Fundația Europeană Titulescu a sărbătorit 25 de ani de existență

La 15 martie 2016, Fundația Europeană Titulescu a sărbătorit 25 de ani de la constituire. Cu acest prilej, a avut loc o sesiune festivă la care, pe lângă membrii FET, au participat, în calitate de invitați speciali, dl. academician Ionel Valentin VLAD, Președintele Academiei Române (membru de drept în Consiliul Fundației) și dl. Victor MICULA, Secretar de stat în MAE pentru analiză politică și relația cu Parlamentul (care a dat citire mesajului transmis de dl. Lazăr COMĂNESCU, ministrul Afacerilor Externe și membru de drept în Consiliul FET).

Cu acest prilej aniversar, Fundația a desemnat patru Membri de Onoare: dl. academician Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI, dl. academician Dinu C. GIURESCU, dl. academician Ioan Aurel POP, și dl. prof.univ.dr. Ioan SCURTU.

Participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria profesorului George G. POTRA, fost director executiv al FET, trecut recent în neființă.

Alocuțiunea președintelui Fundației, dl. prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE:

”Stimate domnule Președinte al Academiei Române,

Stimate domnule Secretar de Stat,

Stimați membri ai Consiliului,

Dragi prieteni ai Fundației Europene Titulescu,

În urmă cu 25 de ani, în aula Academiei Române, cu ocazia comemorării a 50 de ani de la moartea ilustrului diplomat și om politic român, Nicolae Titulescu, eminente personalități politice, diplomatice și științifice din România și Europa decideau crearea Fundației Europene Titulescu.

În alocuțiunea sa, președintele, de la acea vreme, al Academiei Române, academicianul Mihai Drăgănescu, rememora cuvintele rostite cu o jumătate de secol în urmă de Ion Petrovici, la aflarea veștii morții lui Titulescu, în exil:

”Nicolae Titulescu a fost desigur o valoare excepțională (…) O precisă conștiință a forțelor sale excepționale, necontenit verificate în comparație cu alții, l-au făcut să dorească o scenă cât mai vastă de manifestare, care nu puteau să fie nici zidurile unei camere de lucru, nici estrada unei catedre universitare și dacă se poate nici scena restrânsă a unei țări mici, oricât ar fi fost aceasta legată de inima lui de bun patriot. Împrejurările după războiul de întregire națională i-au pus la dispoziție o arenă incomparabil mai vastă: aceea a reuniunilor internaționale (…) Pe această arenă răsunătoare, unde se întruneau cu gânduri generoase și așteptări optimiste fruntași ai mai tuturor popoarelor, Titulescu, ca delegat al țării sale, a atins momente de adevărată glorie internațională.”

Nicolae Titulescu este figura marcantă a secolului XX de care Fundația a ales să-și lege destinul și în slujba valorilor căruia a decis să-și dedice întreaga activitate. Mi-aduc și acum aminte cu emoție și încerc un sentiment de nostalgie la gândul că 70 de mari personalități din întreaga Europă au înțeles și apreciat semnificația demersului nostru, acceptând să se alăture acestui proiect, ca membri fondatori. Deși trecuți – unii dintre ei – în lumea umbrelor, cronica activităților Fundației Europene Titulescu le reține numele, pentru idei generoase, proiecte inspirate, pentru vibrația și solidaritatea lor în jurul a tot ceea ce am întreprins în spiritul ideilor lui Nicolae Titulescu.

Am descoperit recent, în arhiva CNSAS, un proiect de acum 70 de ani, în același filon cu ideea noastră de celebrare a lui Titulescu. Nu am știut până acum că a existat o Asociație Nicolae Titulescu, ce a avut sediul în strada Victor Emanuel (actualmente Henri Coandă) nr. 36, asociație din care au făcut parte, între alții, Savel Rădulescu, Mihail Antoniade, Victor Slăvescu, Sergiu Nenișor, Constantin Vișoianu. Asociația avea drept scop ”studiul și concepțiilor de politică internațională ale lui Nicolae Titulescu și cercetarea problemelor de drept și politică internațională, cultivarea legăturilor de prietenie și colaborare internațională sau publicarea ”operelor meritoase”. Probabil însă că Asociația nu a putut să dureze mai mult de un an sau doi; bănuiesc că majoritatea membrilor săi au fost arestați în perioada imediat următoare.

