Prezentare de carte – Supravieţuirea şi înălţarea ţării – suprema datorie a diplomaţiei române

„Lucrarea Excelenţei Sale Ambasador Nicolae Ecobescu face parte din prestigioasa serie de volume iniţiată şi coordonată de domnia-sa, cu începere din anul 2013, intitulată, în chip sugestiv, România – Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece, ajunsă la cel de-al XIII-lea volum.

Structurat pe 16 capitole şi beneficiind de un număr de opt anexe, volumul de faţă reprezintă o excelentă sinteză de istorie a diplomaţiei româneşti în anii deosebit de dificili ai Războiului Rece. Pornind de la necesitatea supravieţuirii şi afirmării naţiunii – obiectiv axiomatic al politicii externe româneşti, domnul ambasador Nicolae Ecobescu schiţează, în primul rând, background-ul în care s-au derulat acţiunile – lumea postbelică fracţionată de bipolarism, cu focalizare asupra Europei divizată de „Cortina de Fier”. Apoi, identifică principala opţiune strategică a României – distanţarea de Moscova – şi analizează factorii determinanţi în configurarea politicii de independenţă a ţării.

Odată precizat fundamentul politicii externe româneşti, autorul îşi îndreaptă atenţia asupra unor aspecte esenţiale şi a unor evenimente-reper urmărite şi transpuse în faptă de diplomaţia de la Bucureşti: iniţiativele şi demersurile susţinute în cadrul O.N.U., implicarea ţării noastre în crearea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, lupta diplomatică pentru neproliferarea armelor nucleare, deţinerea preşedinţiei Adunării Generale a O.N.U., restabilirea relaţiilor diplomatice cu R.F.G., relaţiile cu China, aspecte ale diplomaţiei multilaterale.

Aflat la venerabila vârstă de 90 de ani, autorul a împletit în chip strălucit experienţa profesională acumulată în înaltele funcţii deţinute (reprezentant al României la Oficiul European O.N.U. din Geneva, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, şef al Protocolului de Stat, ambasador în Grecia, director al Centrului Metodologic de Formare şi Documentare al M.A.E.), cu cercetarea documentelor de arhivă, produsul istoriografic rezultat fiind unul de excepţie.

Nu ne rămâne decât să sperăm că acest veritabil manual de diplomaţie îşi va găsi cât mai mulţi cititori.”

Florian Banu

 

YouTube player

4 thoughts on “Prezentare de carte – Supravieţuirea şi înălţarea ţării – suprema datorie a diplomaţiei române”

  1. Pingback: https://www.advantageja.eu/supplements/phenq-reviews-know-ingredients-pros/

  2. Pingback: แทงบอล 4 ตังค์

  3. Pingback: Mossberg Shotguns

  4. Pingback: superkaya slot login

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top