26 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Uranus au organizat lansarea albumului Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi China de Ion Buzatu. Iniţiator proiect şi prefaţă Adrian Năstase. Cu participarea E. S. dl Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului; Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti; Ion Buzatu, autor; Dumitru Ioncică, director al Editurii Uranus.