Arhivă evenimente FET 2004

14 ianuarie 2004, Bucureşti – Fundaţia Universitară „Marea Neagră” şi Fundaţia Europeană Titulescu au organizat Cenaclul juniorilor de la Marea Neagră; invitat: acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici.

24 ianuarie 2004, Bucureşti Cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la Unirea Principatelor – 24 ianuarie 1859, a conferenţiat acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Istorie şi Arheologie al Academiei Române.

10 februarie 2004, Bucureşti Lansarea volumului Nicolae Titulescu – Opera politico-diplomatică, iulie 1927–iulie 1928, partea I şi partea a II-a. Au prezentat lucrarea: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei; prof. univ. dr. Constantin Buşe, prorector al Universităţii Bucureşti; prof. univ. dr. Ioan Chiper; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

16 martie 2004, Bucureşti Conferinţa E.S. dl Vladimir Spidla, prim-ministru al Republicii Cehe, cu tema Relaţiile ceho-române în lumina extinderii EU şi NATO.

17 martie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, Asociaţia Culturală România în Lume şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au patronat simpozionul cu tema Drumul spre centru – în căutarea identităţii naţionale, structurat pe trei secţiuni: Spiritualitate românească; Imaginea României prin politica externă; Economia românească în competiţia internaţională.

19 martie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Secţia de Integrare Europeană a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au organizat conferinţa dr. Robert Owen, profesor la Universitatea din Nantes, pe tema Globalization, European Integration and Stakes of UE Enlargement.

24 martie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Secţia de Integrare Europeană a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au lansat cartea Economia integrării europene, prezentată de dr. Napoleon Pop şi dr. Ionuţ Popescu.

25 martie 2004, Bucureşti Fundaţia Universitară a Mării Negre, în colaborare cu Fundaţia Europeană Titulescu, au organizat o masă rotundă cu participare internaţională, cu tema L’humanité à l’heure des grands proces: globalisation et régionalisation.

26 martie 2004, Bucureşti Lansarea volumului Aromânii în optica albano-română de Kopi Kycyku. Lucrarea a fost prezentată de către: prof. univ. dr. Stelian Brezeanu, dr. Victor Crăciun şi dr. Hristu Cândroveanu.

27 aprilie 2004, Bucureşti Masa rotundă cu tema 40 de ani de la adoptarea Declaraţiei cu privire la poziţia PMR în problemele mişcării muncitoreşti şi comuniste internaţionale, bucurându-se de participarea a 40 de diplomaţi, analişti politici, istorici, ziarişti.

3 mai 2004, Bucureşti E.S. dl Wolfgang Schussel, Cancelar Federal al Republicii Austria, a conferenţiat pe tema Perspective pentru Europa după 1 mai 2004, prezentând în premieră părerea Austriei despre lărgirea Europei şi ţările noului val din 1 mai 2004. La conferinţă au participat miniştri, ambasadori ai statelor europene la Bucureşti, analişti politici, un număr mare de jurnalişti şi diplomaţi.

7 mai 2004, Bucureşti – Manifestare ocazionată de Ziua Europei. La eveniment au conferenţiat: Brian McElduff, adjunct al şefului misiunii diplomatice a Irlandei la Bucureşti, preşedinte în exerciţiu al Uniunii Europene; acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române; Alexandru Fărcaş, ministrul Integrării Europene, Simona Maia Teodoroiu, secretar de stat la Ministerul Justiţiei. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa ambasadorilor statelor europene acreditaţi la Bucureşti, diplomaţi, cadre universitare, jurnalişti.

11 mai 2004, Bucureşti Conferinţa E.S. dl Goran Persson, prim-ministru al Regatului Suediei, cu tema România şi Suedia, parteneri în Uniunea Europeană. La conferinţă au participat membri ai guvernului român, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, analişti politici, profesori şi studenţi, ziarişti de la televiziunile şi cotidienele din Bucureşti.

13 mai 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, împreună cu Fundaţia Universitară a Mării Negre şi Young European Movement (Berlin), au organizat seminarul studenţesc interactiv EU-X. Europe’s Architecture after the 2004 Enlargement. Au conferenţiat: acad. Mircea Maliţa, preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Negre, dr. Hubert Duhot, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris, Monika Wyscka, ataşat de presă al Ambasadei Poloniei la Bucureşti etc. La acest seminar au participat studenţi români, precum şi studenţi din alte 5 ţări.

13 mai 2004, Bucureşti Seminarul româno-albanez, cu participarea E.S. ambasadorul Albaniei la Bucureşti şi a numeroşi istorici şi ziarişti.