Fundația care împlinește astăzi un sfert de secol s-a dovedit un loc de autentică vibraţie intelectuală, o prestigioasă tribună de idei şi un laborator de cercetare. Este  ”o poartă în timp şi spaţiu”, prin excelenţă un loc de intersecţie: al oamenilor, al ideilor, al valorilor, al principiilor, al proiectelor. Un loc plin de viaţă, un loc  care absoarbe şi oferă, la rândul său, energie vibrantă pentru toţi cei care sunt pregătiţi să o primească. Un spaţiu al uceniciei, dar şi al consacrării. Fundaţia Europeană Titulescu este spaţiul în care viziunea viitorului se naşte din substanţa trecutului.

În 1992, după cum cunoașteți, Fundația a reușit unul dintre obiectivele pe care și le-a fixat încă de la constituire – acela de a-l aduce pe Titulescu acasă, după 50 de ani de exil impus. Își odihnește somnul veșnic acolo unde i-a fost dorința, în inima României, în curtea Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, unde îl comemorăm în fiecare an, așa cum vom face și vinerea aceasta, la ora prânzului.

Am continuat să-i omagiem personalitatea, prin restituirea către posteritate a operei sale politico-diplomatice și științifice, publicând numeroase volume dedicate activității sale. Am organizat conferințe, simpozioane și mese rotunde pe teme circumscrise gândirii și viziunii titulesciene. I-am redat locul binemeritat în capitale europene, prin inaugurarea unor grupuri statuare sau efigii în țară și străinătate, la București și Brașov, dar și la Paris, Geneva, Bratislava, Haga, Strasbourg, Atena, Madrid și Bruxelles. De asemenea, Fundația a organizat expoziții și simpozioane dedicate lui Nicolae Titulescu în peste 30 de țări – cele din Statele Unite, la Washington, New York, Cleveland, Chicago, Detroit sau Las Vegas bucurându-se de un succes remarcabil. Am recuperat, din colecții particulare sau arhive publice, documente, îmbogățind tezaurul arhivistic Nicolae Titulescu cu peste 15.000 de pagini-document și sute de piese iconografice. Astfel, după cum știți, Fundația a desfășurat două programe naționale de editare a documentelor Nicolae Titulescu – Opera politico-diplomatică și Opera științifică, publicând volume care însumează aproape 6.000 de pagini și nenumărate studii și articole despre marele diplomat român. În sfârșit, am reușit recuperarea unui segment din discursul parlamentar ”Idealul creator” pronunțat de Titulescu în 1921 și înregistrat de BBC în colecția  His Master’s Voice, discurs pe care l-ați putut asculta în debutul acestei sesiuni festive.

În 2002, la împlinirea a 120 de ani de la nașterea sa, era inaugurată Casa Titulescu, cea în care ne aflăm astăzi. Profit de ocazie să amintesc că, printr-o fericită coincidență, Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale – care își are sediul tot în această clădire – împlinește tot astăzi o jumătate de secol de existență.

Casa Titulescu a primit, în timp, vizita unor prestigioși oameni de stat – președinți, prim-miniștri, miniștri de externe. Ea găzduiește periodic, sub acoperişul său experţi, universitari, academicieni, practicieni, studenţi, doctoranzi, din toate domeniile şi asigură, astfel, spaţiul unde ideile valoroase iau naştere din confruntarea spiritelor înalte. Am creat, în 2006, Centrul de Studii Strategice, iar în 2015, Centrul de Cercetare, două structuri de dezbateri dedicate problemelor lumii contemporane, respectiv aspectelor istoriei.

