte:                John Lough, cercetător principal, Institutul pentru politică şi guvernare, Oxford.

Vorbitori principali:

– Ambasador Leonid Kozhara, membru al Parlamentului din partea Partidului Regiunilor, Ucraina

Iulian Chifu, director, Centrul pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning, Bucureşti.

Comentarii:

Adrian Severin, fost ministru de Externe, membru al Grupului socialist din Uniunea Europeană, preşedinte al Delegaţiei în Comitetul pentru cooperare parlamentară UE-Ucraina.

4 thoughts on “Arhivă evenimente FET 2008”

  1. Pingback: https://zsp2.net/

  2. Pingback: buy Dysport 500U

  3. Pingback: get more

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top