Asia

 

Activităţi FET:

11 aprilie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice au organizat dezbaterea cu tema Tensiunile din Peninsula Coreeană – încotro? Evaluări şi perspective. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, m.c. AOŞR. Au luat cuvântul: George G. Potra; Romulus Ioan Budura, ambasador; Paraschiva Bădescu, ambasador; gen. Mircea Chelaru, fost şef al Statului Major General; Constantin Vlad, ambasador; Marcela Lazăr, ministru-consilier; Isidor Urian, ambasador; Ion Goriţă, ambasador; Nicolae Ropotean, ambasador; Olivia Cosma, cercetător la Institutul de Fizică Atomică Măgurele, expert internaţional.

7 noiembrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu –      Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia Română de Politică Externă au organizat dezbaterea cu tema Dimensiunea rusă în evoluţiile internaţionale actuale. Puncte de vedere exprimate de: Vasile Buga (Politica rusă faţă de vecinătatea apropiată); Silviu Neguţ (Politica Rusiei în domeniul energiei); Paraschiva Bădescu (Rusia şi conflictele îngheţate din zonele învecinate); Ion Diaconu (Rusia în raporturile de forţă internaţionale). Moderator: ambasador Aurel Preda Mătăsaru.

27 octombrie 2012, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa – Câţiva diplomaţi şi istorici, membri ai Fundaţiei Europene Titulescu, ai Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, ai Fundaţiei Universitare a Mării Negre şi ai Asociaţiei Române de Politică Externă (Liviu Bota, Ion M. Anghel, Viorica Moisuc, George G. Potra, Paraschiva Bădescu, Ion Sbârnă, Gheorghe Micu) au luat parte la susţinerea tezei de doctorat de către Traian Laurenţiu Hristea: Priorităţi ale României în abordarea cuprinzătoare a securităţii în Caucazul de Sud şi Asia Centrală din perspectiva OSCE. După acordarea titlului, s-a desfăşurat o întâlnire cu studenţi de la Facultatea de Istorie şi de la Facultatea de Drept ale Universităţii „Ovidius“ din Constanţa. Celor prezenţi, Ion M. Anghel, Viorica Moisuc, George G. Potra le-au prezentat cărţile: Pagini din diplomaţia României, vol. IV; Quo vadis, România? (un punct de vedere); Pro şi contra Titulescu; Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenţe; Românii, Basarabia şi Transnistria. Au fost oferite gratuit respectivele lucrări Bibliotecilor respectivelor facultăţi şi majorităţii studenţilor prezenţi.

24 mai 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) au organizat o dezbatere cu ocazia lansării volumului Despre China de Henry Kissinger. Moderator: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: George G. Potra; prof. Paul Dobrescu; ambasador Florea Dumitrescu, preşedinte al Asociaţiei Române de Prietenie cu R.P. Chineză; ambasador Romulus Ioan Budura; ambasador Neagu Udroiu.

12 martie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, a organizat o dezbatere cu tema Radiografia alegerilor prezidenţiale din Rusia. Un punct de vedere echilibrat. De la promisiuni la perspective – vocile Puterii, vocile Opoziţiei. Diversitatea reacţiilor externe. Rezultatul alegerilor şi consecinţe pe plan regional şi internaţional. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Raportori: Ioan Porojan, ambasador; Mioara Porojan, consilier. S-a dat citire unui referat trimis de Adrian Severin, europarlamentar, fost ministru de Externe. Au luat cuvântul la dezbateri: Valeriu Tudor, ambasador; George Stănescu, analist economic; col. (r) Nicolae Dolghin; prof. univ. Radu Ştefan Vergatti; Paraschiva Bădescu, ambasador; Adrian Dobre, secretar general FET. Au fost prezenţi ambasadorii: Ion Porojan, Nicolae Niţu, Aurel Turbăceanu, Nicolae Ecobescu, Gheorghe Micu, Izidor Urian, Valeriu Tudor, Paraschiva Bădescu, Lucian Petrescu, Aureliu-Ioan Lazăr.

