Fundația Europeană Titulescu, în ziua de 8 septembrie 2021, a adus un gând de omagiu IN MEMORIAM distinsului membru al Fundației, Ambasadorul şi Profesorul Dr. Constantin Vlad.

Cu acest prilej au fost lansate ultimele sale volume: Jurnal, Scrieri târzii. Însemnări şi eseuri şi Eseuri, realizate prin grija deosebită a familiei şi a Editurii Top Form.