Activităţi CSS 2010

7 ianuarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-ul ONU de la Copenhaga şi problema schimbărilor climatice. Un compromis dezamăgitor. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: ambasador Gheorghe Badrus; dr. Doru Leonard Irimie, consilier, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

12 ianuarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu prilejul lansării volumului Istoria civilizaţiei româneşti. Perioada interbelică (1918−1940) de Ioan Scurtu. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; general dr. Vasile Cândea, preşedinte al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; prof. univ. dr. Ioan Opriş; ambasador Constantin Vlad; prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu; Alexandru Stănciulescu, redactor şef, Editura Enciclopedică; prof. univ. dr. Dan Zamfirescu; ambasador Ion Homescu; prof. univ. dr. Ioan Scurtu, autorul volumului.

14 ianuarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Lansarea lucrării România după Malta. 875 de zile la Externe, vol. 6 (1 iulie–30 septembrie 1991), vol. 7 (1 octombrie−31 decembrie 1991) de Adrian Năstase. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; acad. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române; Titus Corlăţean, diplomat, senator, preşedinte al Comisiei de politică externă a Senatului; Iulian Chifu, director al Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning; Florin Abraham, cercetător INST; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, autorul lucrării.

28 ianuarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Administraţia Obama. Un an de la investitură – între intenţii şi rezultate. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: acad. Mircea Maliţa; ambasador Constantin Vlad; general Mihai Ionescu, director al Institutului Holocaustului; ambasador Ion Porojan; ambasador Romulus Budura; ambasador Ion Mirescu.

3 februarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă prilejuită de lansarea volumului România şi lumea la confluenţa secolelor XX şi XXI de Ion Iliescu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: acad. Mircea Maliţa, prefaţatorul volumului; ambasador Romulus Budura; prof. univ. dr. Dumitru Mazilu; ambasador Ion Porojan; prof. univ. dr. Oliviu Gherman, fost preşedinte al Senatului; dr. Laura Pană; Ionuţ Vulpescu, teolog, dr. în filosofie, consilier al preşedintelui Ion Iliescu; ambasador Constantin Vlad, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; ambasador Nicolae Micu; general Nicolae Spiroiu, fost ministru al Apărării; Corneliu Vlad, publicist, analist politică externă, director editorial „Info-Rusia“ – agenţie de ştiri şi informaţii; ambasador Neagu Udroiu; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Vasile (Sicu) Macovei; Liviu Petrina, vicepreşedinte al PNŢ-cd; Ion Iliescu, autorul volumului.

9 februarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Ultimele evoluţii pe scena politică ucraineană. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Mioara Porojan, consilier diplomatic (prezentarea volumului de „Memorii“ de Anatoli Zlenko, fost ministru de Externe al Ucrainei); ambasador Ion Porojan (Alegerile prezidenţiale din Ucraina). Au luat cuvântul: George Apostoiu, ministru-consilier; ambasador Izidor Urian; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Gheorghe Băloi, consilier diplomatic.

18 februarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Iranul în geopolitica Orientului Mijlociu extins. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: prof. dr. Radu Vergatti; Vasile Simileanu, directorul revistei „Geopolitica“.

25 februarie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comunicarea Mihai Eminescu – o perspectivă politico-diplomatică asupra Europei timpului său, susţinută de prof. univ. dr. Gheorghe Doca, urmată de dezbateri. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

4 martie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Nicolae Titulescu şi dictaturile din România. De la dictatura regală la dictatura comunistă, susţinută de George G. Potra, istoric, directorul Fundaţiei Europene Titulescu, urmată de întrebări şi comentarii. Moderator: prof. univ. dr. Constantin Vlad, ambasador, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă. Au luat cuvântul: Nicolae Niţu, ambasador; Vasile Macovei, ambasador; col.(r) dr. Nicolae Dolghin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; prof. univ. dr. Radu Vergatti, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă; prof. univ. dr. Radu Homescu, ambasador; prof. univ. dr. Constantin Buşe, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă; colonel Mircea Dogaru, istoric militar.

11 martie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comunicarea Mistica naţionalismului şi naţionalismul mistic în gândirea românească interbelică, susţinută de George Radu Serafim, prilej cu care a fost lansat volumul Oglindirea întru românism ca rânduială şi dumirire de George Radu Serafim, urmată de dezbateri. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: George Apostoiu, ministru-consilier; Nicolae Dragoş, scriitor; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Ion Porojan, ambasador; Vasile Celmare, artist plastic; prof. Antoaneta Stoica; George G. Potra, istoric, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

25 martie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. Expuneri: ambasador Ion M. Anghel; ambasador Aurel Preda Mătăsaru. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe; general de armată (r) Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major; ambasador Ion Porojan; Gheorghe Lupeş, secretar executiv al ADIRI; Mircea Aldea, ministru-consilier; Laura Angela Singurov, publicist; George G. Potra, istoric, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

31 martie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă 20 de ani de la prăbuşirea blocului sovietic. Bilanţ şi perspective. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României, care a făcut o amplă expunere; prof. univ. dr. Gheorghe Dinu; ministru-consilier Traian Pleşca; ambasador Ion Porojan; ambasador Constantin Gârbea; ambasador Caius Traian Dragomir; ambasador Constantin Vlad; general col. (r) Mircea Chelaru, fost şef al Marelui Stat Major; ambasador Romulus Ioan Budura; prof. univ. dr. Ioan Avram; col.(r) dr. Nicolae Dolghin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; ambasador Valeriu Tudor.

