Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice au organizat o dezbatere cu tema Viziuni şi perspective privind neoliberalismul. Un punct de vedere pe marginea lucrării Sfârşitul istoriei şi neoliberalism de-a pururi?! şi Studiu de caz: România după 22 de ani de neoliberalism. Autori: prof. dr. Marius Băcescu, ing. Daniil Dragoş.

Moderator: ambasador Valeriu Tudor.

Au luat cuvântul: prof. dr. Marius Băcescu; ambasador Florea Dumitrescu; ambasador Constantin Vlad; cons. ec. Victor Ionaşcu; prof. dr. Vasile Baltac, preşedinte CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies); Eugen Zainea, publicist; ing. Daniil Dragoş; ambasador Valeriu Tudor.