Activităţi CSS 2013

31 ianuarie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Pagini documentare revelatorii privind relaţiile româno-sovietice în anii ’40–’60, ocazionată de lansarea lucrărilor: Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin. 1944–1952, editori Dan Cătănuş, Vasile Buga şi O vară fierbinte în relaţiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, editor Vasile Buga. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, m.c. AOŞR. Au luat cuvântul: prof. George G. Potra; Radu Ciuceanu, preşedinte al INST; conf. univ. dr. Octavian Roske, secretar ştiinţific al INST; Nicolae Ecobescu, ambasador; Corneliu Vlad, publicist, analist politic; prof. univ. dr. Ion Avram; ambasador Constantin Vlad, membru AOŞR; prof. univ. dr. Ştefan Vergatti; ambasador Ion Porojan; prof. dr. Vasile Buga; prof. dr. Dan Cătănuş, cercetător.

7 martie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema America 2013 văzută de aproape. În dialog publiciştii Neagu Udroiu–Nicolae Melinescu. Au participat cu intervenţii: Constantin Vlad, ambasador; Alexandru Niculescu, ambasador; Eugen Zainea, publicist; Ioan Mirescu, ambasador; Antoaneta Stoica, profesoară. Moderator: Neagu Udroiu.

14 martie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Viziuni şi perspective privind neoliberalismul. Un punct de vedere pe marginea lucrării Sfârşitul istoriei şi neoliberalism de-a pururi?! şi Studiu de caz: România după 22 de ani de neoliberalism. Autori: prof. dr. Marius Băcescu, ing. Daniil Dragoş. Moderator: ambasador Valeriu Tudor. Au luat cuvântul: prof. dr. Marius Băcescu; ambasador Florea Dumitrescu; ambasador Constantin Vlad; cons. ec. Victor Ionaşcu; prof. dr. Vasile Baltac, preşedinte CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies); Eugen Zainea, publicist; ing. Daniil Dragoş; ambasador Valeriu Tudor.

11 aprilie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Tensiunile din Peninsula Coreeană – încotro? Evaluări şi perspective. Moderator: George G. Potra, director al Fundaţiei Europene Titulescu, m.c. AOŞR. Au luat cuvântul: George G. Potra; Romulus Ioan Budura, ambasador; Paraschiva Bădescu, ambasador; gen. Mircea Chelaru, fost şef al Statului Major General; Constantin Vlad, ambasador; Marcela Lazăr, ministru-consilier; Isidor Urian, ambasador; Ion Goriţă, ambasador; Nicolae Ropotean, ambasador; Olivia Cosma, cercetător la Institutul de Fizică Atomică Măgurele, expert internaţional.

15 mai 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Conferinţa cu tema Franţa. Un an de guvernare socialistă. Tentative şi limite, susţinută de George Apostoiu. Moderator: prof. univ. dr. Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat la dezbateri: gen. Constantin Săvoiu; gen. Niculae Spiroiu; Ioan Lupu, ministru-consilier.

7 iunie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Euroscepticismul – o nouă doctrină în Europa?. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat: d- Renate Weber, europarlamentar, Adrian Severin, europarlamentar, prof.univ.dr. Paul Dobrescu, SNSPA, şi conf.univ.dr. Marius Pieleanu, sociolog.

13 iunie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Conferinţa cu tema Prima confiscare oficială a lui Nicolae Titulescu, susţinută de George G. Potra. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu.

19 iunie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Kosovo – principii contra pragmatism. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat: George Ciamba, secretar de stat pentru afaceri europene, MAE, Gheorghe Micu şi Nicolae Niţu, foşti ambasadori, Oana Popescu, directorul Asociaţiei Global Focus Center, şi Ştefan Popescu, cercetător asociat la Universitatea Paris I.

3 iulie 2013, București, Casa Titulescu – Dezbaterea cu tema Petarda persană. Moderator: prof.univ.dr. Adrian Năstase, preşedintele Fundaţiei Europene Titulescu. Au participat: Mihail Dobre, secretar de stat pentru afaceri globale, MAE, Liviu Mureşan, preşedintele executiv al Fundaţiei Eurisc, Vasile Simileanu, directorul revistei Geopolitica, Corneliu Vlad, publicist, Carmen Gavrilă, jurnalist Radio România. La dezbatere a participat şi E.S. dl. Bahador Aminian Jazi, ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti.

