Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Oscar Print au organizat lansarea lucrării A.C. Cuza: Însemnări din viaţă şi documente omeneşti, ediţie îngrijită de Marian Ştefan. Au luat cuvântul: prof. dr. Georgeta Filitti; prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Ion Bulei.