Arhivă evenimente FET 2003

22 ianuarie 2003, Bucureşti – La deschiderea expoziţiei Prietenia franco-germană în imagini, marcând aniversarea a 40 de ani de la încheierea Tratatului de la Elysée (22.01.1963) dintre Republica Franceză şi Republica Federală Germană cu privire la cooperarea franco-germană, semnat de către preşedintele Charles de Gaulle şi cancelarul Konrad Adenauer, au luat cuvântul: Mircea Geoană, ministrul Afacerilor Externe al României; E.S. dl Philippe Etienne, ambasadorul Franţei la Bucuresti şi E.S dr. Armin Hiller, ambasadorul Germaniei la Bucureşti.

27 ianuarie 2003, Geneva – La inaugurarea Salonului Românesc la Palatul Naţiunilor din Geneva, prin dezvelirea unei plăci marcând alegerea omului politic şi diplomatului român Nicolae Titulescu în două rânduri, în 1930 şi 1931, drept preşedinte al celei de-a XI-a şi al celei de-a XII-a Sesiuni ale Adunării Societăţii Naţiunilor, au rostit cuvântări: prof. univ. dr. Adrian Năstase, prim-ministru al României, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, şi Serghei Ordjonikidze, director general al Oficiului pentru Europa al Organizaţiei Naţiunilor Unite – Geneva.

5 martie 2003, Bratislava – Cu ocazia primirii medaliei de aur a Universităţii Komensky din Bratislava, prof. univ. dr. Adrian Năstase, prim-ministru al României, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, rosteşte alocuţiunea Nicolae Titulescu. The European Project: Its History, Present and Future [Nicolae Titulescu. Proiectul european – trecutul, prezentul şi viitorul său]. Universităţii Komensky i-a fost oferit un bust al lui Nicolae Titulescu, realizat de sculptorul Nicolae Doru Drăguşin, albume şi cărţi despre Nicolae Titulescu, semnate de Adrian Năstase şi George G. Potra, iar rectorului Universităţii i-a fost oferită o replică, la scară mică, a statuii, realizată de asemenea de Nicolae Doru Drăguşin, închinată lui Nicolae Titulescu, aşezată pe peluza din faţa Palatului Naţiunilor Unite de la Geneva.

17 martie 2003, Bucureşti – Lansarea volumului Pro si contra Titulescu, ediţie îngrijită de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu. Volumul a fost prezentat de prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; prof. dr. Georgeta Filitti şi editorul lucrării Marcel Popa, directorul Editurii Enciclopedice.

24 aprilie 2003, Bucureşti –  Lansarea lucrării în două volume Curcubeie de Mathila Ghyka, tradusă de prof. dr. Georgeta Filitti. Cartea a fost prezentată de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Neagu Djuvara; prof. univ. dr. Mircea Anghelescu; prof. dr. Georgeta Filitti.

5 mai 2003, Bucureşti – Lansarea lucrării Politica externă în epoca globalizării de Igor Ivanov, ministru al Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse. Lucrarea a fost prezentată de acad. Augustin Buzura, preşedintele Fundaţiei Culturale Române, editorul lucrării şi de acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române.

7 mai 2003, Bucureşti – Workshopul Provocări moderne pentru diplomaţie, cu participarea lui Hans Peter Schneider, prim-consilier al Ambasadei Germaniei la Bucureşti. Manifestarea s-a înscris în cadrul Seminarului diplomatic organizat (5–11 mai) de către Asociaţia Studenţilor Europeni şi International Politics Working Group, sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe, şi cu sprijinul Iniţiativei Central Europene. Au participat 27 de studenţi străini din 15 ţări europene.

9 mai 2003, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, sub înaltul patronaj al dlui prof. univ. dr. Adrian Năstase, prim-ministru al României, au organizat Ziua Europei. Au participat şi au luat cuvântul: E.S. dl ambasador Jonathan Scheele, şeful Delegaţiei Comisiei Europene din România; E.S. dna Dora Grossomanidu, ambasador al Republicii Elene, preşedinte în exerciţiu al Uniunii Europene; acad. Dan Berindei, membru al Consiliului Fundaţiei Europene Titulescu; Hildegard Puwak, ministrul Integrării Europene, acad. Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii si Cultelor.

23 mai 2003, Bucureşti – Lansarea volumului Rolul diplomatic al fanarioţilor de I.C. Filitti; traducere de prof. dr. Georgeta Filitti. Cartea a fost prezentată de acad. Florin Constantiniu şi acad. Paul Cernovodeanu.

10 iunie 2003, Bucureşti – Expoziţia Nicolae Titulescu organizată la Muzeul Parlamentului de Camera Deputaţilor, împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu, Ministerul Culturii şi Cultelor, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Olteniei din Craiova. La inaugurarea expoziţiei a vorbit prof. univ. dr. Adrian Năstase, prim-ministru al României, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu.

13 iunie 2003, Bucureşti – Seminarul Avantajele si dezavantajele globalizării în România organizat de Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale şi Fundaţia Friedrich Naumann, împreună cu World University Service. Cuvântul de salut a fost rostit de Wolfgang John, director FNSt pentru România. Temele dezbaterilor au fost: Integrarea României în comunitatea internaţională – Teodor Meleşcanu, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale; Transportul şi comunicarea – rolul lor în pregătirea globalizării – Aleodor Frâncu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, şi Mircea Coman; Progresele globalizării economice – prof. univ. dr. Mircea Coşea; Societatea mondială a cunoaşterii – Hans Joachim Hug, World University Service; Exportul culturii sau inculturii prin globalizare – Ion Bogdan Lefter, director al publicaţiei „Observatorul Cultural“.

