Arhivă evenimente FET 2009

8 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema La graniţa anilor 2008/2009. Evenimentele din Gaza. Derulări militare, implicaţii politice şi reacţii diplomatice, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Mariana Stoica, fost ambasador al României la Tel Aviv; Ion Mirescu, ambasador; Ion Emilian, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe.

15 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Bucuraţi-vă, Eminescu nu moare! O seară Eminescu organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, Fundaţia Internaţională pentru cultură, ştiinţă şi morală civică „Mihai Eminescu“. George G. Potra a rostit un cuvânt introductiv. Programul a cuprins comunicări: Paula Romanescu – a prezentat volumul Treimea cea de o rostire. Eminescu, Arghezi, Blaga; George Apostoiu – Publicistica lui Eminescu; Grete Tartler – Eminescu şi fascinaţia Orientului; Viorica Provian – Sentimentul religios în opera eminesciană, precum şi poezie şi muzică: Rodica D. Vatamaniuc Subţirelu – moment poetic: Gândind la Eminescu; Virginia Meheş – moment poetic şi oferirea diplomelor Remember Mihai Eminescu.

16 ianuarie 2009, Chatham House, Londra – Chatham House împreună cu Fundația Europeană Nicolae Titulescu au organizat seminarul cu titlul ,,The Black Sea Region: New Conditions, Enduring Interests” (,,Regiunea Mării Negre: noi condiții, interese de durată”). Invitați din partea României au fost prof.univ.dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; Adrian Severin, europarlamentar; Sergiu Celac, ambasador; Alex Șerban, preşedinte executiv, Centrul Euro-Atlantic România, Casa NATO.  La reuniune a participat și Malcom Rifkind, membru al Camerei Comunelor, fost ministru de externe al Marii Britanii.

20 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Miracolul chinez – 30 de ani de la lansarea orientării reformei şi deschiderii, simpozion organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Ambasada Republicii Populare Chineze. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Romulus Ioan Budura, ambasador, vicepreşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră; Liu Zengwen, ambasador al Republicii Populare Chineze la Bucureşti; Florea Dumitrescu, ambasador, preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Româno-Chineze; Florea Neagu, vicepreşedinte al Societăţii Inginerilor de Petrol şi Gaze.

22 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Unirea. 1859–2009. Aspiraţie şi împlinire, simpozion organizat de Fundaţia Europeană Titulescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au prezentat comunicări: Georgeta Filitti – 1859: Un nou început; Victor Crăciun – Unirea Principatelor şi românii de pretutindeni; Ion Brad – Spiritul ardelean şi Unirea.

22 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Dezbatere pe tema cărţii Gazprom – noua armă a Rusiei de Valeri Paniuşkin, Mihail Zîgar, în colaborare cu Irina Reznik, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Mioara Porojan, diplomat; Ion Porojan, ambasador.

29 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, a organizat lansarea lucrării Relaţiile româno-israeliene. 1948–1978 de Cristina Păiuşan-Nuică (teză de doctorat). Au vorbit: prof. univ. dr. Ioan Scurtu; Mariana Stoica şi Radu Homescu, foşti ambasadori ai României în Israel; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Cristina Păiuşan-Nuică, autoarea lucrării. Prezentarea a fost urmată de întrebări şi comentarii.

5 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Forumul de la Davos sub semnul crizelor – 28 ianuarie–1 februarie 2009, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Dan Constantin, publicist, redactor şef „Jurnalul Naţional“; ambasador Ion Porojan; ambasador Gheorghe Badrus.

12 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Forumul global privind politica externă şi de securitate – München, februarie 2009. Dezbateri şi semnificaţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Ion Mirescu; ambasador Ion Porojan.

17 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Popas pe drumul mătăsii. Diplomaţi români în Asia Centrală de Mioara şi Ion Porojan. Au luat cuvântul: George Apostoiu, diplomat; prof. univ. Ion Avram; Vasile Prună, ministru-consilier; acad. Florin Constantiniu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

19 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Proiectul Nabucco între speranţă şi realitate, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, diplomat. Raportori: ambasador Ion Porojan; Corneliu Vlad, publicist, analist politic; Dan Ştefan, ziarist.

26 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema Starea actuală a relaţiilor româno-italiene, prezentată de E.S. dl Cristian Diaconescu, ministru al Afacerilor Externe al României.

