DUAL 2021

Fundaţia Europeanӑ Titulescu ȋmpreunӑ cu Universitatea Naţionalӑ de Arte București organizeazӑ expoziţia de artӑ vizualӑ DUAL 2021 al cӑrei vernisaj va avea loc pe 14 iunie 2021, la sediul Fundaţiei Europene Nicolae Titulescu.

Pornind de la considerația pe care o avem pentru eminentul om de stat Nicolae Titulescu, ţinând cont de stilul academismului francez cu elemente Art Nouveau al Casei Titulescu, dar și de importanţa unui asemenea demers plastic, a fost selectat un numӑr de opt artiști contemporani ale cӑror lucrӑri sӑ rezoneze conceptual și estetic cu spiritul acestui spaţiu. Așadar, protagoniștii expoziţiei DUAL 2021 sunt urmӑtorii: Lavinia Dima, Daniela Frumușeanu, Mariana Voicu Grumӑzescu, Bogdan Severin Hojbotӑ, Ovidiu Ionescu, Mihai Moldovanu, Maria Negreanu și Ana Maria Rugescu.

Expoziţia se desfӑșoarӑ sub titlul generic DUAL 2021, conducând metaforic spre esenţa componenţei acestui grup, dar și spre caracterul contrastant al spiritului creaţiilor fiecӑrui artist participant: masculin-feminin, grafic-pictural, bidimensional-tridimensional, abstract-figurativ, liber- riguros, s.a.m.d.

Deși baza formӑrii profesionale a artiștilor expozanţi o constituie arta decorativӑ, ȋn multe dintre lucrӑrile prezente, pe lângӑ exploatarea expresivӑ a fibrelor sau suprafeţelor textile, se remarcӑ plӑcerea pentru sculptural și monumental, pentru pictural sau grafic, pentru mix media, dovadӑ incontestabilӑ a interferenţei artelor dintotdeauna. Tehnicile utilizate dezvӑluie o paletӑ generoasӑ de materiale ȋnnobilate de mӑiestria execuţiei și calitatea mesajul transmis. Astfel, sunt abordate cu siguranţӑ și rafinament urmӑtoarele tehnici: mixte, haute-lisse, broderie manualӑ, bronz patinat-cearӑ pierdutӑ, colaj, imprimare serigraficӑ, sculpturӑ textilӑ, porţelan sanitar glazurat, crochet tapestry. Expresie a unitӑţii ȋn diversitate, expoziţia DUAL etaleazӑ publicului un spectacol vizual inedit. Numitorul comun al operelor prezente pe simeze este reprezentat de caracterul unic și profund al acestora.

Accesul în cadrul vernisajului se va face pe bază de invitație.

 

Director de proiect: Adina Renţea

Curator: Daniela Frumușeanu

Procesare digitalӑ afiș: Laura Maria Greaca

Partener media: Modernism

Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociaţia D’arte da Vinci

Expoziţia poate fi vizitatӑ ȋn perioada: 15 iunie – 9 iulie 2021

Locaţie: Fundaţia Europeanӑ Titulescu, Şoseaua Pavel D. Kiseleff, nr. 47, sector 1, București

Program: Luni-Joi: 10.00-15.30, Vineri 10.00-13.00

 

2 thoughts on “DUAL 2021”

  1. Pingback: führerschein kaufen online

  2. Pingback: สั่งดอกไม้ออนไลน์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top