Fundaţia Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, a organizat colocviul Emil Turdeanu şi diplomaţia culturală românească în Balcani:

–          Moştenirea culturală a lui Emil Turdeanu, comunicare susţinută de Emil Păunescu;

–          Lansarea lucrării Dumitru Berciu şi Institutul Român din Albania prezentată de Bogdan Tănăsescu;

–          Inaugurarea expoziţiei Centenarul Emil Turdeanu.

Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR.

Au luat cuvântul: ambasador Ion M. Anghel; Ileana Comănescu; George Apostoiu, ministru-consilier; ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. univ. Ion Avram; Traian Pleşca, ministru-consilier.