27 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Expoziţia Cartea Diplomatului consacrată lucrărilor dedicate reperelor ideatice, personalităţilor şi evenimentelor politicii externe şi diplomaţiei româneşti, dreptului şi relaţiilor internaţionale, valorilor şi structurilor europene şi celor cu vocaţie universală, eveniment cultural organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră, ca omagiu adus marelui diplomat român Nicolae Titulescu. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion M. Anghel, ambasador, preşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră; Nicolae Ecobescu, ambasador; Ion Brad, ambasador; George Apostoiu, ministru-consilier.

5 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile din Israel, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Dorel Dorian, scriitor, redactor şef al revistei „Realitatea Evreiască“; Eva Galambos, ziaristă; Nedeea Burcă, ziaristă.

12 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema Decizia nr. 100 a CIJ – Delimitarea maritimă în Marea Neagră. Prezentarea hotărârii, susţinută de Bogdan Aurescu, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, agentul României la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga.

17 martie 2009, comuna Nicolae Titulescu  – A XVIII-a ediţie a Zilelor „Nicolae Titulescu“, organizată sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, Consiliului Judeţean Olt, Muzeului Judeţean Olt, Asociaţiei „Nicolae Titulescu“ Olt, Primăria comunei Nicolae Titulescu.

Ora 11,30     – Casa Memorială „Nicolae Titulescu”

Primirea invitaţilor

Cuvânt de salut: Prof. Laurenţiu Guţică, directorul Muzeului Judeţean Olt

Cuvânt de întâmpinare: Ec. Gheorghe-Florin Tiutiu, primarul comunei Nicolae Titulescu

Alocuţiune rostită de ing. Paul Stănescu, preşedintele Consiliului Judeţean Olt

Ora 12,00-13,30

Reuniune ştiinţifică Zilele „Nicolae Titulescu“ – ediţia a XVIII-a

Comunicări:

– Nicolae Titulescu şi Înţelegerea Balcanică: prof. univ. dr. Viorica Moisuc, Universitatea „Ovidius” Constanţa

– Titulescu şi stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi U.R.S.S.: prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989

– Convorbirile Nicolae Titulescu – Maxim Litvinov de la Talloires (24 mai 1937): prof. dr. George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu

– Ascendenţii lui Nicolae Titulescu – Repere Istorice: dr. Toma Rădulescu, şef Secţie Muzeul Olteniei Craiova

– Nicolae Titulescu la 1907: drd. Doru Neagu, Muzeul Judeţean Olt

Ora 13,30-14,00

Lansări de carte:

Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică (1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937), părţile I, II, III, ediţie îngrijită de George G. Potra; colaboratori Delia Răzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacşu. Recenzie prezentată de prof. dr. Dorin Teodorescu, director Direcţia Judeţeană Olt pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional.

Titulescu – Ziditor de Mari Idealuri, ediţia a II-a, autori: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu şi George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu. Recenzie prezentată de prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

– Lansarea DVD-ului Proiectul Cultural Zilele Nicolae Titulescu în judeţul Olt, realizat de Laurenţiu Guţică, Dan Vizireanu şi Valeru Ciurea. Cuprinde o întreagă arhivă imagistică şi documentară realizată pe parcursul celor 17 ediţii ale Zilelor Nicolae Titulescu organizate în judeţul Olt: peste 250 de imagini, afişe, invitaţii, 3 filme documentare, caietele manifestării, volumul Nicolae Titulescu – Eternitatea unui destin exemplar având 43 de contribuţii istoriografice (studii, articole şi comunicări ştiinţifice) datorate unui număr de 32 de autori prezentate cu ocazia acestor reuniuni ştiinţifice.

19 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Perspective ale consolidării Alianţei Nord-Atlantice în condiţiile evoluţiilor politice din Europa de Est, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, diplomat, scriitor. Raportori: Liviu Mureşan, preşedinte-director general al EURISC; general-colonel (r) Niculae Spiroiu, fost ministru al Apărării Naţionale; Corneliu Vlad, publicist, analist politic.

24 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării Dincolo şi dincoace de sârma ghimpată de Mihai Prepeliţă, sub egida Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Porojan, ambasador; prof. univ. dr. Gelu Maksutovici; diplomat, scriitor Nicolae Mareş, ministru-consilier; Corneliu Vlad, publicist, analist politic.

26 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Perspective ale securităţii pe termen mediu în Irak, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: col.(r) dr. Nicolae Dolghin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; dr. Vasile Simileanu, directorul revistei „Geopolitica“; Valentin Dumitru, secretar I, Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa, Ministerul Afacerilor Externe. Au luat cuvântul ambasadorii: Aurel Turbăceanu, Ion Mielcioiu, Ion Porojan, Constantin Vlad, Ion Mirescu.

