Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Romania – member of the United Nations Security Council de Ion C. Popescu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Petre Dumitriu, director general pentru afaceri multilaterale în Ministerul Afacerilor Externe (absent din ţară; s-a dat citire unui mesaj scris); ambasador Nicolae Ecobescu, director al Institutului Român de Studii Internaţionale – Fundaţia Eurisc; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, director general adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989; ambasador Nicolae Micu (decedat; s-a dat citire referatului său din 18 noiembrie 2009 privind volumul care se lansează); ambasador Ion Goriţă, fost reprezentant permanent al României la ONU; ambasador Ion Voicu; ambasador Petre Tănăsie, fost reprezentant permanent al României la ONU; ambasador Constantin Vlad; prof. univ. dr. Ioan Avram; Traian Pleşca, ministru-consilier; Ion C. Popescu, autorul volumului.