Susțineți activitățile Fundației Europene Titulescu!

Cum să redirecționați 3,5% din impozitul pe venit spre Fundația Europeană Titulescu (procentul de 3,5% din impozitul pe venit nu este o donație propriu-zisă, ci o sumă datorată statului, pe care acum puteți decide cui o alocați).

 

PASUL 1

Redirecționare pentru o perioadă de 2 ani – Descărcați FORMULARUL 230 aici

Dacă ați avut venituri din salarii/pensii, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, iar pentru acestea din urmă nu aveți obligația să depui Declarația Unică.

PASUL 2

COMPLETAȚI formularul, de mână, cu majuscule, în secțiunea I, zonă ce conține datele dumneavoastră de identificare, apoi semnați la Semnătură contribuabil. Nu este necesară specificarea sumei (instituția fiscală o va calcula și o va vira conform legii) și nici atașarea Fișei Fiscale. Datele Fundației Europene Titulescu sunt deja completate.

 

PASUL 3

TRIMITEȚI formularul completat, până la data de 25 mai 2021 (data poștei) la Administrația Financiară de care aparțineți. Aveți la dispoziție următoarele modalități de trimitere:

  1. Prin poștă – scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  2. Depunere directă la registratura administrației financiare de care aparțineți (aici găsiți lista administrațiilor);
  3. Prin serviciul online ANAF – Spațiul Privat Virtual.

 

VĂ MULȚUMIM!

 

Formular 230 – 2 ani

 

DATELE FUNDAŢIEI EUROPENE TITULESCU:

Fundația Europeană Titulescu

Cod de identificare fiscală: 14702579

Cont IBAN: RO98RNCB0072049706800001, deschis la BCR sector 1 București

Număr de înregistrare în Registrul Fundațiilor: 56/B/1991

4 thoughts on “Susțineți activitățile Fundației Europene Titulescu!”

  1. Pingback: kerry899

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top