31 martie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Cu ocazia împlinirii a 127 de ani de la naşterea şi a 68 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu, Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Consiliul Judeţean Olt, Muzeul Judeţean Olt, Asociaţia „Nicolae Titulescu“ Olt şi primăria comunei Nicolae Titulescu, judeţul Olt, organizează reuniunea omagială În memoria lui Nicolae Titulescu.

Programul:

Primirea invitaţilor

Slujbă de pomenire în memoria lui Nicolae Titulescu.

Oficiază preot Ioan Ion, Biserica Sf. Gheorghe din comuna Nicolae Titulescu.

Cuvânt de salut

George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

Evaluări

„Titulescu azi“, eseu prezentat de ambasadorul Constantin Vlad.

Audiţie CD

Discursul „Idealul Creator“ aparţinând lui Nicolae Titulescu.

Moment poetic

„Închinare“ de poetul Ion Brad.

Evocare:

„Cortină de Final. Ultimele zile ale lui Nicolae Titulescu“, prezintă George G. POTRA, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

Lansarea DVD-uIui Proiectul Cultural Zilele Nicolae Titulescu în judeţul Olt, realizat de Laurenţiu Guţică, Dan Vizireanu şi Valeru Ciurea. Cuprinde o întreagă arhivă imagistică şi documentară realizată pe parcursul celor 17 ediţii ale Zilelor „Nicolae Titulescu“, organizate în judeţul Olt: peste 350 de imagini, afişe, invitaţii, 5 filme documentare, caietele manifestării, volumul Nicolae Titulescu Eternitatea unui destin exemplar, având 43 de contribuţii istoriografice (studii, articole şi comunicări ştiinţifice) datorate unui număr de 32 de autori prezentate cu ocazia acestor reuniuni ştiinţifice.

Lansarea Caietului Simpozionului ediţiei a XVIII-a a Zilelor „Nicolae Titulescu“, care cuprinde comunicările prezentate în cadrul Reuniunii ştiinţifice organizate la Casa Memorială Nicolae Titulescu în 17 martie 2009: Nicolae Tiudescu şi înţelegerea Balcanică, prof. univ. dr. Viorica Moisuc, Universitatea „Ovidius“ Constanţa; Convorbirile Nicolae Titulescu – Maxim Litvinov de la Talloires (28 mai 1937), George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; Ascendenţii lui Nicolae Titulescu ~ Repere Istorice, dr. Toma Rădulescu, şef Secţie Muzeul Olteniei Craiova; Nicolae Titulescu la 1907, drd. Doru NEAGU, Muzeul Judeţean Olt; Recenzia volumului Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică. 1 ianuarie 1937-31 decembrie 1937, dr. Dorin Teodorescu, DCCPCN Olt.

Prezintă drd. Laurenţiu Guţică, director al Muzeului Judeţean Olt şi ec. Florin-Gheorghe Tiutiu, primar al comunei Nicolae Titulescu.

Memento muzical susţinut de elevii Şcolii de Muzică şi Arte Plastice cu program suplimentar din cadrul Colegiului Naţional-Vocaţional „Nicolae Titulescu“ din Slatina:

– Constantin Dimitrescu – Dans ţărănesc. La vioară: Gîrţoman Andreas, profesor Anghel Gabriela

– Muzio Clemenţi – Sonatină op. 36 nr. 4. La pian: Ionescu Răzvan, profesor Mustăţea Elena

– Ch. Dancla – Premier solo op. 77. La vioară: Ana Dana Iuliana, profesor Nica Diana

– Cari Czerny – Studiul Op. 299 nr. 38. La pian: Ciobanu Corina, profesor Brîuşor Veronica

– George Gershwin – Preludiu nr.1 Si bemol. La pian: Negrilă Oana, profesor Mustăţea Elena

– Fr. V. Kramar – Concert în Mi bemol, partea I. La clarinet: Tolea Ionuţ, profesor Hău Ilie.

2 aprilie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema România şi Lumea la începutul secolului XXI. După 20 de ani, susţinută de E.S. dl Ion Iliescu, fost preşedinte al României.

9 aprilie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema O nouă paradigmă geopolitică. Marea Neagră şi Marea Caspică precum un singur spaţiu de securitate, susţinută de ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe al României.