6 octombrie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat dezbaterea cu tema Alternanţa Putin – Medvedev. Viitorul politic al Federaţiei Ruse. Puncte de vedere. Moderator ambasador Paraschiva Bădescu. Au luat cuvântul: Vasile Buga,, ministru consilier; Corneliu Vlad, analist politică externă, director editorial „Info Rusia“ – agenţie de ştiri şi informaţii; Viaceslav Samoşkin, corespondent permanent al grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Alexandru Niculescu, ambasador; Adrian Niculescu, lector universitar SNSPA.

11 iulie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat o dezbatere pe marginea lucrării Rusia, după URSS de Corneliu Vlad. Moderator: ministru-consilier Vasile Buga. Au vorbit: Adrian Severin, europarlamentar, fost ministru de Externe; general (r) Mircea Chelaru; Anatoli Loşakov, ataşat de presă al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Viaceslav Samoşkin, corespondent permanent al grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Corneliu Vlad, analist politică externă, director editorial „Info-Rusia“–agenţie de ştiri şi informaţii.

3 martie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat manifestarea Gânduri despre relaţiile româno-chineze. Valori, realităţi, perspective, cu prilejul lansării volumelor Nestemate ale culturii chineze. Un prinos de iubire pentru sufletul chinez de Ileana (Yang Ling) Hogea-Velişcu şi Luo Dongquan şi Evantaiul celor 10.000 de gânduri. România şi China: Trei veacuri de istorie, vol. III. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Florea Dumitrescu, preşedinte al Asociaţiei Române de Prietenie cu R.P. Chineză; Yan Jianwu, consilier cultural al Ambasadei R.P. Chineze la Bucureşti; prof. univ. dr. Ileana (Yang Ling) Hogea-Velişcu; ambasador Nicolae Ecobescu; Alexandru Bartoc, preşedinte al Fundaţiei Culturale Bartoc; ambasador Constantin Vlad.

17 februarie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat conferinţa cu tema Politica externă a Rusiei în contextul internaţional actual, expunere susţinută de E.S. Aleksander Ciurilin, ambasador al Federaţiei Ruse la Bucureşti. Moderator: Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu. Au luat cuvântul: ambasador Nicolae Niţu; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Constantin Vlad; ambasador Paraschiva Bădescu.

27 ianuarie 2011, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice a organizat o dezbatere pe marginea cărţii URSS a murit, trăiască Rusia de Hélène Carrère D’Encausse. Au luat cuvântul: Ion Iliescu, fost preşedinte al României; ambasador Dumitru Mazilu; ambasador Ion Bistreanu; ambasador Constantin Vlad; general Mihai Ionescu, director al Institutului de Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară; ambasador Gheorghe Badrus; ministru-consilier Gheorghe Apostoiu; ambasador Ioan Sbârnă; ambasador Ion M. Anghel, preşedinte al Asociaţiei ambasadorilor şi diplomaţilor de carieră; lector univ. Adrian Niculescu.

18 noiembrie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – În cadrul Fundaţiei Europene Titulescu, Centrul de Studii Strategice, ambasador Romulus Ioan Budura a susţinut comunicarea China, a doua putere economică a lumii. Realităţi şi perspective. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. A participat ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti, Liu Zengwen. Au luat cuvântul: ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. unif. Gh. Susanu; dr. ing. Ştefan Iancu, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; Mihai Ionescu, secretar general al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor Români (ANEIR); ambasador Florea Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei de prietenie România-China; Eugen Zainea, publicist, directorul postului TV Sigma; prof. univ. dr. Octavian Botez.

3 iunie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Întâlnire cu istorici chinezi, organizată sub auspiciile Clubului de la Bucureşti şi ale Fundaţiei Europene Titulescu.

13 mai 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă Modificări în doctrinele militare şi de securitate ale Federaţiei Ruse, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: ambasador Nicolae Ecobescu, director al Institutului Român de Studii Internaţionale – Fundaţia EURISC. Expunere introductivă: ambasador Ion Porojan.