17 mai 2004, Bucureşti Lansarea lucrării Două Europe – Un divorţ intelectual, academicianul Răzvan Theodorescu în dialog cu istoricul Kopi Kyçyku. Volumul a fost prezentat de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; ambasador Nicolae Ecobescu; acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române; prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea.

2 iunie 2004, Bucureşti Lansarea lucrării lui Charles Zorgbibe, Wilson – un Cruciat la Casa Albă, prezentată de prof. univ. dr. Constantin Buşe; prof. univ. dr Ion Calafeteanu; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

11 iunie 2004, Bucureşti Lansarea lucrării Curtea Penală Internaţională de Victor Ponta şi Daniela Coman, prezentată de George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion Diaconu; prof. univ. dr. Raluca Beşteliu; dr. Ion Neagu.

25 iunie 2004, Bucureşti Sesiunea de comunicări cu tema Dimensiunea europeană a politicii domnitorului Ştefan cel Mare, dedicată împlinirii a 500 de ani de la dispariţia marelui voevod. Au conferenţiat: acad. Mircea Maliţa; acad. Răzvan Theodorescu; prof. univ. dr. Constantin Rezachievici; col. dr. Petre Otu.

29 iunie 2004, Bucureşti Lansarea cărţii Elemente fundamentale de drept internaţional de Adrian Severin. Au vorbit prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu şi prof. dr. Victor Babiuc.

30 iunie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu a organizat, în colaborare cu Muzeul Sportului şi Ambasada Repubicii Elene la Bucureşti, simpozionul cu tema Olimpiadele şi ideea de pace. Conceptul armistiţiului olimpic. Au conferenţiat: Nikos Papadopoulos, consilier al Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti; Alexandru Mironov, secretar general al Comisiei Naţionale Române pentru UNESCO; Nicolae Petrescu, directorul Muzeului Sportului; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu şi campionii olimpici ai României: Leon Rotman; Sanda Toma şi Mihaela Peneş.

6 iulie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Editura Enciclopedică au lansat volumul prof. univ. dr. Liviu Maior, Românii în Armata Habsburgică. Lucrarea a fost prezentată de către: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Corneliu Mihai Lungu, director general al Arhivelor Naţionale Istorice Centrale; general dr. Mihail E. Ionescu.

14 iulie 2004, Bucureşit Lansarea volumului Tratatul între România şi Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Trecut şi prezent de ambasador Aurel Preda-Mătăsaru. Lucrarea a fost prezentată de către prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, prof. univ. dr. Ion M. Anghel; Ilie Ivan, ministru consilier în Ministerul Afacerilor Externe; George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu.

20 august 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, împreună cu Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au organizat masa rotundă cu tema 23 august 1944 Premise, context, semnificaţii, consecinţe, evaluări istorice coordonată de prof. univ. dr. Gh. Buzatu, la care au avut intervenţii istoricii: prof. dr. Alexandru Duţu; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu; general (r) dr. Niculae Spiroiu; prof. Ilie Drugă; prof. dr. Radu Ciuceanu.

24 august 2004, Bucureşti Lansarea lucrării Social-democraţia contemporană, între tradiţie şi globalizare, editată de Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai” şi prezentată de dr. Adrian Severin, director coordonator al ISD.

27 august 2004, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu, împreună Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, a organizat seminarul cu tema Personalitatea politică şi intelectuală a lui Ion I.C. Brătianu, prilejuit de împlinirea a 140 de ani de la naşterea ilustrului om de stat şi diplomat. Manifestarea a fost coordonată de prof. univ. dr. Ioan Scurtu; au susţinut intervenţii: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; acad. Dan Berindei, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. univ. dr. Ioan Bulei; prof. univ dr. Ion Calafeteanu; publicistul Radu Baltazar.

6 septembrie 2004, Bucureşti – Simpozionul ştiinţific marcând împlinirea a 70 de ani de la semnarea Pactului Balcanic (Înţelegerii Balcanice) – Balkan Understanding – History and Present – organizat sub auspiciile Preşedinţiei în exerciţiu a Procesului de Cooperare Sud-Est Europeană şi a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. Au luat cuvântul: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; prof. univ. dr. Ion Calafeteanu.

23 septembrie 2004, Bucureşti – Expoziţia sculptorului Ion Sideri, cu tema Mitologie şi olimpism. La vernisaj au luat cuvântul: Cristian Ţopescu, Virgiliu Z. Teodorescu şi Octavian Vintilă, invitaţi de onoare fiind campionii olimpici Iolanda Balaş, Elisabeta Lipă şi Leon Rotman.