19 iunie 2003, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Institutul Român de Studii Internaţionale „Nicolae Titulescu“ au organizat masa rotundă pe tema Interoperability and Military Cooperation, avându-l ca invitat pe Lt. Col. Erkki Pekonen din Finlanda. Au participat specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai corpului diplomatic, experţi în probleme militare şi de securitate, reprezentanţi ai mass-media.

2 iulie 2003, Bucureşti – Lansarea volumului Nicolae Titulescu – Nicolae Raicoviceanu. Mărturiile unei prietenii de Nicolae Petrescu, Emil Păunescu, George G. Potra, apărut sub egida Fundaţiei Europene Titulescu. Au prezentat volumul prof. univ. dr. Ioan Scurtu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

4 septembrie 2003, Bucureşti – Conferinţa primului-ministru al Danemarcei, E.S. dl Anders Fogh Rasmussen, cu tema: Relaţia transatlantică – extinderea NATO şi a Uniunii Europene.

26 septembrie 2003, Bucureşti – Conferinţa domnului Pavol Hrušovsky, preşedintele Consiliului Naţional al Republicii Slovace, cu tema: Rolul parlamentelor naţionale în integrarea europeană, cu participarea corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, a presei şi mediilor universitare.

30 septembrie 2003, Strasbourg – Conferinţa prof. univ. dr. Adrian Năstase, prim-ministru al României, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu: Nicolae Titulescu, ancien Président de la Société des Nations. Sa vie, son oeuvre, ţinută la Universitatea Robert Schuman.

5 noiembrie 2003, Bucureşti – Fundaţia Universitară a Mării Negre, împreună cu Fundaţia Europeană Titulescu, au inaugurat o suită de manifestări destinate tinerilor sub titulatura Cenaclul juniorilor de la Marea Neagră. Tema discuţiei: Ce drum al vieţii voi urma? Coordonatorul acestei iniţiative pentru tineret: acad. Mircea Maliţa, preşedinte al Fundaţiei Universitare a Mării Negre.

11 noiembrie 2003, Bucureşti – Lansarea volumului România – Vatican. Relaţii diplomatice. Vol. I, 1920–1950. Au rostit alocuţiuni: Mircea Geoană, ministrul Afacerilor Externe; acad. Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor; E.S. dl Jean-Claude Perisset, Nunţiul Apostolic în România; George G. Potra, directorul executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

18 noiembrie 2003, Bucureşti – Lansarea volumului România – Polonia. Relaţii diplomatice, vol. I (1918–1939). Au participat şi au luat cuvântul: Marek Siwieč, ministru, consilier al preşedintelui Republicii Polone pentru probleme de securitate naţională; Ioan Talpeş, consilier prezidenţial pentru securitate naţională; Jacek Paliszewski, ambasador al Poloniei la Bucureşti; Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

21 noiembrie 2003, Bucureşti – Sesiunea ştiinţifică 85 de ani de la Marea Unire din 1918, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“, Arhivele Naţionale ale României şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Au participat cu comunicări: Gh. Constantin: 1918 – anul autodeterminării popoarelor europene; prof. univ. dr. Ioan Scurtu, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga“: O problemă controversată: Ion I.C. Brătianu şi Tratatul minorităţilor; drd. Ioana Grigorie: Contribuţia Partidului Naţional Român din Bucovina la desăvârşirea Marii Uniri; drd. Octavian Dascăl: Rolul Sfatului Ţării în înfăptuirea unirii Basarabiei cu România; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu: Opinia publică românească între autodeterminare şi Tratatul de alianţă din 1916.

25 noiembrie 2003, Bucureşti – În Aula Academiei Române, Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Academia Română, a organizat conferinţa Justiţia internaţională în zilele noastre, invitat Francisco Rezek, judecător la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga.

2 decembrie 2003, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Fundaţia Universitară a Mării Negre au organizat Cenaclul juniorilor de la Marea Neagră; invitat: deputatul Varujan Pambuccian, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

4 decembrie 2003, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu a organizat conferinţa Europa, susţinută de Dominique Strauss-Kahn, deputat, membru al Adunării Naţionale a Franţei.

16 decembrie 2003, Bucureşti – Masa rotundă cu tema Relaţiile politice şi economice ale României cu Rusia şi alţi parteneri din Est. Percepţii internaţionale privind raporturile româno-ruse, organizată de Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, moderată de ambasador Cristian Diaconescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, cu participarea unor diplomaţi şi oameni de ştiinţă, printre care cosmonaut Dumitru Prunariu, ambasador Nicolae Ecobescu, consilier Vasile Buga.

18 decembrie 2003, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat conferinţa susţinută de Onno Simons, adjunct al şefului delegaţiei Comisiei Europene de la Bucureşti, cu tema The European Commission Regular Report; Romania’s Agenda for Accession. 

1 thought on “Arhivă evenimente FET 2003”

  1. Pingback: forex-fiesta.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top