Unirea. 1859–2009. Aspiraţie şi împlinire, simpozion organizat de Fundaţia Europeană Titulescu în data de 22 ianuarie 2009. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au prezentat comunicări: Georgeta Filitti – 1859: Un nou început; Victor Crăciun – Unirea Principatelor şi românii de pretutindeni; Ion Brad – Spiritul ardelean şi Unirea.