16 martie 2010, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub titlul Percepţii ale lumii chineze în conştiinţa românească, Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumelor  Viaţa şi gândirea lui Confucius de Ion Buzatu şi 9 ani medic de front. 1937–1945. Memorii. Spania–China de dr. David Iancu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au vorbit: prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; ambasador Florea Dumitrescu; Lucian Petrescu; prof. univ. Maria Mendez de Valdivia, ataşat învăţământ, reprezentantul Ministerului Educaţiei din Spania în România, Ambasada Spaniei la Bucureşti; Gheorghe Lupeş, ministru-consilier; Ioana Călina Marcu, directoarea Editurii Vitruviu; Tania Iancu, fiica lui David Iancu; Ion Buzatu, diplomat, autor; Li Ming, ministru-consilier la Ambasada R.P. Chineze la Bucureşti; George G. Potra, istoric.

25 noiembrie 2009, Bucureşti , Casa Titulescu  – 50 de ani de la restabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Japoniasimpozion organizat de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia Română de Politică Externă. Program elaborat de George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

Cuvânt de deschidere: prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador, preşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă

Alocuţiuni:

Relansarea relaţiilor bilaterale după Revoluţia din 1989 – prof. univ. dr. Adrian Năstase, ambasador, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu

Situaţia actuală şi perspectivele relaţiilor bilaterale dintre Japonia şi România − Natsuo Amemiya, ambasadorul Japoniei la Bucureşti

1989−2009, 20 de ani de relaţii româno-japoneze, la începutul de secol şi de ciclu istoric – realizări şi perspective – Doru Costea, secretar de Stat pentru Afaceri Globale în Ministerul Afacerilor Externe

Circumstanţele istorice ale restabilirii relaţiilor diplomatice între România şi Japonia de la 1 septembrie 1959 – Ion Scumpieru, ministru-consilier, membru al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră

Instituţia imperială şi societatea japoneză. Impresiile unui ambasador român – prof. univ. dr. Constantin Vlad, ambasador, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă

Japonia văzută de personalităţi române – prof. univ. dr. Constantin Buşe, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă

Amintiri din turneele efectuate în Japonia cu Teatrul Municipal Ploieşti şi Teatrul de Copii „Ion Creangă“ – maestrul Ion Lucian, directorul Teatrului Excelsior

Studiile de limbă şi cultură japoneză la Universitatea din Bucureşti – conf. univ. dr. Anca Focşăneanu, Universitatea din Bucureşti

Manifestări expoziţionale:

Expoziţie de stampe, gravuri şi mărci poştale japoneze – Leonard Paşcanu (Sala Multimedia, parter)

Expoziţie de documente privind evoluţia relaţiilor româno-japoneze organizată de Direcţia Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe – Florin Obiziuc, director, şi Alexandru Ghişa, consilier (holul Sălii de conferinţe, etaj I)

Carte românească despre Japonia (holul Sălii de conferinţe, etaj I)

29 octombrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema O resetare a relaţiilor ruso-americane? Vizita şi convorbirile avute la Moscova cu lideri ruşi de Hilary Clinton, secretar de Stat al SUA, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Ion Porojan.

26 septembrie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Uranus au organizat lansarea albumului Istoria Chinei şi a civilizaţiei chineze. România şi China de Ion Buzatu. Iniţiator proiect şi prefaţă Adrian Năstase. Cu participarea E. S. dl Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu; Titus Corlăţean, preşedinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului; Liu Zengwen, ambasador al R.P. Chineze la Bucureşti; Ion Buzatu, autor; Dumitru Ioncică, director al Editurii Uranus.

4 iunie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Evoluţii militare îngrijorătoare în Peninsula Coreeană. Implicaţii politice şi economice. Ecouri şi reacţii în zonă şi pe plan global. Consecinţe pentru securitatea internaţională, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Neculai Cotloguţ, ministru-consilier Ministerul Afacerilor Externe; Izidor Urian, fost ambasador al României la Seul; Teodor Repciuc, prof. univ. la Universitatea Ecologică, redactor şef al revistei „Infosfera“; Nicolae Dolgin, director ştiinţific al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare; Marcela Lazăr, consilier.

28 mai 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-ul UE-China, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: Romulus Ioan Budura, ambasador. Raportori: Liu Zengwen, ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti; Romulus Ioan Budura, fost ambasador al României la Beijing; Lia Potec, secretar II, Direcţia Relaţii Externe – UE, Ministerul Afacerilor Externe; Ioan Porojan, ambasador; George Apostoiu, ministru-consilier.

