Activităţi CSS 2012

12 ianuarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema Schimbări la vârful piramidei puterilor lumii, susţinută de ambasador Valeriu Tudor, urmată de întrebări şi comentarii. Au vorbit: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR; ambasador Ion Mirescu; prof. univ. Ion Avram; Adrian Dobre, secretar general al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Ion M. Anghel; ambasador Constantin Vlad, membru AOŞR; ambasador Nicolae Ecobescu; ministru-consilier Li Ming, Ambasada R.P. Chineze; ambasador Ion Porojan; ambasador Ion Floroiu; ambasador Constantin Niţu.

26 ianuarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu  – Conferinţa cu tema Tehnologia informaţiei în spaţiul românesc – o provocare, susţinută de prof. dr. Vasile Baltac, preşedinte CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), urmată de întrebări şi răspunsuri. Moderator: Adrian Dobre, secretar general al Fundaţiei Europene Titulescu, director al Camerei de Comerţ britanico-române. Au luat cuvântul: ambasador Valeriu Tudor; ambasador Constantin Vlad; Cristina Vasiloiu, publicist, membru al Consiliului FET.

2 februarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Seminarul cu tema Islamismul în Europa. Modificări etno-culturale în demografia continentului. Prezent şi perspective, conferinţă susţinută de ambasador Ion Porojan; coreferat prezentat de consilier Mioara Porojan, urmată de dezbateri. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: Mircea Aldea, ministru-consilier; Valeriu Tudor, ambasador; George Stănescu, analist economic; Paraschiva Bădescu, ambasador; Ion Floroiu, ambasador; George Apostoiu, ministru-consilier; Constantin Ghirdă, ambasador; Ion Buzatu, ministru-consilier; Ion Gostian, consilier; Ion Lupu, ministru-consilier; Constantin Vlad, ambasador; Traian Pleşca, ministru-consilier.

8 februarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu –  Masa rotundă prilejuită de lansarea lucrărilor acad. Dan Berindei: Ioan Hudiţă: Jurnal politic (7 martie–2 august 1945), vol. XIV şi Politică externă şi diplomaţi la începuturile României moderne. Moderator: George G. Potra, membru AOŞR, director al Fundaţiei Europene Titulescu. Au vorbit: George G. Potra; prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu; acad. Florin Constantiniu; prof. univ. dr. Ioan Calafeteanu, director adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie.

16 februarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă New Media – Social Media. Comunicare fără limite în era digitală. Moderator: Octavian Ştireanu, membru al Consiliului FET, director al ziarului „Azi“. Au avut intervenţii: Andreea Nicolescu, director executiv, AVN Consulting Now you Know; Diana Graepel, expert, Agenţia Funky Business; prof. dr. Vasile Baltac, preşedinte CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies); Dan Cărbunaru, director, Calea Europeană; ec. Cristina Vasiloiu, publicist; George Apostoiu, ministru-consilier; Traian Pleşca, ministru-consilier; Alin Spânu, istoric; Adrian Dobre, secretar general al FET; George Stănescu, analist economic; Bogdan Gavrilă, analist IT; ambasador Valeriu Tudor.

23 februarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Colocviul Emil Turdeanu şi diplomaţia culturală românească în Balcani:

–         Moştenirea culturală a lui Emil Turdeanu, comunicare susţinută de Emil Păunescu;

–         Lansarea lucrării Dumitru Berciu şi Institutul Român din Albania prezentată de Bogdan Tănăsescu;

–         Inaugurarea expoziţiei Centenarul Emil Turdeanu.

Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au luat cuvântul: ambasador Ion M. Anghel; Ileana Comănescu; George Apostoiu, ministru-consilier; ambasador Constantin Vlad; ambasador Nicolae Ecobescu; prof. univ. Ion Avram; Traian Pleşca, ministru-consilier.

29 februarie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Lansarea lucrării Dosarul Transnistria – istoria unui „conflict îngheţat“ de Corneliu Filip. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR Au luat cuvântul: prof. George G. Potra; Ioan Popa, publicist, redactor şef al revistei „Periscop“; prof. dr. Dan Dungaciu, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale; ambasador Ion Bistreanu; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; ministru-consilier Mircea Aldea; ambasador Ion Porojan; prof. univ. dr. Ion Coja; dr. Corneliu Filip, autorul lucrării.

