Mistica naţionalismului şi naţionalismul mistic în gândirea românească interbelică

Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat comunicarea Mistica naţionalismului şi naţionalismul mistic în gândirea românească interbelică, susţinută de George Radu Serafim, prilej cu care a fost lansat volumul Oglindirea întru românism ca rânduială şi dumirire de George Radu Serafim, urmată de dezbateri. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: George Apostoiu, ministru-consilier; Nicolae Dragoş, scriitor; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Ion Porojan, ambasador; Vasile Celmare, artist plastic; prof. Antoaneta Stoica; George G. Potra, istoric, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

Leave a Comment

Scroll to Top