23 aprilie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Strategia războiului din Afganistan într-o ecuaţie regională lărgită, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: ambasador Ion Mielcioiu; Corneliu Vlad, publicist, director editorial Agenţia de ştiri şi informaţii Info-Rusia; Sever Cotu, ministru-consilier, Direcţia Asia-Pacific, Ministerul Afacerilor Externe.

30 aprilie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Noi accente în politica externă globală a Federaţiei Ruse, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, ministru-consilier. Raportori: Ion Porojan, ambasador; Vasile Buga, ministru-consilier; Viaceslav Samoşkin, corespondent permanent al grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Corneliu Vlad, analist politică externă, director editorial – Agenţia de ştiri şi informaţii „InfoRusia“.

6 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea lucrării Pagini din diplomaţia României, vol. I, coordonatori: Ion M. Anghel, Lucian Petrescu, Valeriu Tudor, Editura Junimea, Iaşi, 2009, apărută sub egida Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră din România. Au luat cuvântul: ambasador Ion M. Anghel; ambasador Aurel Preda; academician Florin Constantiniu; George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu.

7 mai 2009, Bucureşti, Universitatea Româno-Americană  – Sesiunea anuală de comunicări – 2009 „România în faţa provocărilor economice şi de securitate din Europa şi din lume“, organizată de Asociaţia Română pentru Politică Externă şi Universitatea Româno-Americană.

12 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Geopolitica României de Vasile Simileanu şi Radu Săgeată. Au vorbit: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti; ambasador Constantin Vlad; ec. Adrian Dobre, director, Camera de Comerţ Britanică; dr. Vasile Simileanu, director revista „Geopolitica“, vicepreşedinte Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea“; dr. Radu Săgeată, cercetător, Institutul de Geografie al Academiei Române.

14 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Politica externă de securitate şi de apărare comună a Uniunii Europene, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: ambasador Ion M. Anghel, preşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră; Daniel Ioniţă, director, Direcţia Politici de Securitate (NATO şi PESA) din Ministerul Afacerilor Externe; general (r) Niculae Spiroiu, fost ministru al Apărării Naţionale; general (r) Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major; col. (r) dr. Nicolae Dolghin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Cadrul Universităţii Naţionale de Apărare.

19 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea volumului Memoriile unui diplomat oarecare de Aurel Preda. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ioan Porojan, ambasador; Ioan Sbârnă, ambasador; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Ilie Ivan, ministru plenipotenţiar; Corneliu Vlad, publicist, analist de politică externă; Constantin Badea, fost director general Agerpres; George Apostoiu, ministru-consilier; Mircea Aldea, ministru-consilier; Aurel Preda, ambasador, autorul cărţii.

21 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Republica Moldova – înainte şi după alegeri, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Titus Corlăţean, senator, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului; Sergiu Celac, ambasador, fost ministru de Externe; Tudor Panţâru, diplomat; Vasile Tărâţeanu, poet; general Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major.

26 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Descoperirea Asiei. Memoriile unui diplomat de carieră al României de Agop Bezerian. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Nicolae Ştefan, ambasador; Lucian Petrescu, ambasador; Ion Oprişan, director al Editurilor Saeculum şi Vestala (mesaj citit de Daniela Bezerian); Mihai Stepan Kazazian, redactor şef al revistei „Ararat“; Agop Bezerian.

28 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-ul UE-China, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: Romulus Ioan Budura, ambasador. Raportori: Liu Zengwen, ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti; Romulus Ioan Budura, fost ambasador al României la Beijing; Lia Potec, secretar II, Direcţia Relaţii Externe – UE, Ministerul Afacerilor Externe; Ioan Porojan, ambasador; George Apostoiu, ministru-consilier.

29 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Ambasada Republicii Slovace la Bucureşti, Ministerul Afacerilor Externe al României şi Fundaţia Europeană Titulescu au organizat masa rotundă Perspective europene ale Balcanilor Occidentali, cu participarea ministrului Afacerilor Externe al Republicii Slovace, Miroslav Lajčák, aflat în vizită oficială la Bucureşti, şi a preşedintelui Comisiei pentru politică externă a Senatului, Titus Corlăţean. Moderator Bogdan Aurescu, secretar de Stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe. Au fost invitaţi ambasadori extraordinari şi plenipotenţiari, acreditaţi în România, ai ţărilor din Balcani: E.S. dl Dashnor Dervishi (Albania); E.S. dl Branko T. Neskovic (Bosnia şi Herţegovina); E.S. dl Valentin M. Radomirski (Bulgaria); E.S. dna Ivica Mastruko (Croaţia); E.S. dl Ljupco Arsovski (Macedonia); E.S. Ayşe Sinirlioglu (Turcia); E.S. dl Zoran Popović (Serbia), dl Marcel Koprol, chargé d’affaires a.i. (Slovenia); diplomaţi din cadrul Ministerului român de Externe, membri ai corpului diplomatic din Bucureşti, deputaţi din cadrul Parlamentului României, experţi. Cu acest prilej, a fost vernisată expoziţia graficianului şi caricaturistului slovac Ivan Kováčik, prezentată de Roxana Trestioreanu, artist plastic, conferenţiar universitar la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