12 martie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Radiografia alegerilor prezidenţiale din Rusia. Un punct de vedere echilibrat. De la promisiuni la perspective – vocile Puterii, vocile Opoziţiei. Diversitatea reacţiilor externe. Rezultatul alegerilor şi consecinţe pe plan regional şi internaţional. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Raportori: Ioan Porojan, ambasador; Mioara Porojan, consilier. S-a dat citire unui referat trimis de Adrian Severin, europarlamentar, fost ministru de Externe. Au luat cuvântul la dezbateri: Valeriu Tudor, ambasador; George Stănescu, analist economic; col. (r) Nicolae Dolghin; prof. univ. Radu Ştefan Vergatti; Paraschiva Bădescu, ambasador; Adrian Dobre, secretar general FET. Au fost prezenţi ambasadorii: Ion Porojan, Nicolae Niţu, Aurel Turbăceanu, Nicolae Ecobescu, Gheorghe Micu, Izidor Urian, Valeriu Tudor, Paraschiva Bădescu, Lucian Petrescu, Aureliu-Ioan Lazăr.

19 martie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Colocviul Elena Văcărescu şi diplomaţia culturală românească – o vocaţie, o misiune, comunicare susţinută de prof. univ. dr. Viorica Moisuc. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. A fost prezentată o expoziţie de mărturii foto-documentare.

 23 martie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Evoluţii globale în viziunea unor politologi americani (George Friedman), prezentate de prof. univ. dr. Sergiu Tămaş. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: George G. Potra; col. (r) Nicolae Dolghin; ambasador Constantin Vlad; ambasador Ion Mirescu; dr. Geo Stroe, preşedinte Fundaţia Academia Dacoromână; ambasador Paraschiva Bădescu; George Stănescu, analist economic; Mihai Prepeliţă, scriitor.

28 martie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Globalizare şi cultură,  cu prilejul lansării volumelor: Ultimul canibal. Jurnal de antropolog de Hanna Bota şi Peregrin pe cinci continente de Pompiliu Manea. Moderator: ambasador Neagu Udroiu. Au participat: acad. Gleb Drăgan, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române; Ion Bogdan Lefter, critic literar; Emil Lungeanu, scriitor; Ioan Barbu; Ion Andreiţă, scriitor.

4 aprilie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Lansarea lucrărilor Succesiunea statelor în dreptul internaţional. Caz particular: Republica Moldova şi „Succesiunea“ Federaţiei Ruse la Convenţia de la Belgrad cu privire la regimul navigaţiei pe Dunăre (1848) şi la Comisia Dunării, autor: Titus Corlăţean. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: prof. univ. dr. Bogdan Aurescu, secretar de Stat în MAE; prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu; prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador; preşedinte al Asociaţiei Ambasadorilor şi Diplomaţilor de Carieră.

19 aprilie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, comunicare prezentată de ambasador Tudor Panţîru, deputat în Parlamentul României, reprezentant al Republicii Moldova. Moderator: Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: dr. Ion Constantin, istoric; ambasador Paraschiva Bădescu; general (r) Niculae Spiroiu; ambasador Ion Porojan; ambasador Aurel Preda-Mătăsaru; consilier Mircea Aldea; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Ioan Sbârnă.

10 mai 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă cu tema Alegerile prezidenţiale din Franţa. După 17 ani din nou un preşedinte socialist. Consideraţii de George Apostoiu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au vorbit: Ioan Lupu, ministru-consilier; Adrian Niculescu, lector universitar SNSPA; Ion Marinuţă, Liga de cooperare România–Franţa; Traian Pleşca, ministru-consilier; Ştefan Zainea, publicist.

11 mai 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea ocazionată de lansarea lucrării Argumentul nuclear în politica externă a statelor de Rodica Dinulescu. Moderator: ambasador Paraschiva Bădescu. Au luat cuvântul: Ioan Mircea Paşcu, europarlamentar, fost ministru al Apărării; Nineta Bărbulescu, director, Direcţia OSCE, Consiliul Europei, Drepturile Omului, Riscuri Asimetrice şi Neproliferare din MAE; ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Constantin Ene; ambasador Constantin Vlad; George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Radu Homescu.

