Lansarea volumului “Nicolae Titulescu – Opera politico- diplomatică. Corespondenţă, volumul II (1920–1939)”

Joi, 28 noiembrie 2013, orele 11,00, la Casa Titulescu din Şos. Kiseleff nr. 47, a avut loc lansarea lucrării Nicolae Titulescu, Corespondenţă, volumul II (1920–1939), partea I şi partea a II-a, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2013, 1.094 pagini şi 30 ilustraţii.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul: dl. Adrian Năstase, președintele FET; dl. ambasador Neagu Udroiu; dl. Petre Țurlea, istoric; dl. George G. Potra, director executiv FET.

Moderator: prof. univ.dr. Ioan Scurtu.

Acest demers face parte dintr-un program naţional, aprobat şi susţinut de guvernul Adrian Năstase, ce implica identificarea, cercetarea şi valorificarea documentelor Nicolae Titulescu aflate în arhivele şi bibliotecile tuturor marilor capitale occidentale şi acelea ale vecinilor României, foşti sau nu aliaţi, program abandonat de guvernele următoare.

Actuala lucrare, în cele două părţi ale sale, inserează 354 documente (piese) provenind din Fondul Nicolae Titulescu, segmentul Corespondenţă, de la Hoover Archives, aduse în ţară în decembrie 2003 de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, la capătul vizitei de cercetare şi documentare întreprinsă la Stanford University, California, S.U.A.

Imensa majoritate a acestor documente sunt scrisori primite de omul politic şi diplomatul român de la numeroase personalităţi române şi străine.

Printre semnatarii români ai acestor scrisori publicate în actualul volum se află 13 prim-miniştri (foşti, actuali şi viitori): Dumitru (Take) Ionescu, Ion I.C. Brătianu, Alexandru Averescu, Vintilă I.C. Brătianu, Ion Gh. Duca, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Gheorghe G. Mironescu, Gheorghe Tătărescu, Gheorghe Argeşeanu, Constantin Argetoianu, Ion Antonescu, Nicolae Rădescu; 5 miniştri de Externe (din perioada activităţii sale politice): Dumitru (Take) Ionescu, Ion Gh. Duca, Ion Mitilineu, Dimitrie I. Ghika, Gheorghe G. Mironescu; 6 viitori miniştri de Externe: Nicolae Petrescu-Comnen, Grigore Gafencu, Mihail Manoilescu, Mihail R. Sturdza, Constantin Vişoianu, Gheorghe Tătărescu.

Din rândul personalităţilor străine menţionăm numele lui Joseph Austen Chamberlain, Aristide Briand, Frank Billings Kellogg, Robert Cecil of Chelwood, Arthur Henderson – laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace, dar şi ale altor personalităţi de prim rang precum: Raymond Poincaré, Ramsay MacDonald, Edouard Herriot, Edvard Beneš etc.

Volumul a fost structurat după cum urmează: Prefaţă, Notă asupra ediţiei, Rezumat al documentelor, Documente, Note biografice pentru toţi autorii documentelor, plus alte personalităţi, Indice de nume de persoane, precum şi fotocopii documentare.

Prefaţa, Nota asupra ediţiei şi Rezumatul documentelor apar în limbile română, franceză şi engleză. Documentele sunt publicate în original şi cu traducerea în limba română. În funcţie de necesităţi, fiecare piesă-document a fost însoţită de un număr de adnotări privind persoane, evenimente, acte politice sau manifestări publice.

Cele 354 de documente (piese) provenind din Hoover Archives, cuprinse în prezentul volum, se adaugă celor 418 de documente (piese), provenind din Fond Gilbert Monney Câmpeanu/George Anastasiu, editate în lucrarea Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică. Corespondenţă, volumul I (1921–1931), partea I şi partea a II-a, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2004, 1.236 p.

În segmentul temporal scurs din 2002, sub auspiciile Fundaţiei Europene Titulescu, au mai fost editate 383 de documente din perioada iulie 1927–iulie 1928, corespunzând primului mandat de ministru de Externe al lui Nicolae Titulescu în volumul Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică. Iulie 1927–iulie 1928, partea I şi partea a II-a, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, 1.200 p., precum şi 382 de documente, din perioada 1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937, adică primul an al exilului lui Nicolae Titulescu în volumul Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică. 1 ianuarie 1937–31 decembrie 1937, partea I, partea a II-a şi partea a III-a, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2007, 2.469 p.

Se asociază corelativ Programului naţional Opera politico-diplomatică a lui Nicolae Titulescu alte lucrări, editate sub egida Fundaţiei Europene Titulescu, care au restituit circuitului ştiinţific: 127 de documente (piese) privind relaţia lui Nicolae Titulescu cu Nicolae Raicoviceanu, din perioada 1913–1940 în Nicolae Titulescu–Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2003, 221 p.; 611 mărturii/documente despre Nicolae Titulescu, provenind de la 353 contemporani ai marelui diplomat român în Pro şi contra Titulescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2012, vol. I–III, 624 p.+560 p.+672 p.; 93 de documente în Nicolae Iorga–Nicolae Titulescu. Interferenţe, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2011, 260 p.

Amplul studiu introductiv, semnat George G. Potra, introduce pe cititor în diapazonul foarte divers al subiectelor, mergând de la probleme de principiu până la chestiuni personale, de la analize la proiecte, de la sugestii la indicaţii exprese, de la mulţumiri pentru urări de sănătate cu ocazia sărbătorilor până la răspunsuri la felicitări pentru succesele înregistrate pe plan internaţional, de la invitaţii la acţiuni protocolare până la participarea la momente de vârf ale unor societăţi academice, al căror membru era, până la delegarea de către autorităţile române la aniversarea unor universităţi multicentenare, de la cereri de ajutor din partea unor instituţii culturale în dificultate până la cele formulate de indivizi sărmani, de la solicitări pentru promovarea în funcţie şi grad sau pentru sporirea salariului unor persoane din spectrul corpului diplomatic român până la manoperele unui joc politic meschin sau diligenţele generoase pentru promovarea valorilor şi personalităţilor româneşti ş.a.

Pentru istoria politicii externe şi a diplomaţiei româneşti, veţi găsi în acest volum analize economico-financiare de mare profunzime şi rafinament, însoţite de adevărate programe de acţiune pentru negocierile privind despăgubirile şi datoriile de război, pentru apărarea intereselor româneşti atât pe plan bilateral, cât şi la conferinţele internaţionale, pentru promovarea valorilor româneşti, pentru conturarea unei poziţii oficiale, deplin concordantă cu Tratatul minorităţilor şi interesele naţionale, pentru susţinerea punctului de vedere titulescian în chestiunea optanţilor ş.a.

Lucrarea Nicolae Titulescu, Corespondenţă, volumul II (1920–1939) a fost îngrijită de George G. Potra şi s-a bucurat de colaborarea doamnelor Delia Răzdolescu, Ana Potra şi Elena Danielson, precum şi a unor traducători, graficieni, tehnoredactori.

Lansarea a fost onorată de prezenţa şi comentariul unor jurişti, istorici, diplomaţi şi ziarişti cunoscuţi pentru sensibilitatea şi devotamentul faţă de spiritul titulescian.

 

2 thoughts on “Lansarea volumului “Nicolae Titulescu – Opera politico- diplomatică. Corespondenţă, volumul II (1920–1939)””

  1. Pingback: รถไฟลาว

  2. Pingback: บาคาร่า ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top