Fundația Europeană Titulescu. Anul 30 – Membrii fondatori

Lista personalităţilor române şi străine care au acceptat să devină membri fondatori ai Fundaţiei, în urmă cu 30 de ani.

 1. Dna Argeşeanu Sanda

Nepoată a lui Nicolae Titulescu

 1. Dl Badinter Robert

Preşedintele Consiliului Constituţional, Paris

 1. Prof. Bariety Jacques

Universitatea Sorbona, Paris

Preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Istorie Contemporană

 1. Prof. Barrat Jacques

Universitatea Paris II

 1. Dr. Berindei Dan

Secretar general al Comitetului Naţional de Istorie din România

 1. Prof. du Bois Pierre

Institutul Universitar de Studii Europene, Geneva

 1. Prof.Borejsza Jerzy

Director al Centrului Ştiinţific al Academiei Poloneze de Ştiinţe, Paris

 1. Prof. Cassan Hervé

              Universitatea Paris V

 1. Prof. Castellan Georges

              Universitatea Paris III, Vicepreşedinte al Asociaţiei Intenaţionale de Studii Sud-Est Europene

 1. Dl Chiriacescu Sergiu

Profesor, Rectorul Universiteţii din Braşov

 1. Dr. Ciubarian Alexandr O.

Director, Institutul de Istorie Universală, Moscova

 1. Prof. Conac Gérard

Director al Centrului de Cercetări în Domeniul Dreptului Constituţional

 1. Dl Coposu Corneliu

Doctor în drept, Bucureşti

 1. Prof. Coppieters Emmanuel

Administrator, Director general de Onoare al Institutului Regal pentru Relaţii Internaţionale, Bruxelles

 1. Dl Couve de Murville Maurice

Senator, fost prim-ministru al Franţei

 1. Prof. Deletant Denis

Facultatea de Studii Slavice şi Est-Europene, Universitatea din Londra

 1. Dl Delouvrier Paul

Preşedintele Asociaţiei Jean Monnet din Franţa

 1. Dna Dontas Donna

Director, Ministerul Afacerilor Externe al Greciei

 1. Acad. Drăgănescu Mihai

Preşedintele Academiei Române

 1. Acad. Dumitrescu-Buşulenga Zoe

Vicepreşedinte al Academiei Române

 1. Prof. Duroselle Jean-Baptiste

Membru al Institutului Franţei, fost Director al Centrului de Studii pentru Relaţii Internaţionale

 1. Dl Duţu Alexandru

Director, Institutul de Studii Est-Europene, Bucureşti

 1. Dna Emanoil Mariella

Nepoată a lui Nicolae Titulescu

 1. Dl Ene Constantin

Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe al României

 1. Dr. Fotino Nicolae

Membru al Consiliului de conducere al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI)

 1. Dl Freymond Jacques

               Director onorific la Institutul Universitar de Înalte Studii Internaţionale, Preşedinte al Centrului European

de Cultură, Geneva

 1. Prof. Gieysztor Aleksander

Preşedintele Consiliului pentru Cercetări Ştiinţifice din Polonia

 1. Dl Golemsky Franciszek

Cercetător la Institutul Polonez de Relaţii Internaţionale

 1. Dna Hermers Bodart Kyra

Secretar general al Academiei Diplomatice Internaţionale, Paris

 1. Dl Igiroşianu Iosif

Doctor în drept, Bucureşti

 1. Dl Ercument Kuran

Profesor, Universitatea din Ankara

 1. Dl de Launay Jacques

Secretar general al Comisiei Internaţionale pentru Istorie, Bruxelles

 1. Dl Lăzărescu Dan

Deputat, vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI), Bucureşti

 1. Dl Lelievre Jacques

Consilier diplomatic al Preşedintelui Senatului Republicii Franceze

 1. Dl Lenoir René

Director al Şcolii Naţionale de Administraţie, fost ministru

 1. Prof. Lesage Michel

Universitatea Paris I, directorul Institutului de Cercetări Comparative asupra Instituţiilor şi Dreptului

 1. Dl Mircea Maliţa

Membru corespondent al Academiei Române, secretar general al ADIRI

 1. Dl Mănescu Corneliu

Preşedintele Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

 1. Dl Massot François

Preşedintele grupului de prietenie Franţa-România din Adunarea Naţională a Republicii Franceze

 1. Prof. de Montbrial Thierry

               Directorul Institutului Francez de Relaţii Internaţionale

 1. Prof. Mureşan Camil

Membru corespondent al Academiei Române

42.Dl Năstase Adrian

Ministrul Afacerilor Externe al României

 1. Dl Nöel Emile

               Preşedintele Institutului Universitar European, Florenţa

 1. Dl d’Ormesson Jean

Membru al Academiei Franceze

 1. Prof. Pearton Maurice

Richmond College, Marea Britanie

 1. Prof. Platon Gheorghe

Universitatea Iaşi, membru corespondent al Academiei Române

 1. Prof. Pleşu Andrei

Ministrul Culturii al României

 1. Dl Poher Alain

               Preşedintele Senatului Republicii Franceze

 1. Prof. Popi Gligor

Academia Pedagogică din Vîrşeţ, Iugoslavia

 1. Prof. Prodan David

Membru al Academiei Române

 1. Dl Puech Jean

Senator, preşedintele Grupului de prietenie Franţa-România din Senatul Republicii Franceze

 1. Dna Rareş-Nenişor Marietta

Artist emerit, Bucureşti

 1. Prof. Rigaux François

Universitatea Catolică din Louvain, Belgia

 1. Dl Roman Petre

Prim-ministru al României

 1. Dl Schumann Maurice

Membru al Academiei Franceze, fost ministru al Afacerilor Externe

 1. Prof. Seton-Watson Lucy

Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale, Londra

 1. Dl Sorescu Marin

Scriitor, membru corespondent al Academiei Române

 1. Prof. Svolopoulos Constantinos

Universitatea din Atena, preşedintele Fundaţiei Karamanlis

 1. Prof. Tejchman Miroslav

               Directorul Institutului de Istorie a Ţărilor Est-Europene, Academia Cehoslovacă de Ştiinţe

 1. Prof. Theodorescu Răzvan

Universitatea Bucureşti

 1. Prof. Uscătescu George

Universitatea din Madrid

 1. Prof. Vanku Milan

Universitatea din Priština, Iugoslavia

 1. Dl Vauzelle Michel

Deputat, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naţionale a Republicii Franceze

 1. Dl Vieru Grigore

               Poet, Chişinău, membru de onoare al Academiei Române

 1. Dl Batowsky Henryk

Academia Poloneză de Ştiinţe şi Litere, Cracovia

 1. Dl Carteron Jean-Paul

Preşedintele Consiliului Fundaţiei pentru Cooperare Economică Mondială

 1. Dr. Jankowitsch Peter

               Secretar de stat pentru integrare europeană, Viena

 1. Prof. Colliard Jean-Claude

Director, Cabinetul Preşedintelui Adunării Naţionale a Franţei.

 

 

1 thought on “Fundația Europeană Titulescu. Anul 30 – Membrii fondatori”

 1. Pingback: aviator game

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top