8 august 2013, București, Casa Titulescu – Fundația Europeană Titulescu, Centrul de Studii Strategice, Middle East Political and Economical Institute şi Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea” au organizat dezbaterea cu tema Orientul Mijlociu: provocări şi certitudini. Moderator: Vasile Simileanu, director al revistei Geopolitica. Invitați speciali: E.S. ing. dr. Musa MAYTAH, fost ministru pentru dezvoltare politică, preşedintele Camerei de Comerţ Iordaniano-Poloneză și prof. univ. dr. Musa SHTEIWI, director al Centrului de Studii Strategice, Universitatea Iordaniană. La dezbatere a participat și E.S. Bahador Aminian Jazi, ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti.

25 septembrie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu, orele 16 :00 – Fundaţia Europeană Titulescu şi Centrul de Studii Strategice a organizat dezbaterea cu tema Siria – cronica unui conflict amânat. Expuneri introductive: dl. ambasador Aurel Turbăceanu, d-na lector univ.dr. Laura Sitaru, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea Bucureşti, şi dl. Radu ŞERBĂNESCU, referent Oficiul pentru implementarea sancţiunilor internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe. Dezbaterea a fost moderată de dl. Adrian Năstase, preşedintele FET.

7 octombrie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu, orele 15:30 – Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la aderarea României la Consiliul Europei, Fundaţia Europeană Titulescu (Centrul de Studii Strategice) a organizat  dezbaterea cu tema România la Consiliul Europei – trecut şi perspective. Dezbaterea a fost moderată de dl. Bogdan Aurescu, Secretar de stat pentru afaceri strategice, MAE. Invitații speciali ai FET au fost dl. deputat Ionuţ Stroe, preşedintele delegaţiei române la Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, d-na Ludmila Sfîrloagă, preşedinta delegaţiei române la Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, d-na Catrinel Brumar, Agentul guvernamental al României la CEDO şi dl. Gyorgy Frunda, consilier onorific pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi al Primului Ministru al Guvernului României, fost preşedinte al delegaţiei parlamentare române la APCE. De asemenea, la eveniment a fost prezent și dl. Arsen Mykayelian, atașat, care a prezentat mesajul E.S. d-lui Hamlet Gasparian, ambasadorul Armeniei la Bucureşti, ţară care deţine, în prezent, preşedinţia Comitetului de Miniştri al CE. Programul manifestării a inclus şi o proiecţie de scurt-metraje privind istoricul şi activităţile Consiliului Europei în cei 64 de ani de existenţă. De asemenea, la palierul de la etaj al Casei Titulescu a fost amenajată o mică expoziţie foto cu momente din istoria relaţiilor dintre România şi Consiliul Europei. În cadrul evenimentului, s-a desfășurat festivitatea de premiere a câștigătorilor concursului de eseuri cu tema Drepturile omului sunt și ale mele, lansat de FET. Textul lui Daniel Mândruţ a obținut marele premiu și a fost postat pe site-ul nostru. Alte trei texte semnate de Ana-Maria Anghelescu, Ionel Buliga şi Gabriel Martac au fost selectate şi au primit diplomă de participare, alături de un volum editat de Fundația Titulescu.

17 octombrie 2013, Bucureşti, Casa Titulescu, orele 16:00 – Fundaţia Europeană Titulescu – Centrul de Studii Strategice a organizat dezbaterea cu tema Parteneriatul Estic al Uniunii Europene – ofensivă şi contraofensivă. Expuneri introductive: dl. Adrian Severin, europarlamentar, dl. prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, şi d-na Simona Soare, director de proiecte, Centrul de Studii Est-Europene şi Asiatice Bucureşti. Evenimentul a fost moderat de dl. Adrian Năstase, preşedintele FET.

2 thoughts on “Activităţi CSS 2013”

  1. Pingback: superkaya88 login

  2. Pingback: resource

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top