2 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Enciclopedică au organizat lansarea volumului Din istoria relaţiilor internaţionale. Studii de Constantin Buşe. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei; acad. Florin Constantiniu; acad. Răzvan Theodorescu; ambasador Dumitru Mazilu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; Alexandru Stănciulescu, redactor şef, Editura Enciclopedică; prof. univ. dr. Constantin Buşe, autorul volumului.

4 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Evoluţii militare îngrijorătoare în Peninsula Coreeană. Implicaţii politice şi economice. Ecouri şi reacţii în zonă şi pe plan global. Consecinţe pentru securitatea internaţională, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Neculai Cotloguţ, ministru-consilier Ministerul Afacerilor Externe; Izidor Urian, fost ambasador al României la Seul; Teodor Repciuc, prof. univ. la Universitatea Ecologică, redactor şef al revistei „Infosfera“; Nicolae Dolgin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; Marcela Lazăr, consilier.

9 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura România în Lume au organizat lansarea volumului Neamul şi Babilonia de George Apostoiu. Au vorbit: Ioan Lupu, diplomat, scriitor; Ion Andreiţă, scriitor; Nicolae Iliescu, critic literar; Corneliu Vlad, publicist, analist politic; Suzana Miron, profesoară; Neagu Udroiu, publicist, diplomat; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ion Apostoiu, diplomat, autorul cărţii.

11 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema România şi alegerile pentru Parlamentul European – aşteptări, rezultate, semnificaţii, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Adrian Severin şi Norica Nicolae – europarlamentari.

18 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Democraţia şi pacea în pericol. Ascensiunea extremei drepte pe scena politică europeană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: dr. Adrian Niculescu, lector univ. SNSPA; Cristina Vasiloiu, publicist, colaborator la „The Economist“; dr. Florin Abraham, cercetător INST; dr. Andrea Menna, profesor asociat SNSPA.

23 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Patru decenii în slujba diplomaţiei române de Marin Buhoară. Au vorbit: acad. Mircea Maliţa; ambasador Nicolae Ecobescu; Corneliu Vlad, analist politică externă, director editorial – Agenţia de ştiri şi informaţii „Info-Rusia“; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale; George Radu Serafim, realizator TV; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Marin Buhoară.

25 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa susţinută de general Dumitru Prunariu, cosmonaut, cu tema Patruzeci de ani de la coborârea omului pe Lună. Perspectivele cercetărilor cosmice, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

25 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Vernisajul expoziţiei O zi la Fundaţia Titulescu, prezentată de Steluţa Popescu, Radu Bădoiu, Ionel Onofraş şi Dinu Lazăr, artişti fotografi, care au surprins în timp instantanee, în special portrete, ale participanţilor la manifestările Fundaţiei Europene Titulescu.

10 iulie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă 40 de ani de la vizita în România a preşedintelui SUA, Richard Milhous Nixon (2–3 august 1969). Semnificaţii şi urmări, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

23 august 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Semnificaţii reale şi «speculative» ale actului României de la 23 august 1944, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

11 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comunicarea România şi Polonia la începutul războiului, susţinută de dr. Nicolae Mareş, marcând împlinirea a 70 de ani de la declanşarea celui de al Doilea Război Mondial, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.

17 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 au lansat lucrarea Reconcilierea de Corneliu Vlad. Moderator: prof. univ. dr. Ioan Scurtu. Au luat cuvântul: E.S. Ion Iliescu, fost preşedinte al României; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; Corneliu Vlad, publicist, autorul lucrării; Lorin Fortuna, participant la Revoluţia din decembrie 1989.