15 aprilie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Evoluţii politice în Balcani şi perspectiva integrării europene a ţărilor din Balcanii de Vest, susţinută de prof. univ. dr. Adrian Năstase. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: ambasador Pavel Platona; ambasador Ion Mirescu; Gelu Voican-Voiculescu; ambasador Constantin Vlad; ambasador Constantin Ghirdă; ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. univ. dr. Gheorghe Dinu; ambasador Nicolae Ropotean; ambasador Vasile Leca.

22 aprilie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Dezvoltări semnificative privind dezarmarea şi neproliferarea armelor nucleare. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: ambasador Nicolae Ecobescu, director al Institutului Român de Studii Internaţionale – Fundaţia EURISC; Nineta Bărbulescu, director Direcţia OSCE – Riscuri asimetrice şi neproliferare, Ministerul Afacerilor Externe; general de armata (r) Niculae Spiroiu, preşedintele Colegiului Naţional de Apărare.

6 mai 2010, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă Noua strategie a SUA în domeniul armelor nucleare. Moderator: ambasador Nicolae Ecobescu, director al Institutului Român de Studii Internaţionale – Fundaţia EURISC. Expunere introductivă: ambasador Constantin Vlad, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, urmată de întrebări şi discuţii.

13 mai 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Modificări în doctrinele militare şi de securitate ale Federaţiei Ruse. Moderator: ambasador Nicolae Ecobescu, director al Institutului Român de Studii Internaţionale – Fundaţia EURISC. Expunere introductivă: ambasador Ion Porojan.

16 septembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Orientări actuale în politica Franţei. Dialogul româno-francez de la Bucureşti. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase. Au vorbit: George Apostoiu, ministru-consilier; Anca Opriş, director, Direcţia Europa Occidentală–Europa Centrală; Ion Gâlea, director, Direcţia Drept Comunitar, Ministerul Afacerilor Externe; senator Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului.

30 septembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comunicarea Lucian Blaga şi politica externă a României în perioada interbelică, susţinută de Pavel Ţugui. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

5 noiembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa Aspecte noi ale cetăţeniei în dreptul internaţional public, susţinută de Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; ambasador Valeriu Tudor; ambasador Eminescu Dragomir; Ilie Ivan, ministru-consilier; prof. Laura Pană; lector univ. Adrian Niculescu; drd. Larisa Harea; Voicu Matache.

18 noiembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comunicarea China, a doua putere economică a lumii. Realităţi şi perspective, susţinută de ambasador Romulus Ioan Budura. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. A participat ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti, Liu Zengwen. Au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. unif. Gh. Susanu; dr. ing. Ştefan Iancu, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; Mihai Ionescu, secretar general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor Români (ANEIR); ambasador Florea Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei de prietenie România-China; Eugen Zainea, publicist, directorul postului TV Sigma; prof. univ. dr. Octavian Botez.

2 decembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă 50 de ani de la stabilirea relaţiilor româno-cubaneze. Itinerarii cubaneze de astăzi parcurse de Corneliu Vlad, Sicu V. Macovei, precum şi lansarea volumelor Cuba. Zece sfidări de Corneliu Vlad şi Săgetător în zodia leului. 365 de zile în grădina lui Fidel de Sicu V. Macovei. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Constantin Vlad; ambasador Radu Homescu; ministru-consilier Dumitru Preda; Vasile Simileanu, directorul revistei „Geopolitica“ şi al Editurii Top-Form; ambasador Valeriu Tudor; ministru-consilier Ion Lupu; Corneliu Vlad, publicist, autor; ambasador Sicu V. Macovei, autor; E.S. dna Palet, ambasador al Republicii Cuba la Bucureşti.

9 decembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Comemorarea a 70 de ani de la moartea lui Iorga. Spirit universal şi durată românească. Moştenirea geniului, comunicare susţinută de prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Manifestarea a fost precedată de un moment de reculegere la mormântul lui Nicolae Iorga, Cimitirul Bellu, orele 9,00.

6 thoughts on “Activităţi CSS 2010”

  1. De completat
    20 aprilie 2010, Bucuresti, Casda Titulescu.Lansarea primei lucrari in limba engleza de catre Fundatia Titulescu – volumul ” Romania -Member of the United Nations Security Council” de ION C. POPESCU

  2. Pingback: mushroom dispensary colorado

  3. Pingback: norwood sawmill

  4. Pingback: ข่าวบอล

  5. Pingback: pk789 สล็อต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top