30 aprilie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Noi accente în politica externă globală a Federaţiei Ruse, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George Apostoiu, ministru-consilier. Raportori: Ion Porojan, ambasador; Vasile Buga, ministru-consilier; Viaceslav Samoşkin, corespondent permanent al grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Corneliu Vlad, analist politică externă, director editorial – Agenţia de ştiri şi informaţii „InfoRusia“.

17 februarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat lansarea volumului Popas pe drumul mătăsii. Diplomaţi români în Asia Centrală de Mioara şi Ion Porojan. Au luat cuvântul: George Apostoiu, diplomat; prof. univ. Ion Avram; Vasile Prună, ministru-consilier; acad. Florin Constantiniu; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu.

22 ianuarie 2009, Bucureşti, Casa Titulescu  – Dezbatere pe tema cărţii Gazprom – noua armă a Rusiei de Valeri Paniuşkin, Mihail Zîgar, în colaborare cu Irina Reznik, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportori: Mioara Porojan, diplomat; Ion Porojan, ambasador.

4 decembrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Realităţi şi perspective în politica internă şi externă a Rusiei, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Raportor: ambasador Ion Porojan. Au luat cuvântul: ambasador Nicolae Micu; ambasador Romulus Ioan Budura; ambasador Eminescu Dragomir; ambasador Constantin Vlad; ambasador Ioan Mielcioiu; prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti; prof. univ. dr. Gheorghe Susanu.

30 octombrie 2008, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Summit-ul Europa-Asia de la Beijing consacrat crizei financiare mondiale, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Invitaţi: prof. univ. dr. Mircea Coşea, economist, fost ministru al Reformei Economice (1993–1996), vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Politică Externă; Mihai Sârbu, Direcţia Asia-Pacific, Ministerul Afacerilor Externe; Romulus Ioan Budura, ambasador.

24 iunie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Fundaţia Europeană Titulescu a lansat lucrarea România şi Războiul americano-vietnamez de Paul Niculescu-Mizil. Au luat cuvântul: Gheorghe Lupeş, ministru-consilier, secretar executiv al ADIRI; acad. Mircea Maliţa; ambasador Ioan Romulus Budura; prof. dr. Dan Zamfirescu, directorul Editurii Roza Vânturilor; Vu Khac Nhu, însărcinat cu afaceri al Ambasadei R.S. Vietnam la Bucureşti; Ion Stoian, fost ministru de Externe; Paul Niculescu-Mizil, autorul lucrării.

6 martie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Alegerile prezidenţiale din Federaţia Rusă, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Mioara Porojan, consilier; Ion Porojan, ambasador; Corneliu Vlad, publicist-comentator; Ion Mielcioiu, ambasador.

14 februarie 2008, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Dimensiunea economică a relaţiei Federaţiei Ruse cu spaţiul euro-atlantic, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Constantin Gheorghe, consilier; Dinu Patriciu, om de afaceri.

13 decembrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Rusia după alegeri, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Vasile Buga – ministru consilier, cercetător la Institutul Naţional pentru Studierea Problemelor Totalitarismului; Viaceslav Samoşkin – corespondent permanent al Grupului de presă „Moskovskie Novosti“; Gheorghe Magheru – ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe; Gheorghe Constantin – consilier superior, Institutul Social-Democrat „Ovidiu Şincai“.

10 octombrie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, ale Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi ale Asociaţiei ambasadorilor şi diplomaţilor de carieră, are loc lansarea lucrării Triunghiul Dragonului. China în cel de-al Doilea Război Mondial de Anna Eva Budura. Au luat cuvântul: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; Su Yanwen, ministru-consilier, însărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei R.P. Chineze la Bucureşti; general-colonel rez. dr. Constantin Olteanu; prof. dr. Daniela Buşă, cercetător pr. la Institutul de Istorie „N. Iorga“ al Academiei Române; prof. dr. Anna Eva Budura.