17 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Tehnică au lansat lucrarea Războiul de 3 trilioane $. Adevăratul cost al conflictului din Irak de Joseph E. Stiglitz şi Linda J. Bilmes; cuvânt înainte Ion Iliescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; ambasador Gheorghe Badrus; ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Mircea Maliţa; general Niculae Spiroiu, fost ministru al Apărării Naţionale; Corneliu Vlad, publicist; ambasador Nicolae Micu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

24 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Criza economico-financiară mondială. Starea actuală, evoluţii, perspective, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Cristina Vasiloiu, publicist, corespondent în România pentru „The Economist Intelligence Unit“ şi „Standard & Poor’s“; prof. univ. dr. Mircea Coşea, director general al Institutului Naţional de Administraţie. Au luat cuvântul: ambasador Florea Dumitrescu; Dionysius Fota, diplomat inginer, Germania; prof. univ. dr. Marius Băcescu, Academia de Studii Economice; ambasador Valeriu Tudor; ambasador Pavel Platona; prof. univ. dr. Ion Avram.

26 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Uranus au organizat lansarea albumului Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi China de Ion Buzatu. Iniţiator proiect şi prefaţă Adrian Năstase. Cu participarea E. S. dl Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului; Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti; Ion Buzatu, autor; Dumitru Ioncică, director al Editurii Uranus.

1 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Oscar Print au lansat volumul Figuri ilustre din epoca României Mari de Constantin Xeni. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. dr. Georgeta Filitti; general dr. Mihai Ionescu, director al Institutului Holocaustului; prof. univ. dr. Ion Bulei; Marian Ştefan, editor.

1 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile parlamentare din Germania, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: Ion Lupu.

6 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa Security Challenges in Wider Europe, susţinută de E.S. dl. Marc Perrin de Brichambaut, secretar general al OSCE, aflat în vizită oficială în România la invitaţia ministrului român al Afacerilor Externe, urmată de o dezbatere moderată de Bogdan Aurescu, secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe. În deschiderea conferinţei, înaltul oaspete a fost salutat de prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu.

8 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Enciclopedică au organizat lansarea lucrării România−Republica Federală Germania. Începutul relaţiilor diplomatice. Vol. I Începutul relaţiilor diplomatice. 1966−1967, coordonatorul seriei: Dumitru Preda; autori: Claudiu Florian, Dumitru Preda, Ottmar Traşcă. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Ion M. Anghel; ambasador Constantin Oancea; Claudiu Florian, coautor; ambasador Nicolae Ecobescu; Dumitru Preda, ministru-consilier.

8 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Pittsburg. Grupul G 20. Evaluări. Perspective, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, ministru-consilier. Raportori: ambasador Gheorghe Badrus; ambasador Ion Goriţă; ambasador Alexandru Niculescu; ambasador Caius-Traian Dragomir.

9 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Semne au organizat lansarea lucrării Ion Antonescu între extrema dreaptă şi extrema stângă de Petre Ţurlea. Au luat cuvântul: acad. Dan Berindei; acad. Florin Constantiniu; acad. Dinu Giurescu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Petre Ţurlea, istoric, autorul lucrării.

15 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Scutul antirachetă. Probleme de securitate şi percepţie publică, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, ministru-consilier. Raportori: general col. (r) Niculae Spiroiu , fost ministru al Apărării Naţionale; general col. (r) Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major; ambasador Niculae Micu; Corneliu Vlad, publicist, analist politic.

16 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice şi Editura Semne au organizat lansarea lucrării Românii, Basarabia şi Transnistria de Ioan Popa şi Luiza Popa. Au fost prezenţi E.S. Ion Iliescu şi E.S. Emil Constantinescu, foşti preşedinţi ai României. Preşedinţia României a fost reprezentată de consilier prezidenţial Iulian Fota. Au participat, de asemenea, personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi ale societăţii civile din România şi Republica Moldova. Au luat cuvântul: Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; Vitalia Pavlicenco, fost deputat, preşedinte al Partidului Naţional Liberal din Republica Moldova; ambasador Ion Porojan; Theodor Magder, scriitor şi publicist, fost director executiv al Asociaţiei Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova; George Apostoiu, ministru-consilier, analist politic; Valeriu Săhărneanu, preşedinte al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova; Vasile Morar, profesor universitar, Universitatea Bucureşti; Ioan Popa, analist politic, autorul lucrării. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

20 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea lucrării În misiune la Paris. Însemnările unui diplomat român − 1985−1989 de Valeriu Tudor. Au luat cuvântul: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Răzvan Theodorescu; ambasador Petre Gigea; ministru-consilier Nicolae Mareş; ministru-consilier Dumitru Preda; general Dan Marin; ambasador Caius-Traian Dragomir; ambasador Valeriu Tudor, autorul lucrării.