În ultima perioadă, Fundația Europeană Titulescu și-a deschis semnificativ porțile către tânăra generație. Astfel, au fost organizate mai multe cursuri a căror tematică privește atât aprofundarea cunoștințelor referitoare la conjunctura internațională și principalii actori din relațiile internaționale, dar și la obiectivele politicii externe românești în epoca modernă si contemporană, sau la poziția României în noul context geopolitic al secolului XXI.

În România, există numeroase instituții de învățământ – universități, colegii naționale, școli gimnaziale – care poartă numele lui Nicolae Titulescu. Printre altele, amintesc că, în 1933, el a fost președinte de onoare al Asociației Montessori România, care îl avea ca președinte activ pe Constantin Rădulescu Motru. Intenționăm să ne adresăm acestor instituții pentru a forma o Rețea Culturală Titulescu, prin care să ducem mai departe viziunea marelui diplomat român.

Recent, am inițiat demersuri în vederea încheierii unor parteneriate cu think tank-uri internaționale, împreună cu care dorim organizarea unor proiecte comune, pe teme de actualitate.

Ne-am diversificat politica de comunicare publică, activitățile Fundației putând fi urmărite pe diverse platforme sociale. În 2013, a fost creat un nou site care include arhiva evenimentelor pe care le organizăm, începând cu 2009. Periodic, realizăm un Newsletter care mediatizează activitățile noastre și care reflectă nu doar numărul mare al evenimentelor, dar și substanța academică și științifică deosebită a acestora. Putem spune acum, la 25 de ani de la constituire, că Fundația Europeană Titulescu s-a impus definitiv, în peisajul societății civile românești, ca un forum autentic de dezbatere și reflecție.

Nu aș putea să închei fără a aminti de toți aceia care, de-a lungul ultimilor 25 de ani, au fost alături de Fundație, cu pasiune, entuziasm și devotament, în slujba idealurilor și valorilor pe care le promovăm. Un gând special îi este adresat profesorului George G. Potra, director executiv al Fundației timp de mulți ani, care ne-a părăsit de curând. Îmi amintesc cu multă emoție de discursul său de acceptare a Premiului Internațional Nicolae Titulescu pe anul 2010. Spunea cu acel prilej:

”Am mărturisit peste tot, așa cum o fac și astăzi, iubirea de Titulescu. Mă expun tuturor celor care mă plac și celor care nu mă plac. Rămân un pasionat, dar mă feresc să devin un fanatic. Iubirea mea de Titulescu lasă loc în conștiința posterității românești tuturor celor care și-au amestecat oasele la temelia păcii. Primesc Premiul Internațional Nicolae Titulescu cu bucurie, dar și cu smerenie. Mă lepăd în fața dumneavoastră de deșertăciunea care face zilnic cu ochiul fiecăruia. Primesc Premiul Internațional Nicolae Titulescu cu dorința de a-mi fi fost încredințat nu ca o Cruce pentru merit, ci ca o Crucea pentru dreaptă credință. Pentru un Om, pentru o Idee. Îmi dați acest premiu în Casa Titulescu, templu de spiritualitate românească în care întreținem flacăra îndrăznelii și speranței.”

În memoria fostului nostru coleg, George G. Potra, în semn de recunoștință și apreciere pentru tot ceea ce a făcut pentru Fundație, vă rog pe toți să păstrăm un moment de reculegere. […] Vă mulțumesc.

Îmi stăruie în minte cuvintele lui Titulescu: ”Socotelile noastre cu viitorul sunt simple. Lui îi putem spune: Aşa te-am întrezărit, aşa am înţeles să te servim. Așteptăm să te realizezi ca să vedem dacă ţi-am fost slujitori buni sau răi”. Aceasta este misiunea pe care și noi, ca și el, ne-am asumat-o în urmă cu un sfert de veac și de la care astăzi, la ceas aniversar, promitem să nu abdicăm. Rămâne în sarcina posterității să decidă dacă ne-am ținut sau nu de cuvânt.”

1 thought on “Fundația Europeană Titulescu a sărbătorit 25 de ani de existență”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top