3 mai 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Noi elemente de strategie în politica externă a Federaţiei Ruse (pe marginea discursului recent al preşedintelui Vladimir Putin privind starea naţiunii) organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: prof. Vasile Buga; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Gheorghe Magheru, director în Ministerul afacerilor externe; Piotr Penteleevici Ambros, consilier la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

1 februarie 2007, Bucureşti, Casa Titulescu  – Masa rotundă cu tema Relaţiile cu Federaţia Rusă după aderarea României la Uniunea Europeană, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase; raportori: Vasile Buga, specialist în domeniul relaţiilor româno-ruse; Răzvan Victor Rusu, director general, Direcţia generală Europa extinsă, ministerul Afacerilor Externe; Piotr P. Ambros, consilier la Ambasada Federaţiei Ruse din Bucureşti.

29 august 2005, Bucureşti Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti, împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au organizat manifestarea 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial în Asia, la care au participat diplomaţi, istorici, ziarişti.

21 ianuarie 2005, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Asociaţia Română de Politică Externă, a organizat o dezbatere pornind de la lucrarea lui Ion Buzatu, Istoria relaţiilor României cu China din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, cu participarea unor istorici, analişti politici şi a ambasadorului Republicii Populare Chineze la Bucureşti.

16 decembrie 2003, Bucureşti – Masa rotundă cu tema Relaţiile politice şi economice ale României cu Rusia şi alţi parteneri din Est. Percepţii internaţionale privind raporturile româno-ruse, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, moderată de ambasador Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, cu participarea unor diplomaţi şi oameni de ştiinţă, printre care cosmonaut Dumitru Prunariu, ambasador Nicolae Ecobescu, consilier Vasile Buga.

5 mai 2003, Bucureşti – Lansarea lucrării Politica externă în epoca globalizării de Igor Ivanov, ministru al Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse. Lucrarea a fost prezentată de acad. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române, editorul lucrării şi de acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române.

 

Resurse internet:

Germany’s Russia policy: Bolder towards Moscow? – Stefan Meister, ECFR, October 22, 2013

China’s Unmatched Influence in Central Asia – by Martha Brill Olcott, Carnegie Endowment for International Peace, September 18, 2013

Avoiding the Thucydides Trap: Towards a New Asia-Pacific Geopolitical Architecture – a Stanford University study, February 9, 2013.

The Geopolitical Transformation of Southeast Asia – by Marvin C. Ott, Foreign Policy Research Institute E-notes, February 2013.

Russia, China and the geopolitics of energy in Central Asia – a Centre for European Reform paper by Katinka Barysch, Alexandros Petersen, 16 November 2011.

Defining Geopolitics & Strategy in Central Asia: Part I and II – geopoliticsdefined.worpress.com

The Afghanistan-Central Asia relationship: What role for the EU? – study by Marlene Laruelle, Sebastien Peyrouse and Vera Axyonova, EUCAM Working Paper No. 13, February 2013.

External Drivers of Institutional Change in Central Asia – Regional Integration Schemes and the Role of Russia and China – by Rainer Schweickert, Inna Melnykovska, Hedwig Plamper, Kiel Institute for the World Economy, Kiel Working Paper No.1763, March 2012.

Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia – a CRS report by  Mark E. Manyin, Coordinator, Specialist in Asian Affairs, Stephen Daggett, Specialist in Defense Policy and Budgets, Ben Dolven, Specialist in Asian Affairs, Susan V. Lawrence, Specialist in Asian Affairs, Michael F. Martin, Specialist in Asian Affairs, Ronald O’Rourke, Specialist in Naval Affairs, Bruce Vaughn, Specialist in Asian Affairs, March 28, 2012.

Central Asia: Regional Developments and Implications for U.S. Interests – a CRS report by Jim Nichol, Specialist in Russian and Eurasian Affairs, January 9, 2013.

Ballistic Missile Defense in the Asia-Pacific Region: Cooperation and Opposition – a CRS report by Ian E. Rinehart, Analyst in Asian Affairs, Steven A. Hildreth, Specialist in Missile Defense, Susan V. Lawrence, Specialist in Asian Affairs, June 24, 2013.

Russian Political, Economic, and Security Issues and U.S. Interests – a CRS report by Jim Nichol, Coordinator, Specialist in Russian and Eurasian Affairs, August 8, 2013.

Understanding China’s Political System – a CRS report by Susan V. Lawrence, Specialist in Asian Affairs, Michael F. Martin, Specialist in Asian Affairs, March 20, 2013.

 

 

1 thought on “Asia”

  1. Pingback: sex game

Leave a Comment

Scroll to Top