Studiu privind ”Resetarea ordinii economice mondiale. Pandemia – noua față întunecată a globalizării”

Secția de științe economice juridice și sociologice a Academiei Române și Institutul național de cercetări economice ”Costin C. Kirițescu” au elaborat, recent, un important studiu privind ”Resetarea ordinii economice mondiale. Pandemia – noua față întunecată a globalizării”. Autorii acestuia sunt dr. Napoleon POP, dr. Valeriu IOAN-FRANC, m.c., și dr. Andrei Marius DIAMESCU. 

Documentul analizează modul în care țările au reacționat la criza coronavirus, impactul pe care acesta l-a avut asupra economiei (europene și globale) și face o radiografie a situației economice a României în fața acestei situații. De asemenea, autorii identifică posibile scenarii ale ”crizei de după criză”.

”Recunoașterea faptului că globalizarea nu a fost doar o confruntare între state și firme
transnaționale, ci a avut un impact major asupra așteptărilor și existenței socialului, a umanităţii
în cel mai larg sens, a fost momentul-cheie al unei noi evaluări a evoluției ei. Motivația este
simplă, globalizarea nu poate exista fără acțiunea mulţimilor. Deducem de aici că globalizarea
îl face neputincios până la urmă pe orice lider, fan sau partizan al acesteia, dacă se va îndepărta
de la ceea ce reclamă cetăţenii.

Trăim de fapt consecinţele acestei rupturi în căutarea modalităţilor de a reface legăturile
între statul-naţiune şi cetăţenii lui. Ca urmare, globalizarea – fiind cea mai vastă platformă de
cooperare comună, cunoscută până acum, de promovare a intereselor statelor lumii – devine
un eșec dacă respectivele interese nu mai servesc socialului la nivel de indivizi.” (extras din capitolul ”Preliminarii”)

Textul integral poate fi consultat aici: https://acad.ro/SARS-CoV-2/doc/d03-Resetarea_ordinii_economice_mondiale.pdf

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top