31 mai 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea pe marginea expunerii Implicaţiile şi riscurile dictaturii austerităţii, susţinută de Adrian-Marius Dobre, director, Camera de Comerţ Britanico-Română. Moderator: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au participat cu întrebări şi comentarii: ambasador Valeriu Tudor; George Stănescu, ecomonist; Gheorghe Chivu, preot; prof. univ. Ion Avram; prof. univ. dr. Viorica Moisuc; Ion Buzatu, consilier; ambasador Pavel Platona; George Apostoiu, ministru-consilier; ambasador Ioan Emil Vasiliu.

7 iunie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Summit-ul NATO de la Chicago. Obiective şi posibilităţi. Moderator: Adrian-Marius Dobre, secretar general al Fundaţiei Europene Titulescu, director al Camerei de Comerţ Britanico-Română. Au vorbit: Adrian-Marius Dobre; general locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, comandant–rector al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I“; Dan Necolaescu, directorul Direcţiei Politici de Securitate din MAE; lect. univ. dr. Daniel Ghiba, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, directorul Şcolii de studii postuniversitare al Departamentului Operaţii Întrunite şi Studii de Securitate (Transformarea NATO); Simona Soare, cadru didactic asociat, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (Scutul antirachetă în contextul Summit-ului de la Chicago); Dana Marca, vicepreşedinte Global Focus (Relaţia NATO–Rusia); general (r) Mircea Chelaru.

11 octombrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Cursa pentru Casa Albă. Asaltul final. Moderator: George G. Potra, directorul Fundaţiei Europene Titulescu, membru corespondent al AOŞR. În dialog Neagu Udroiu, ambasador–Nicolae Melinescu, publicist, analist de politică externă. Au mai participat la dezbateri: ambasador Constantin Vlad; ambasador Ion Mirescu; ambasador Alexandru Niculescu; ambasador Ion Porojan; Adrian-Marius Dobre, economist, secretar general al Fundaţiei Europene Titulescu; ambasador Valeriu Tudor; ambasador Paraschiva Bădescu; preot-paroh Gheorghe Chivu.

25 octombrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Lansarea lucrării Românii, Basarabia şi Transnistria de Ioan Popa şi Luiza Popa, ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au luat cuvântul: George G. Potra; prof. univ. dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei; prof. univ. dr. Mihai Miron, ex-preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti; prof. univ. dr. Vasile Morar, Universitatea Bucureşti; ambasador Neagu Udroiu; colonel Ion Pavel, editor.

30 octombrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Masa rotundă prilejuită lansarea lucrării Cultura şi drepturile omului. Identitate, diversitate, multiculturalism de Ion Diaconu. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Au luat cuvântul: George G. Potra; ambasador Ion M. Anghel; ambasador Constantin Vlad; ambasador Neagu Udroiu; ministru-consilier Traian Pleşca; ambasador Paraschiva Bădescu; prof. Antoaneta Stoica.

22 noiembrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Simpozionul cu tema 40 de ani de la debutul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. DIPOLI (noiembrie 1972–iunie 1973). Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, membru AOŞR. Contribuţii prezentate de: ambasador Nicolae Ecobescu; ambasador Sergiu Celac, fost ministru de Externe; ambasador Paraschiva Bădescu; ambasador Constantin Vlad; ambasador Ion Diaconu (contribuţie citită de Paraschiva Bădescu).

29 noiembrie 2012, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Bugetul Uniunii Europene în exerciţiul 2014–2020. Controverse, negocieri şi rezultatele unui compromis. Moderator: Adrian Marius Dobre, secretar general al Fundaţiei Europene Titulescu, director al Camerei de Comerţ britanico-române. Contribuţii prezentate de: prof. univ. dr. Daniel Dăianu; conf. univ. dr. George Angliţoiu; Marius Stoian şi Niels Schnecker – publicişti; Adrian Severin, europarlamentar.

7 thoughts on “Activităţi CSS 2012”

  1. Pingback: สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

  2. Pingback: pgslot

  3. Pingback: slot88 jackpot

  4. Pingback: SETTEE BET คือ เวปหวยยอดนิยม จ่ายหนักจัดเต็ม

  5. Pingback: 무료웹툰

  6. Pingback: over at this website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top