22 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat conferinţa cu tema România − 20 de ani în Clubul Politic Balcanic. Turcia şi Uniunea Europeană, susţinută de E.S. dl Ion Iliescu, fost preşedinte al României.

22−23 octombrie 2009, Kiev  – Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu, participă la masa rotundă cu tema Ucraina, România şi regiunea Mării Negre, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Chatham House şi Centrul Ucrainean pentru Studii Economice şi Politice. Din delegaţia română fac parte: Titus Corlăţean, senator, preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului; ambasador Sergiu Celac; Ştefan Buciuta, deputat din partea minorităţilor; Alex Şerban, preşedinte executiv, Centrul Euro-Atlantic România, Casa NATO.

23 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa Alegerile în contradicţiile democraţiei, susţinută de dr. Ilie Gilbert, profesor la Şcoala superioară post-universitară de ştiinţe sociale din Sao Paulo – Brazilia, urmată de dezbateri. Moderator: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI. Au luat cuvântul: ambasador Gheorghe Badrus; ambasador Nicolae Niţu; general col. (r) Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major.

29 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema O resetare a relaţiilor ruso-americane? Vizita şi convorbirile avute la Moscova cu lideri ruşi de Hilary Clinton, secretar de Stat al SUA, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Ion Porojan.

2 noiembrie 2009, Bucureşti , Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Editura Cetatea de Scaun au organizat dezbaterea pe tema „Diplomaţia şi mediile informative“ cu ocazia prezentării volumului Agenţii mărturisiţi. Diplomaţii şi spionajul. O istorie universală de dr. Alexandru Popescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv ADIRI; prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu; acad. Florin Constantiniu; general Ioan Popa, redactor şef al revistei „Periscop“; general Dan Marin; ambasador Ion M. Anghel; Mircea Aldea, ministru-consilier; ambasador Nicolae Ecobescu; Alexandru Popescu, autorul lucrării.

6 noiembrie 2009, Bucureşti , Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Interviuri. 2001−2004 de Adrian Năstase. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Ilie Şerbănescu, publicist, analist economic, fost ministru al Reformei;Lucian Avramescu, scriitor, publicist, director general AM Press; Adrian Năstase, autor.

7 noiembrie 2009, Bucureşti , Casa Titulescu  – Cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la naştere, Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Convorbiri de taină în Grecia de Ion Brad. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Mihai Frăţilă, episcop de Bucureşti al Bisericii Române Unite cu Roma; Hajdu Gyözö, scriitor; prof. dr. Georgeta Filitti, vicepreşedintă a Fundaţiei Europene Titulescu; Mioara Pop, directoarea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga“ din Alba Iulia; ambasador Nicolae Ecobescu; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; ambasador Constantin Vlad; Victor Crăciun, preşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.

13 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu − Centrul de Studii Strategice a organizat o dezbatere prilejuită de lansarea volumului 1968. Primăvara de la Praga. Documente diplomatice. Ianuarie 1968−aprilie 1969 (ediţie de Dumitru Preda; cuvânt înainte Adrian Severin; studiu introductiv Cristian Popişteanu; la realizarea volumului au participat: Nicolae Dinu; Teodor Gheorghe; Nicolae-Alexandru Nicolescu; Dragoş Preda). Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: acad. Dan Berindei; Adrian Severin, europarlamentar, fost ministru de Externe; prof. univ. dr. Mihai Retegan, istoric; Pavel Kobližka, consilier, Ambasada Cehiei la Bucureşti; Juraj Tomáš, adjunct al şefului de misiune, Ambasada Slovaciei la Bucureşti; Corneliu Vlad, publicist, analist politică externă, director editorial Agenţia de ştiri şi informaţii „InfoRusia“; George Apostoiu, minsitru-consilier; Dumitru Preda, ministru-consilier.

20 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat comunicarea cu tema Lucian Blaga – diplomat susţinută de Andrei Alexandru Căpuşan, cu participarea doamnei Dorli Blaga. Cu acest prilej a fost prezentată o expoziţie de documente din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe privind activitatea diplomatică a lui Lucian Blaga.