23 septembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit dezbaterea cu tema Metode de delimitare în jurisprudenţa Curţii Internaţionale de Justiţie, relevanţa acestora în problematica delimitării spaţiilor maritime ale României şi Ucrainei în Marea Neagră, având ca invitat de onoare pe E.S. ambasador dr. Mohammed Bedjaoui, judecător, fost preşedinte al Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga.

23 septembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Drept Internaţional a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au găzduit masa rotundă cu tema Current EU Policy Issues: a UK Perspective; moderator: dr. Philippa Sherrington, director al Departamentului de Politici şi Studii Internaţionale al Universităţii din Warwick.

1 octombrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Republicii Bulgaria la Bucureşti au organizat sesiunea de comunicări cu tema Repere istorice şi perspective în relaţiile dintre România si Bulgaria, manifestare dedicată împlinirii a 125 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale.

5 octombrie 2004, Bucureşti – Lansarea volumului La Moldavie – histoire tragique d’une region europeene de Jean Nouzille. Lucrarea a fost prezentată de acad. Dan Berindei, preşedinte al Secţiei de Istorie şi Arheologie a Academiei Române; general dr. Mihai E. Ionescu; prof. univ. dr. Mihai Retegan.

5 octombrie 2004, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat, împreună cu Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti, sesiunea de comunicări Raporturile României cu R.P. Chineză. Reperele istorice şi perspectivele cooperării. 55 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice (5 octombrie 1949). Au luat cuvântul: ambasadorul R.P. Chineze la Bucureşti; Florea Dumitrescu şi Nicolae Gavrilescu, foşti ambasadori ai României la Beijing, alţi diplomaţi, economişti, ziarişti.

6 octombrie 2004, Bucureşti Lansarea volumului Nicolae Titulescu, Drept civil. Au luat cuvântul: George G. Potra, coordonatorul colecţiei Nicolae Titulescu – Opera ştiinţifică; prof. univ. dr. Nicolae Turcu, preşedintele Secţiei de Drept Privat a Consiliului Legislativ; prof. univ. dr. Victor Babiuc, preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ a României; Dorel Pădurariu, director general adjunct al Editurii All Beck; prof. univ. dr. Vasile Val Popa, consilier la Consiliul Legislativ.

4 noiembrie 2004, Bucureşti Lansarea lucrării prof. dr. Constantin Iordan Venizelos şi românii. Volumul s-a bucurat de comentarii făcute de: George G. Potra, director executiv al Fundaţiei Europene Titulescu; prof. dr. Georgeta Filitti, Nikos Papadopoulos, consilier al Ambasadei Republicii Elene la Bucureşti; Elena Lazăr, director al Editurii Omonia, editorul lucrării.

9 noiembrie 2004, Bucureşti – Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Relaţii Internaţionale a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat masa rotundă cu tema Alegerile din Statele Unite ale Americii – premise, rezultate, urmări previzibile. Cuvântul introductiv a aparţinut dlui ambasador Mircea Mitran.

16 noiembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, împreună cu Secţia de Relaţii Internaţionale a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, au organizat masa rotunda Relaţiile cu Republica Moldova – elemente comune şi elemente specifice in drumul către Europa. Expunerea introductivă a fost ţinută de ambasador Ion Bistreanu.

23 noiembrie 2004, Bucureşti -Masa rotundă cu tema România, membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Ion C. Popescu, expert internaţional în problematica ONU, a susţinut cuvântul introductiv.

9 decembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu, în colaborare cu Institutul Social-Democrat „Ovidiu Şincai“, au organizat lansarea volumului prof. univ. dr. Adrian Năstase – Victoria normalităţii Construirea României europene. Au prezentat lucrarea prof. univ. dr. Adrian Severin; prof. univ. dr. Vasile Secăreş şi dr. Vladimir Pasti.

13 decembrie 2004, Bucureşti Fundaţia Europeană Titulescu şi Secţia de Relaţii Internaţionale a Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale au organizat seminarul Delimitări maritime în practica recentă a Curţii Internaţionale de Justiţie. Regimul insulelor. Expunerea introductivă a fost susţinută de dr. Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Străine.

15 decembrie 2004, Bucureşti Lansarea lucrării dr. Virgiliu Z. Teodorescu, Întru cinstirea lui Ştefan cel Mare. Simboluri de for public dedicate memoriei sale.

Scroll to Top