25 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – 50 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Japonia − simpozion organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia Română de Politică Externă. Program elaborat de George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador, preşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă

Alocuţiuni:

Relansarea relaţiilor bilaterale după Revoluţia din 1989 – prof. univ. dr. Adrian Năstase, ambasador, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu

Situaţia actuală şi perspectivele relaţiilor bilaterale dintre Japonia şi România − Natsuo Amemiya, ambasadorul Japoniei la Bucureşti

1989−2009, 20 de ani de relaţii româno-japoneze, la începutul de secol şi de ciclu istoric – realizări şi perspective – Doru Costea, secretar de Stat pentru Afaceri Globale în Ministerul Afacerilor Externe

Circumstanţele istorice ale restabilirii relaţiilor diplomatice între România şi Japonia de la 1 septembrie 1959 – Ion Scumpieru, ministru-consilier, membru al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră

Instituţia imperială şi societatea japoneză. Impresiile unui ambasador român – prof. univ. dr. Constantin Vlad, ambasador, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă

Japonia văzută de personalităţi române – prof. univ. dr. Constantin Buşe, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă

Amintiri din turneele efectuate în Japonia cu Teatrul Municipal Ploieşti şi Teatrul de Copii „Ion Creangă“ – maestrul Ion Lucian, directorul Teatrului Excelsior

Studiile de limbă şi cultură japoneză la Universitatea din Bucureşti – conf. univ. dr. Anca Focşăneanu, Universitatea din Bucureşti

Manifestări expoziţionale:

Expoziţie de stampe, gravuri şi mărci poştale japoneze – Leonard Paşcanu (Sala Multimedia, parter)

Expoziţie de documente privind evoluţia relaţiilor româno-japoneze organizată de Direcţia Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe – Florin Obiziuc, director, şi Alexandru Ghişa, consilier (holul Sălii de conferinţe, etaj I)

Carte românească despre Japonia (holul Sălii de conferinţe, etaj I)

26 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Reuniunea omagială dedicată evenimentelor revoluţionare din Europa anului 1989, precum şi aniversării a 20 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989, organizată de Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

27 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Evoluţia ideii de drept în România. Contribuţiile unor jurişti importanţi în vremuri dificile: Traian Ionaşcu (1897−1981) şi Ion Gheorghe Maurer (1902−2000), organizată de Asociaţia Română de Politică Externă (ARPE) şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Expunere introductivă: prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador.

28 noiembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Biblioteca Bucureştilor au organizat lansarea volumului de documente Pantelimon Halippa − tribun al Basarabiei de Ion Constantin şi Ion Negrei şi a monografiei Pantelimon Halippa − neînfricat pentru Basarabia de Ion Constantin. Au luat cuvântul: prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, membru al Consiliului Fundaţiei Europene Titulescu (moderator); dr. Florin Rotaru, director general al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. Alexandru Badea, istoric; Ion Hadârcă, deputat, Republica Moldova; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; general rez. Gh. Susanu; Ion Negrei, istoric, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri din Republica Moldova; dr. Ion Constantin. În auditoriu, au fost prezenţi: doamna Traiana Halippa, nora, şi doamna Veronica Halippa, nepoata lui Pan Halippa; Oleg Bodrug, deputat din Republica Moldova; Gabiela Iov-Ielenich, preşedinta Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina.

4 decembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat lansarea volumului Mintea cea socotitoare. Eseuri de Mircea Maliţa (Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009). Au vorbit: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI (moderator); acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române; general dr. Mihai Ionescu, director al Institutului de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară; acad. Solomon Marcus (mesaj); Octavian Ştireanu, director fondator, ziarul „Azi“; conf. univ. dr. Remus Pricopie, decan, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA); Iulian Fota, consilier prezidenţial.

11 decembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat masa rotundă cu tema România în anii 1989−2009; aspecte economice şi sociale. O evaluare în context european. Expunere introductivă: ambasador Valeriu Tudor, doctor în ştiinţe economice. Moderator Gheorghe Lupeş, ministru consilier, secretar executiv al ADIRI: Au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; general prof. Gheorghe Susanu; prof. Grigore Ungureanu; ambasador Romulus Budura; ambasador Gheorghe Badrus; Ion Turturică, consilier; ambasador Vasile Macovei; ing. Ion Tudor; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

16 decembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Vernisajul expoziţiei de fotografie Itinerarii americane de Alexandra Calimach, o tânără fotografă şi jurnalistă româncă, ce locuieşte în Statele Unite ale Americii. Expoziţia ilustrează o vedere a peisajului urban, cultural şi natural american şi va rămâne deschisă în perioada 16−23 decembrie 2009.

7 thoughts on “Arhivă evenimente FET 2009”

  1. Pingback: FUNKY GAMES เกมยิงปลา2lotvip เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

  2. Pingback: illuminati

  3. Pingback: 웹툰 마스크걸 다시보기

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top